4 dohody: dosažení klidu v životě i v práci

24. 6. 2020

4 min.

4 dohody: dosažení klidu v životě i v práci
autor

Asi každý z nás se snaží porozumět světu kolem sebe a dosáhnout vnitřního klidu, a přiznejme si, že to není vůbec snadné! Don Miguel Ruiz ve svém oči otvírajícím díle (které tak skvěle představil českému publiku Jaroslav Dušek v divadelním představení Čtyři dohody) odkrývá stránky lidské povahy, které nás omezují, brání nám dosáhnout radosti a lásky a jsou příčinou zbytečného utrpení. Jak se oprostit od konvenčního myšlení široké veřejnosti a nalézt osobní svobodu? Jak plně rozvinout svůj potenciál? Kniha Dona Miguela Ruize vychází z učení starých Toltéků – mexických šamanů. Je to působivý průvodce životem plným poctivosti a zdravého rozumu a jeho hlavní myšlenkou jsou čtyři dohody, které by měl člověk uzavřít se sebou samým.

„Abychom dokázali přijmout Čtyři dohody, budeme potřebovat silnou vůli – ale dokážeme-li s těmito dohodami žít, dojde v našem životě k udivující proměně. Uvidíme, jak se drama pekla rozplývá přímo před našima očima. Místo žití ve snu pekla si vytvoříme nový sen – osobní sen nebes.“

1. dohoda: Nehřešte slovem

Chceme-li dostát závazku první dohody, je nutné si uvědomit, jakou moc mají slova na ostatní a jak mohou uškodit pomluvy. „Vím dobře, že neumím mluvit na veřejnosti“, „od malička mi říkali, že nemám na to, kohokoli řídit“, „vedoucí si o mně určitě myslí, že nejsem tak kreativní jako ostatní“, „tomu stážistovi všechno tak hrozně trvá!“Slova namířená proti nám, ale i slova namířená proti ostatním, i ta nevyřčená, mají obrovskou moc. Don Miguel Ruiz říká, že bychom se neměli hned za všechno odsuzovat ani kritizovat. Nehřešit slovem znamená nepoužívat slovo proti sobě, správně využívat svou energii, užívat slova správným způsobem, a osvobodit se tak od každodenního pekla a omezení, která si vytváříme.

„Pohlédněme na každodenní lidské kontakty a představme si, kolikrát asi začarujeme někoho jiného svým slovem. Za čas se z toho stává nejhorší podoba černé magie, která se jmenuje pomluva.“

Přenesení teorie do praxe a do práce

 • Nedovolte, aby vás vnitřní hlas tyranizoval a nutil vás pochybovat o vašich schopnostech: ano, dokážete vyřešit ten či onen problém, ano, když budete chtít, tak dokážete své nápady doopravdy uskutečnit, není příliš pozdě na to, učit se novým věcem a novým dovednostem a je jedno, kolik je vám let!
 • Nešiřte v práci pomluvy, protože ty pak mohou mít škodlivé důsledky nejen pro vaše kolegy, ale i pro vaši práci.
 • Nenechte se rozčílit názory ostatních, i když budou namířeny proti vám.

2. dohoda: Neberte si nic osobně

Autor ve své knize vysvětluje, že když budete přikládat váhu pomluvám, které na váš účet vypustí ostatní, jen tím vyjádříte svůj souhlas. Je důležité si uvědomit, že neneseme odpovědnost za to, co si myslí, říkají nebo dělají ostatní. Don Miguel Ruiz je přesvědčen, že: i když nás jiní přímo urážejí, nemá to s námi nic společného. Názory, které vyjadřují, vycházejí z jejich vlastní mysli. Nepřijímejte jed ostatních! Autor radí, abychom se tváří v tvář názorům ostatních stali imunní. Nemusíme se před nikým ospravedlňovat a především se nemusíme pouštět do sporů, které by vyžadovaly energii na obranu vlastního přesvědčení.

„Všichni lidé se nacházejí ve zcela odlišném světě, než je ten, v němž žijeme my. Když si vezmeme něco osobně, činíme tak na základě předpokladu, že ostatní vědí, co je v našem světě, a pokoušíme se vnutit jejich světu náš svět.“

Přenesení teorie do praxe a do práce

 • Bouřlivá výměna názorů s kolegou? Neshody ohledně řešení problému? Porada, která dopadla fiaskem? Netrapte se tím.
 • Neduste v sobě zášť a nenoste si problémy domů z práce: není nejmenší důvod, proč byste si měli brát cokoliv osobně, nehledě na to, jaké okolnosti pracovním sporům předcházely.

3. dohoda: Nevytvářejte si žádné domněnky

Podle Dona Miguela Ruize máme sklon vytvářet si domněnky o tom, co jiní lidé říkají nebo dělají, a přičítáme tomu záměry, které si vykládáme špatně. Poté věříme, že jsou naše domněnky pravdivé. Když si vytváříme domněnky, koledujeme si o nějaký problém a bereme vše příliš osobně. Autor nám radí se vždy raději zeptat: Pokud něco nevíme nebo něčemu nerozumíme, je pro nás lepší se zeptat a udělat si jasno! Když člověk pozná pravdu, už si nepotřebuje vytvářet domněnky a špatně si cokoliv vykládat, a tudíž může – v souladu s první dohodou – sám přestat hřešit slovem.

„Vytváříme si domněnku, že každý vidí život stejně jako my. Předpokládáme, že ostatní myslí stejně, jako myslíme my, posuzují vše stejně jako my a zneužívají vše jako my. (…) A z tohoto důvodu máme strach být uprostřed jiných sami sebou. Protože si myslíme, že nás bude každý soudit, dělat z nás oběť, zneužívat nás a obviňovat, jako to děláme my sami.“

Přenesení teorie do praxe a do práce

 • Nepředpokládejte, že vaši nadřízení čtou vaše myšlenky, že vědí o vašem snu dosáhnout povýšení nebo přeložení.
 • Mluvte, vyjádřete se a ptejte se tak, abyste dosáhli porozumění.
 • Ujistěte se, že komunikujete bez překážek, ať už s kolegy, podřízenými…
 • Nic si nenalhávejte a uvědomte si, co skutečně chcete, aniž byste se podceňovali či přeceňovali.
 • Nepřikládejte přehnanou důležitost tomu, co si myslí ostatní.

4. dohoda: Vždy dělejte vše, jak nejlépe dovedete

Poslední dohoda umožní ostatním třem, aby se staly hluboce zakořeněným návykem. Autor nám zde říká, ať za všech okolností děláme vše, jak nejlépe dovedeme, ne více a ne méně. Když se člověk snaží příliš, marně vynakládá energii a dosáhne neuspokojivých výsledků. Na druhou stranu, když dělá méně, než jak nejlépe dovede, přijde frustrace, obviňování a lítost. Nálada se mění, fyzická kondice se mění, člověk je unavený… Ale pokud budete navzdory všem okolnostem vždy dělat vše, jak nejlépe dovedete, ušetříte sami sebe pocitů studu a provinilosti za to, že jste se dost nesnažili.

„Dobrým příkladem je příběh o Forrestu Gumpovi. Neměl žádné velké nápady, ale začal jednat. Byl šťastný, protože všechno dělal, jak nejlépe mohl. Aniž očekával nějakou odměnu, nakonec byl bohatě odměněn.“

Přenesení teorie do praxe a do práce

 • Postarejte se sami o sebe tak, abyste vždy mohli pracovat v té nejlepší kondici – fyzické i psychické.
 • Využijte času, kdy pracujete nejefektivněji, a snažte se udělat co nejvíce práce co nejproduktivněji. Na druhou stranu platí, že se nemusíte lynčovat ani si nadávat, když přijde v práci útlum.
 • Buďte laskaví jak k sobě, tak i k ostatním a přejte všem úspěch.
 • Každý den se snažte dodržovat první tři dohody a můžete i v pracovním prostředí dosáhnout vnitřního klidu!

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.