Assessment centrum: Co to je a jak se na něj připravit?

02. 3. 2021

6 min.

Assessment centrum: Co to je a jak se na něj připravit?
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Dostali jste pozvánku na pohovor a zjistili jste, že bude probíhat formou assessment centra? Nevíte, co si pod tímto pojmem představit? Assessment centrum představuje specifickou formu výběrového řízení a jeho původ se dá podle britské organizace Assessment Centre Group vystopovat do období po první světové válce, kdy se tento postup začal používat k selekci důstojníků do německé armády. Od té doby se metodika assessment centra rozšířila do celého světa a dnes ji při výběru nových kandidátů používá nejen britská armáda, americká CIA, česká kontrarozvědka BIS nebo ŘLP při selekci řídících letového provozu, ale i řada menších firem i velkých korporátů, nejčastěji při obsazování obchodních, manažerských nebo analytických pozic. V tomto článku vám přiblížíme, jak assessment centrum probíhá, co se jeho pomocí snaží náboroví pracovníci zjistit, jestli se na něj vůbec dá nějak připravit a jak můžete maximálně zvýšit své šance na úspěch. A také si ukážeme, že assessment centrum sice může mít řadu různých podob, ale jedno je zcela jisté – nudit se nebudete.

O co v assessment centru vlastně jde?

Assessment centrum je jakousi situační zkouškou, která slouží jako zhodnocení vhodnosti jednotlivých kandidátů na danou pozici. Jedná se o jednu z časově a organizačně nejnáročnějších forem selekce uchazečů. Zpravidla probíhá skupinově, a na místě se tedy potkáte s několika dalšími kandidáty. Assessment centrum trvá řádově déle než běžný pohovor, protože se nejčastěji jedná o sérii skupinových aktivit, kolektivní práce i individuálních úkolů, které mají hodnotitelům ukázat, jak si vedete při práci v týmu.

Některá assessment centra mohou trvat několik hodin, jiná celý den a ve výjimečných případech mohou být i vícedenní. Celý průběh assessment centra zaznamenává vícero hodnotitelů najednou – někteří organizují aktivity, jiní pouze sledují a zaznamenávají, co se děje a jak spolu jednotliví účastníci interagují. Konečná podoba daného assessment centra se samozřejmě odvíjí od pozice, na kterou se hlásíte, ale obecně můžete očekávat:

  • Představení účastníků. Prvním krokem je většinou představení jednotlivých účastníků. Očekávejte, že budete s ostatními sdílet základní informace o sobě.
  • Skupinové aktivity. Velmi pravděpodobně budete dostávat k řešení skupinové úkoly, které musíte řešit jako kolektiv. Hodnotitelé si tak budou všímat, jak pracujete v kolektivu, jak přispíváte k řešení situace a jestli umíte prakticky využít své teoretické znalosti.
  • Nečekané zvraty nebo náhlé změny zadání. Cílem assessment centra často je dostat kandidáty pod tlak a vidět tak, jak v praxi řeší stresové a krizové situace. Může se tedy lehce stát, že během práce na úkolech vám budou průběžně dodávány nové informace, bude se vám zkracovat čas nebo měnit pravidla, podle kterých máte postupovat. To vše má jediný účel – vyvést vás z míry a sledovat, jak budete reagovat.
  • Individuální úkoly a pohovory. Organizátoři si vás také mohou individuálně „vytahovat“ a bavit se s účastníky jednotlivě, případně je například testovat z cizího jazyka nebo jiných potřebných dovedností a znalostí.

Dále může být součástí assessment centra třeba i krátká prezentace na určité téma nebo představení vlastního zpracování domácího úkolu, který byl zadán předem. V takových případech ale dá zpravidla zástupce firmy kandidátům vědět dopředu, aby si mohli materiály a prezentace připravit.

Dá se na assessment centrum připravit?

Pokud vám přijde, že vůbec nevíte, co čekat, že je celá věc okolo assessment centra trochu tajuplná a že se cítíte lehce ztraceni či dokonce vystrašeni, vůbec nezoufejte. Je to zcela normální. Detaily průběhu assessment centra totiž v drtivé většině případů nejsou účastníkům poskytnuty předem. Účastníci mají přijít nepřipraveni, aby tak mohli hodnotitelé v praxi sledovat jejich autentické reakce na různé modelové situace a úkoly. Z toho vyplývá, že na assessment centrum se nedá předem nijak zásadněji připravit. Naopak – pokud byste se o to snažili a připravili se na nějaký očekávaný průběh, může vás o to více rozhodit, když bude výsledná podoba zcela jiná.

Přesto existují obecné poučky, co dělat předem, abyste pak v assessment centru mohli podat maximální výkon:

  • Přijďte odpočatí. Nejlepší přípravou je dobře se vyspat, kvalitně se nasnídat, nestresovat se a přijít na místo zcela čilý a v dobré náladě i fyzické kondici.
  • Psychicky se připravte na jakýkoliv průběh. Přijměte jako fakt, že předem nevíte, co vás čeká, a zkuste se mentálně připravit na to, že assessment centrum může probíhat skutečně jakkoliv. Mějte otevřenou mysl a přistupujte k celé záležitosti pozitivně. Koneckonců – ne každý má tu příležitost se assessment centra během svého života vůbec účastnit, a i kdybyste neuspěli, jedná se o zkušenost, díky které se hodně dozvíte o sobě samém.
  • Oblékněte se elegantně, ale pohodlně. Váš duševní i fyzický komfort je alfou a omegou úspěšného absolvování assessment centra. Oblékněte se tak, abyste se cítili sebevědomě, ale zároveň se musí jednat o funkční oděv, ve kterém se budete dobře cítit i fyzicky. Přeci jen se dá očekávat určitý pohyb i delší sezení.
  • Zjistěte si co nejvíce o dané firmě a oboru, ve kterém se pohybuje. Pokud budete znát obor, ve kterém firma podniká, budete znát její historii, firemní kulturu a principy, může vám to u assessment centra pomoci. A to tím, že budete chápat jeho dění v širším kontextu priorit a fungování dané firmy.
  • Připravte si krátkou prezentaci sebe sama. S největší pravděpodobností dojde na představování účastníků. Připravte si proto v několika větách, co o sobě ostatním řeknete.

Jak v assessment centru podat maximální výkon

Každé assessment centrum probíhá jinak a v každém se u jednotlivých uchazečů hodnotí i jiné parametry. Obecně ale můžete své šance výrazně zvýšit, pokud se budete držet následujících tipů:

Nesnažte se být někým, kým nejste

Posuzovat vás bude tým zkušených hodnotitelů, před kterými jen tak něco neskryjete. Není výjimkou, že kromě personalistů a manažerů jsou mezi hodnotiteli i psychologové nebo specialisté na andragogiku. Zapomeňte tedy na to, že se budete snažit „hrát“ nějakou roli nebo předstírat, že jste někdo jiný, než ve skutečnosti jste. Pokud se například budete za každou cenu snažit přebírat iniciativu či vést ostatní a tento přístup není v souladu s vaším osobnostním typem, spíše si uškodíte.

Největší šanci budete mít, když se budete chovat autenticky a budete se snažit maximálně využít svého potenciálu a silných stránek. Rozhodně totiž neplatí, že hodnotitele oslníte zrovna například silnými vůdčími sklony. Každý úspěšný tým totiž sestává z celé řady různých rolí a i člověk, který kupříkladu není tolik vidět či slyšet, ale který dělá klíčovou analytickou činnost na pozadí probíhajících projektů, hraje v dotyčné pracovní skupině zcela zásadní roli. V assessment centru často nevíte, kolik nových pracovníků celkem firma hledá nebo jakou roli by měli nově přijatí zaměstnanci v týmech hrát. Proto je tou nejlepší volbou chovat se přirozeně a využívat svých silných stránek.

Pozorně poslouchejte zadání

Čekají vás série kolektivních a individuálních úkolů, některé náročnější, některé jednodušší. U některých bude zadání zcela jasné, u některých může být vágní nebo dokonce zcela absurdní či odporující běžnému chápání. V každém případě ale platí, že jedním z hlavních kritérií, na základě kterých budete hodnoceni, je vaše schopnost poslouchat a porozumět zadání a schopnost pracovat na základě instrukcí.

Při zadávání úkolů proto pozorně poslouchejte. Ideálně si vše důležité zapisujte. A pokud vám něco není jasné, zeptejte se. Hodnotitelé mnohem raději vidí, když se účastníci předem ptají na věci, které jim nejsou jasné, než aby při plnění úkolu dělali zbytečné chyby jenom kvůli tomu, že nepochytili něco v zadání. Stejně tak může být v zadání nějaký chyták nebo chyba a vaším úkolem je tento problém předem zachytit.

Vaším hlavním cílem je dosáhnout kolektivního úspěchu

Jelikož je primárním účelem assessment centra zjistit, jak si vedete v týmu, měli byste veškeré své aktivity podřídit tomu, abyste co možná největší měrou přispěli k úspěchu celé skupiny. Nesmíte ostatní uchazeče vidět jako své konkurenty. Musíte je vidět jako své parťáky a členy jednoho týmu. Pokud někomu něco nejde, pomozte mu. Snažte se u každého uchazeče najít, co je jeho expertiza a čím by mohl celé skupině přispět.

Rozhodně nikoho neshazujte, nesnažte se nad ostatní povyšovat nebo využívat neúspěchu někoho jiného k tomu, abyste se sami takříkajíc „blýskli“. Podobné projevy se totiž zcela určitě obrátí proti vám, protože hodnotitelé usoudí, že se u vás jedná o projev nedostatku týmového ducha. Neosočujte nikoho z toho, že vám „kazí“ práci. To, že vám daný účastník nedokázal pomoci, je totiž neúspěch celé skupiny, tedy i váš.

Projevů nesportovního nebo netýmového chování se vyvarujte i mimo zraky hodnotitelů. V některých assessment centrech totiž může být jeden z hodnotitelů tajně „nastrčen“ i mezi účastníky, aby zkoumal jejich reakce přímo v kolektivu nebo aby vyvolával ve skupině určité situace.

Nebojte se vystupovat

Nemusíte být za každou cenu pořád slyšet a vidět. Pokud ale máte relevantní informace nebo nápad, který by skupině při plnění úkolu prospěl, nebojte se ozvat a říct jej. Stejně tak pokud s něčím nesouhlasíte nebo chcete navrhnout alternativu.

Buďte přiměřeně aktivní, ale zároveň konstruktivní. Pokud se například věci nehýbají z místa, můžete se začít ostatních účastníků ptát, co si o tom myslí nebo jaké mají nápady. Hodnotitele určitě nezaujmete, pokud budete celou dobu pasivně sedět v koutě a nebudete se k dění nijak vyjadřovat.

Neztrácejte trpělivost

Události v assessment centru vás pravděpodobně dostanou pod tlak. Budou se měnit zadání, nebudete mít dost času, bude vás frustrovat výkon ostatních lidí v týmu nebo si nebudete vědět rady. V každém případě je nutné neztrácet trpělivost a řešit jeden úkol za druhým s maximálním nasazením. To poslední, co chcete v assessment centru udělat, je rozhodit rukama a prohlásit, že tohle dělat nebudete nebo že na něco nemáte dost času.

Obrňte se proto trpělivostí a houževnatostí, neztrácejte za žádných okolností pozitivní nadhled a berte celé assessment centrum jako zábavnou a akční táborovou hru – tu totiž nezřídka assessment centra připomínají.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa