Láskavosť: Najlepšie strážené tajomstvo produktívnych tímov

01. 10. 2020

5 min.

Láskavosť: Najlepšie strážené tajomstvo produktívnych tímov
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Sústredenie na optimalizáciu softvéru a systémov na pracovisku niekedy spôsobuje, že úspech firmy v prvom rade závisí od jej zamestnancov a tímov. Za posledné dve desaťročia sa miera spolupráce zvýšila o viac než 50 %. Takmer tri štvrtiny času zamestnanec trávi spoluprácou, čo znamená, že už ani nejde o samostatnú prácu. Láskavosť a ochota pomôcť ostatným sa stala zásadnou kvalitou úspešného tímu.

Vyhrať preteky v produktivite pre spoločnosť znamená, že musí vziať do úvahy, ako pracuje každý jej zamestnanec samostatne, aj to, ako pracujú všetci spolu.

Hľadanie správneho vzorca

Spoločnosť Google si stanovila v roku 2012 výzvu: objaviť tajomstvo úspechu najefektívnejších tímov. Výskumníci pozorovali takmer 180 tímov z hľadiska tuctov rôznych parametrov – interná organizácia, vek, ich zručnosti, spoločné záujmy a podobne. Neobjavili žiadne dôkazy o tom, že by jednotlivé vlastnosti konkrétnych pracovníkov nejakým spôsobom ovplyvňovali tímovú produktivitu. Až keď sa zamerali na normy, ktoré si stanovila hŕstka najproduktívnejších tímov, objavili kľúč k čarovnému riešeniu.

Aké sú normy?

Normy predstavujú zmes tradícií, druhov správania, písané a nepísané pravidlá, ktoré definujú, ako určitá skupina funguje. Značne ovplyvňujú a stoja nad správaním jednotlivcov tak, že ponúkajú nové druhy práce. Preto sa niektorí zamestnanci chovajú odlišne, keď pracujú osamote, v porovnaní s ich prácou v tíme. Harmónia skupiny je preto veľmi krehká: nový člen, ktorý nespĺňa tieto implicitné stanovy, môže ohroziť celkový výkon a rovnováhu tímu.

Dva druhy typického správania hviezdnych tímov

Štúdia Google identifikovala dve charakteristiky, ktoré majú najproduktívnejšie tímy spoločné:

  • Všetci v tíme sa dostali k slovu. Výskumníci zistili, že bolo nutné poskytnúť všetkým členom tímu možnosť vyjadriť svoj názor.
  • Členovia týchto tímov sú empatickí. V skutočnosti je to tak, že dobré tímy spájajú ľudí, ktorí intuitívne rozumejú pocitom ostatných na základe ich mimiky, tónu hlasu a ostatných neverbálnych znakov.

Sloboda slova + empatia = psychologický pocit bezpečia

Sloboda slova a schopnosť empatie v týchto tímoch vytvára jav, ktorý sa nazýva psychologická bezpečnosť. Profesorka Amy Edmondsonová z Harvardovej univerzity definuje tento fenomén ako „presvedčenie, že nedôjde k trestu či poníženiu za vyjadrenie sa pomocou myšlienok, otázok, spochybnenia či chýb.“ Psychologický pocit bezpečia dosiahnete vyjadrením láskavosti.

Láskavosť vytvára atmosféru vzájomnej dôvery a rešpektu, v ktorej môže každý jednotlivec dostať zo seba to najlepšie, prejaviť iniciatívu, rozprávať o svojich chybách a naučiť sa opraviť ich. Výsledok? Skupina dobrákov, ktorí pracujú rýchlo, efektívne a spolu. Nie je to také zložité. Stačilo počúvať svoju mamu, keď hovorila: „Buď k ostatným deťom milý/á. Inak nedostaneš dezert!“

Hranice láskavosti

Psychologické bezpečie je prvým krokom k efektívneho tímu, pretože vytvára prostredie, v ktorom môžu byť členovia tímu k sebe láskaví. Láskavosť sama o sebe však nestačí na podporu produktivity. Musí, samozrejme, fungovať v kombinácii s inými faktormi: jasné ciele, adekvátna firemná kultúra a iné. V konečnom dôsledku má láskavosť svoje hranice, ktoré vyjadrujeme skôr na úrovni jednotlivca, ale ktoré môžu ovplyvniť rovnováhu celého tímu.

Prehnaná láskavosť vám pridá prácu navyše

Najmilší zamestnanci zvyčajne majú najviac práce. To tvrdí profesor Mark Bolino z Oklahomskej univerzity, ktorý tento jav nazýva „eskalujúce občianstvo“. Situácia takýchto ľudí sa môže rýchlo zhoršiť a spôsobiť, že pod tlakom skolabujú a nebudú môcť splniť svoju náplň práce. Poznáme to aj ako syndróm „páčenia sa ostatným“. Ním často trpia ľudia, ktorí majú problém s odmietaním ostatných na pracovisku.

… a nie vždy to vieme oceniť

Zamestnanci, ktorí sami od seba ponúkajú pomocnú ruku, nie sú vo firmách príliš doceňovaní. Vo väčších firmách ich môžu požiadať, aby svoje vedomosti poskytli pre také množstvo projektov, že obsah a variabilita ich náplne práce je nepredstaviteľná ako pre ich manažéra, tak aj pre ich kolegov.

Láskavosť často nie je vnímaná pozitívne

Ohľadom nevyžiadanej pomoci musíme byť z mnohých dôvodov opatrní, a to najmä v rámci vzťahu medzi manažérom a zamestnancom. Potvrdila to štúdia profesora Russella Johnsona, experta na manažment z Michiganskej univerzity. V prvom rade je zložité získať kompletný prehľad o kolegovom probléme, keďže sa naň dívame zvonka. Jeho vysvetlenie môže často trvať dlhšie, než keby to daný človek vyriešil sám. A napokon, väčšina ľudí uprednostňuje hľadanie riešení problému na vlastnú päsť.

Akú rolu zohráva pohlavie?

Profesorka Madeline Heilmanová, psychologička z Newyorskej univerzity, viedla experiment, v ktorom dokázala, že muži, ktorí ostávajú v kancelárii dlhšie, aby pomohli kolegom, boli o 14 % docenenejší než ženy, ktoré urobili to isté. Ženy sa musia popasovať so stereotypom, že kolegyne sú prirodzene nápomocnejšie a pozornejšie než kolegovia. V rámci firmy sa od nich očakáva, že budú stelesňovať láskavosť a sú penalizované, ak ich správanie nezodpovedá týmto očakávaniam.

Je lepšie byť k sebe odmeraní?

Byť protivný vám môže pomôcť ku kariérnemu rastu,” tvrdí profesor Laurent Auzoult, odborník na sociálnu psychológiu. „Vyšší status, vyšší plat a viac príležitostí na povýšenie prirodzene poputuje smerom k nazlostenému manažérovi než k takému, ktorý je príjemný,“ dosvedčuje. Našťastie, mnoho štúdií naznačuje, že opak je pravdou. Ak máte pochybnosti, radšej buďte milí.

Ako v tíme rozšírite láskavosť?

Skupinové normy vznikajú na základe firemnej kultúry a jednotlivcov, z ktorých je zložený tím. Ak chcete, aby sa zamestnanci navzájom viac počúvali, prípadne brali ohľad na pocity druhých, nepôjde to tak ľahko. Vytvorenie pocitu psychického bezpečia je preto výzva sama o sebe!

Nestrácajte však nádej. Máte moc dodať kolegom odvahu k zmene správania. Dobrou správou je, že láskavosť je nákazlivá a podmienky jej vzniku môžete aktívne udržiavať.

Ísť príkladom ostatným

Podľa nedávnej štúdie ľudia, ktorí si dajú záležať a spravia prácu navyše – tí, ktorí sa vždy prekonajú – môžu vylepšiť a zvýšiť výkon celého tímu. Títo jednotlivci, ktorých často manažéri vyzdvihujú a odmeňujú, sú živým dôkazom toho, že láskavosť sa môže stať dôležitou a oceňovanou kvalitou. Ich schopnosť spontánne poskytnúť pomoc a prekonať sa vytvára precedens a ostatných nabáda k tomu, aby konali rovnako.

Vyzdvihnite výhody

Vysvetlite všetkým v tíme výhody spolupráce a vzájomnej pomoci. Aby ste ich presvedčili, postavte ich pred holé fakty: grafy, štatistiky, správy, vedecké štúdie…

Podporte ich vo vyjadrovaní svojich emócií

Je potrebné podporovať diskusiu medzi kolegami, ktorí by sa mohli cítiť nepríjemne ohľadom otvorenia sa v profesionálnom prostredí. Nikto sa nechce tváriť, že je niekým iným, prípadne skrývať časť svojej osobnosti v práci. Na to, aby sa členovia tímu cítili sebavedome a sami sebou, musia mať možnosť slobodne prejaviť svoje výhrady, a to bez strachu z penalizácie.

Naučte sa filtrovať a priorizovať žiadosti

Tým, že ste nápomocní bez toho, aby ste sa preťažili, preukazujete svoju láskavosť a podporujete ostatných v tom, aby konali rovnako. Využijete ju tak na maximum a nebudete z toho mať žiadne nevýhody.

Rozpoznajte a merajte láskavosť

Sieťová analýza, krížové hodnotenie či vytváranie spoločných vedomostných tabuliek môže pomôcť vymeriavať a kvantifikovať pridanú hodnotu k výkonu, keď nie je jednoduché vidieť výsledky. Naučte sa rozpoznávať črty láskavého správania na pracovisku, prezentuje spoločné úspechy a náležite za ne poďakujte.

Dobré správanie, rovnako ako to zlé, má vo firme tendenciu šíriť sa. Jamil Zaki, profesor psychológie na Stanfordovej univerzite to nazýva „pozitívnou konformitou“. Tento jav spočíva v tom, že ľudia, ktorí si o druhých myslia, že sú láskaví a štedrí, sa sami stanú láskavejšími a štedrejšími.

Koniec koncov, podmienky, ktoré vytvárajú psychologické bezpečie – sloboda prejavu a empatia – sú rovnaké ako tie, pomocou ktorých vytvárame svoje osobné väzby s rodinou a priateľmi. Potreba ľudského kontaktu je dôležitá v práci aj kdekoľvek inde. Spolupráca a láskavosť sú jednou z odpovedí na mnohé štrukturálne problémy, ktoré ovplyvňujú obchodný svet. Tie spoločnosti, ktoré to pochopia ako prvé, predbehnú svoju konkurenciu. Nemá cenu byť zlomyseľným. Z dlhodobého hľadiska je jediným výhodným tímovým správaním také, ktorým prejavujete rešpekt sebe aj ostatným.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy