UNIQA interka

UNIQA interka

Pojišťovnictví

Prague

Příběh UNIQA interky

Před očima máš profil české interní distribuční sítě finanční skupiny UNIQA, která věří, že lidé ve firmě jsou to nejcennější, a proto u nich nehledej i přes velikost firmy obyčejný finanční korporát. UNIQA interce se podařilo dát dohromady tým lidí, kteří sdílí stejné hodnoty, a díky tomu uvnitř panuje velmi přátelská atmosféra. Prozradili nám, že jsou mezi nimi tací, kterým v krvi koluje modrá krev UNIQA a jsou na to náležitě hrdí. Jdou si za svými cíli, sny a věří, že úspěch je startovní čára jejich cesty. Přestože je v UNIQA interce tolik profesionálních obchodníků, jsou více přátelé než kolegové z práce. Jejich posláním je pomáhat klientům porozumět světu financí, navrhovat komplexní finanční řešení šitá na míru jejich potřebám, podporovat a chránit zdraví a bohatší život klientů.

Abychom Ti přiblížili, jak to v UNIQA interce vypadá, zhmotnili jsme názory a zážitky kolegů, kteří tam pracují.

Koho hledají

Hledají kolegy, kteří jsou pokorní a neberou věci jako samozřejmost. Umí posilovat vztahy v týmu a dávat zpětnou vazbu s cílem pomoci ostatním. Snaží se přátelským přístupem tmelit kolektiv a sdílet s ostatními své zkušenosti a podporovat jeden druhého, aby byli ještě lepšími. Nastavují si svůj proaktivní přístup a hledají cesty, jak se neustále posouvat dopředu. Díky tomuto pracovnímu náboji a nastavení se každý může velmi rychle přiblížit k neomezenému finančnímu ohodnocení.

Pro UNIQA interku bude ctí přivítat ve svých řadách nové přátele.

Pilíře hodnot

  • Práce nám dává smysl.
  • Oceňujeme sebe i své okolí.
  • Budujeme prospěšné pracovní prostředí.
  • Neupozorňujeme na chyby, ale hledáme řešení.
  • Názor všech je pro nás důležitý.
  • Neustále rozvíjíme růstové myšlení, nestagnujeme na jednom místě.
  • Vzdělávání je pro nás krokem k pracovnímu a osobnímu rozvoji.
  • Podporujeme dobré pracovní návyky a transformujeme je v karierní růst.
  • Inspirujeme se vzájemně a podáváme pomocnou ruku všem bez rozdílu.

Přátelská integrace

V UNIQA interce pracují trošku jinak. Aby i nováčkům mohla zažehnout touha v modrou krev, je zapotřebí chybějící dovednosti podporované zprvu obrovským nadšením nahradit schopností naučit se cokoliv. K tomu slouží propracovaný adaptační program, který má výhody nejen finanční, ale také vědomostní. Kombinace adaptačního programu s častým kontaktem s kolegy vede k rychlému zapojení nováčků a k prohlubování vztahů v celé obchodní síti. UNIQA interka to navíc podporuje častým slavnostním setkáváním, wellness pobyty a cestováním po celém světě, které Ti více popisujeme v sekci #UNIQAinterka.

Vložit profil na své webové stránky