Kaufland Česká republika v.o.s.

Sledovat!

Silná firma, pestrý výběr

Firma vznikla před více než 80 lety a v současnosti je zastoupena v sedmi zemích Evropy. V rámci České republiky funguje více než 130 obchodních domů, dále pražská centrála, dva logistické sklady a masozávod. Každá z těchto oblastí hraje stěžejní roli v celkovém chodu společnosti a přispívá nezanedbatelnou měrou k celkovému zážitku každého zákazníka a jeho spokojenosti. K tomu patří i vstřícnost a ochota zákazníkům poradit, kdykoli potřebují. To jsou hlavní zásady, kterými se na prodejnách řídí. Prioritou je pro ně i čerstvost zboží, vždy se snaží dodat zákazníkům to nejkvalitnější zboží a zajistit tak jejich maximální spokojenost. Jednoduše dělají vše pro to, aby se k nim každý vracel rád.

Centrála je hlavní komunikační uzel

Hlavním smyslem Centrálního oddělení provozu je organizace a koordinace provozu prodejen po celé České republice. Centrálu mají rozdělenou na několik dalších částí, jejichž činnost je vzájemně úzce provázaná. Oddělení procesů nastavuje systémy a procesy pro konkrétní prodejny, na což činností navazuje oddělení Zboží a konceptů, které tyto procesy zavádí na prodejny, a dohlíží nejen na to, jestli se jimi zaměstnanci řídí, ale také na to, jestli jsou tyto systémy i v běžném denním provozu prodejen skutečně účinné. Proto je klíčem k úspěchu efektivní obousměrná komunikace centrály s provozem. Jejich oddělení zodpovídá za to, aby byly provozní informace co nejpřesnější a nejkonkrétnější. Slouží k tomu, aby komunikace společnosti s prodejnami byla vždy konzistentní a jednotná. Zjednodušeně řečeno se starají o takový back office a store support všem prodejnám po celé zemi.

Efektivita v distribučním centru

Součástí distribučního centra jsou sklady suchého a čerstvého sortimentu. Odlišují se zejména tím, jaké klima se na jednotlivých skladech udržuje, veškeré logistické úkony od příjmu až po výdej zboží jsou však téměř stejné. Tyto procesy zastřešuje oddělení Centrálního řízení skladu, jehož hlavním úkolem je postarat se o to, aby byly veškeré plochy a kapacity v logistice na 100 % využité, díky čemuž jsou schopni zvládnout tak velký objem zboží. Na celkovou hodnotu zásob ve skladech dohlíží oddělení Centrální kontroly zásob, což je velmi důležitá součást celého distribučního řetězce, protože skladová zásoba tam může být až dvě miliardy korun ve zboží. Jejich distribuční centrum je zajímavé hlavně tím, že veškerou činnost, kterou dělá, dokáže měřit. A na základě toho celý logistický proces zlepšovat, navrhovat a vyvíjet nová řešení tak, aby centrum, které v tuto chvíli obsluhuje sedmdesát obchodních domů, dokázalo bez problému zásobovat i větší množství prodeje.

Kvalita modletického masozávodu

O maso pro masozávod se stará německá centrála zajišťující surovinu převážně od českých a německých dodavatelů, jejichž kvalita je společností Kaufland přísně kontrolována. I proto přímo tam, v modletickém masozávodě, dbají na dodržování jen těch nejvyšších hygienických standardů. Zaměstnanci nosí při práci roušky, zakryté vlasy a hygienický oděv včetně hygienické obuvi. Při každém vstupu na pracoviště navíc dochází k dezinfekci rukou i bot. Před nástupem do samotného provozu absolvují zaměstnanci celou řadu bezpečnostních školení a zdravotních prohlídek. I samotné maso je kontrolováno metal detektory a oddělením Quality standard, které ho mimo jiné testuje i na správný obsah mikrobiologických hodnot. Celý systém kontroly je pro ně primární, protože se zboží dostává k zákazníkům, což je obrovská zodpovědnost. Proto jsou v tomto ohledu opravdu přísní. O tom se může přesvědčit každý sám v rámci dne otevřených dveří, kdy je provoz přístupný veřejnosti.

Vložit profil na své webové stránky