IFRAMIX

Krmiva / Výživa zvířat

Praha

Komfort zvířat od A do Z

IFRAMIX se zabývá poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Jeho hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři.

Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat.

Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet care pak veterinární ordinace.

IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

Inovují a myslí na zdraví

Neustále sledují nové trendy, protože chov zvířat se pořád vyvíjí. Úspěšně uvádí do praxe technické i nutriční novinky. Naprostá většina všech nutričních opatření i nových řešení se týká prevence zdraví zvířat, snižování spotřeby veterinárních léčiv a zlepšování welfare.

Jako profesionálům je jim zřejmé, že pokud se zvířata necítí dobře, procházejí stresem, a to se všemi možnými negativními dopady na zdraví a produkci.

Dnes je firma díky inovacím a analytickým přístupům schopna navrhovat opatření, která plně odpovídají potřebám zvířat, a přitom jsou ekonomicky výhodná i pro chovatele.

Společnost IFRAMIX si například vydobyla jméno při analýze a řešení teplotního stresu a sublinických hypokalcemií, dále se s úspěchem zabývá inflamatorním stresem zvířat a také svými nutričními opatřeními podporuje trend snižování léčiv u prasat a drůbeže.

Volnost a aktivní přístup

Každému dávají volnost, umožňují seberealizaci a vítají, když se kdokoli podílí na chodu celé společnosti. Nejvíce oceňují, když je člověk proaktivní a přichází s novými nápady, než aby jen plnil zadanou práci.

Aktivity IFRAMIX probíhají zejména na venkově, proto práce obnáší i hodně cestování. Každý z kolegů má nejdříve na starosti určitý region. V jeho rámci poskytuje pravidelné služby svým stávajícím zákazníkům, ale vyhledává i nové příležitosti.

Pokud projeví větší zájem o některé z témat, může se vyprofilovat na specialistu, který podporuje i další své kolegy mimo region.

Vložit profil na své webové stránky