IFRAMIX

Karel je ve firmě jedním ze služebně nejstarších, působí zde již přes 15 let. Vždy ho bavila biologie a zvířata, po gymnáziu proto zamířil k zemědělství. Během své dlouholeté praxe si prošel několika pozicemi, od obecnějšího poradenství ve výživě, obchodního zástupce až na současný post technického ředitele. Postupně se začal více zabývat monogastry a v posledních letech se čím dál více specializuje čistě na drůbež. S farmáři a výrobci krmiv po celé České republice se snaží aplikovat řešení, která zaručí požadovanou produkci při zachování zdraví a zlepšování pohody zvířat. Zvyšující se požadavky na zdravou produkci masa a vajec ze strany veřejnosti cítí jako příležitost, kdy se ještě více uplatní bohaté zkušenosti a potenciál IFRAMIX.

V poslední době se čím dál více zabývá optimalizací výživy a její adaptací na nové podmínky. Cílem je sestavit krmivo tak, aby bylo co nejstravitelnější a vyvážené do nejmenších detailů. A přitom ekonomické. Důraz na zdraví zvířat je samozřejmou podmínkou. Společnou snahou jeho i farmářů do blízké budoucnosti je například zcela eliminovat léčiva z potravinového řetězce. Díky moderním výzkumným a analytickým metodám se dnes více než kdy jindy ví o potřebách zvířat. Odborníci zároveň pronikají i do tajemství a logiky přírodních řešení – využití bohatství rostlinných extraktů ve výživě. Nové poznatky pak Karel společně s farmáři postupně aplikuje v praxi a největší radost mu působí fakt, že jeho řešení jsou úspěšná.

I když je rodilý Moravák, spojil svůj život s Francií. Na gymnáziu se začal náhodou učit francouzštinu a oblíbil si ji, stejně jakou celou zemi. I proto pracoval vždy ve francouzských firmách. Přirozeně, že i jeho koníček pochází z této země. Zamiloval si hru pétanque, a svou vášeň pak přetavil v soutěžení i organizaci turnajů. Dlouho byl i prezidentem České asociace a v současnosti je členem Mezinárodní federace pétanque. Má například na starosti organizaci turnajů mistrovství světa. Jeho volný čas však nejvíce vyplňuje rodina a dvě ještě školou povinné děti.

V IFRAMIX pracuje od května 2018 jako technicko-obchodní zástupce, což znamená, že objíždí přibližně 100 farem na jihu a západě Čech. Ke stávajícím klientům jezdí na pravidelné kontroly a u těch nových přichází s komplexním řešením stájových problémů. Společně s farmáři mají hlavní cíl – zajistit co největší spokojenost zvířat a efektivitu chovu. V současné době se zaměřuje společně s kolegy především na řešení teplotního stresu zvířat, problematiku subklinických a klinických hypokalcémií a inflamatorního stresu.

Jaroslava k zemědělství vždy táhla jeho nátura i rodinné kořeny. Nejvíce oceňuje, že může pracovat na čerstvém vzduchu a být neustále v pohybu. Zavřený někde v kanceláři by se necítil dobře. Jeho práce zahrnuje hodně cestování po regionech, ale pracovní plán si nastavuje zcela sám, aby byl den efektivně využitý. Rád je v kontaktu se zvířaty a vyhovuje mu i uvolněnost farmářů, se kterými je denně v kontaktu.

Díky menšímu kolektivu zná v IFRAMIX každého, a i to je jeden z důvodů, proč je v práci spokojený. Se všemi si lidsky sedl a dokáže se s kolegy na většině věcí domluvit. Líbí se mu, že když někdo přijde se zajímavým nápadem, není problém ho realizovat. Díky práci má možnost vycestovat do zahraničí a přiučit se novým metodám v chovu zvířat. Svůj volný čas pak nejraději tráví sportovně, mezi jeho oblíbené aktivity patří kolo nebo lyže.

Pro Janu se před více jak pěti lety stal IFRAMIX vůbec prvním plným úvazkem. Vypracovala se až na vedoucí administrativního úseku, kde zodpovídá za back office aktivity. Vyřizuje korespondenci, zajišťuje eventy, objednávky, řídí sklady a zajišťuje dopravu. Aby se neustále rozvíjela a pracovně posouvala, stala se zároveň také asistentkou kvality. Do nové agendy jí přibyla například práce s etiketami a zajišťování podkladů pro audit. Jedním z jejích cílů je zorientovat se v novém odvětví, aby časem mohla audity kompletně vést sama.

IFRAMIX je společnost o 17 lidech, a díky tomu má každý možnost ovlivnit svou práci. Vedení se zaměřuje na výsledky, ale každý má velmi volnou ruku v tom, jak k nim dojde. Jana například zavedla inovaci v zaběhlých postupech při tvoření tzv. VPN, tedy vedlejších pořizovacích nákladů. Napadl ji způsob, díky kterému by šly počítat jednodušeji. Firma její nápad brzy zavedla a dodnes dobře funguje. Otevřený přístup společnosti se jí velmi zamlouvá, stejně tak, že může díky práci cestovat. Navštívila několik výstav v USA, Londýně nebo Francii.

Janin táta je vášnivý motorkář a svůj koníček přenesl i na dceru, která na motorce občas ráda relaxuje. Volný čas tráví hlavně se svými dvěma psy na procházkách, sama má pak ráda turistiku. V IFRAMIXu se jí líbí přátelský kolektiv, kdy se s kolegy neznají jenom v pracovní rovině, ale občas si zajdou po práci někam sednout a probrat i osobní život. Zábavné bývají i teambuildingy, kdy si třeba při pobytu v horách udělali vlastní soutěž MasterChef.

Sledovat!

Komfort zvířat od A do Z

IFRAMIX se zabývá poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Jeho hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři. Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat. Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet food pak veterinární ordinace. IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

Inovují a myslí na zdraví

Neustále sledují nové trendy, protože chov zvířat se pořád vyvíjí. Úspěšně uvádí do praxe technické i nutriční novinky. Naprostá většina všech nutričních opatření i nových řešení se týká prevence zdraví zvířat, snižování spotřeby veterinárních léčiv a zlepšování welfare. Jako profesionálům je jim zřejmé, že pokud se zvířata necítí dobře, procházejí stresem, a to se všemi možnými negativními dopady na zdraví a produkci. Dnes je firma díky inovacím a analytickým přístupům schopna navrhovat opatření, která plně odpovídají potřebám zvířat a přitom jsou ekonomicky výhodná i pro chovatele. Společnost IFRAMIX si například vydobyla jméno při analýze teplotního stresu přímo na stájích, subklinických hypokalcemiích a při snižování spotřeby léčiv u prasat a drůbeže.

Volnost a aktivní přístup

IFRAMIX je menší společnost, která ráda poskytuje svým zaměstnancům volnost. Každému umožňuje seberealizaci a vítá, když se kdokoli podílí na chodu celé společnosti. Nejvíce oceňuje, když je člověk proaktivní a přichází s novými nápady, než aby jen plnil zadanou práci. Aktivity IFRAMIX probíhají zejména na venkově, proto práce obnáší i hodně cestování. Každý z kolegů má nejdříve na starosti určitý region. V jeho rámci poskytuje pravidelné služby svým stávajícím zákazníkům, ale vyhledává i nové příležitosti. Pokud projeví větší zájem o některé z témat, může se vyprofilovat na specialistu, který podporuje i další své kolegy mimo region.

Vložit profil na své webové stránky