Ředitel náboru: víc než jenom expert na přijímání pracovníků

05. 2. 2020

6 min.

Ředitel náboru: víc než jenom expert na přijímání pracovníků

Nábor byl dlouhou dobu vnímán pouze jako „nákladové středisko“, které jenom ukrajuje společnostem ze zisku. Dnes již ale v rámci firem hraje klíčovou roli, a to zejména ve start-upech. Nábor se čím dál více odděluje od HR a stává se samostatnou, nezávislou agendou. Hlavní cíle náboru přitom zůstávají stejné: pochopení potřeb manažerů a nalezení ideálních kandidátů, kteří jsou pro danou firmu nejvhodnější jak z hlediska vzájemných očekávání, tak i celkové firemní kultury. Thomas Nivol je ředitelem globálního náboru ve společnosti Algolia a poskytl Welcome to the Jungle vhled do zákulisí práce vedoucího náboru.

Jak se z vás stal vedoucí náboru?

Po střední škole mě nelákalo absolvovat zdlouhavé studium, a proto jsem šel studovat marketing na technickou vyšší odbornou školu a pracoval jsem jako stážista ve společnosti Orange. Po zkušenosti s prodejem mobilních telefonů v nákupním centru jsem ale přehodnotil své cíle a zapsal se na obchodní školu, kde jsem se specializoval na obor mezinárodního řízení lidských zdrojů. Část stáže jsem absolvoval ve firmě Criteo. Tam mě následně přijali na hlavní pracovní úvazek. Začínal jsem jako řadový náborový pracovník a poté jsem se stal vedoucím oddělení náboru. V Criteo jsem pracoval šest let, z toho dva roky jsem strávil v Londýně a tři roky v Barceloně. Chtěl jsem ale přesídlit zpět do Francie, a tak jsem nastoupil do firmy Algolia, kde momentálně pracuji jako ředitel globálního náboru.

image

Co tedy dělá vedoucí náboru?

Úkolem vedoucího náboru je získávat pro danou společnost nové talenty. V případě malé, ale rostoucí firmy je tato agenda většinou zajišťována zkušeným náborovým pracovníkem, který se v rámci společnosti stará o veškerý nábor, nehledě na funkci nebo úroveň obsazovaných pracovních pozic. Ve větších společnostech je ale tato funkce více manažerská a spočívá ve vedení týmu specializovaných náborářů.

Cílem vedoucího náboru je snížit množství neúspěšných náborů na minimum. A tohoto cíle se dosáhne tím, že se procesy nastaví tak, aby věrně odrážely firemní kulturu a aby umožnily jednodušší a rychlejší identifikaci vhodných kandidátů. Stejně tak je nutné zajistit, aby měli kandidáti s výběrovým řízením ty nejlepší možné zkušenosti. U uchazeče, který se výběrového řízení ve vaší firmě zúčastní, je totiž vysoká pravděpodobnost, že vaši společnost doporučí někomu ve svém okolí. Každý uchazeč je tak potenciálním ambasadorem vaší firmy. Vedoucí náboru jsou tedy zodpovědní za první dojem, který kandidáti o dané firmě získají, a musejí tvrdě pracovat, aby byl tento dojem co možná nejlepší.

Vedoucí náboru jsou tedy zodpovědní za první dojem, který kandidáti o dané firmě získají, a musejí tvrdě pracovat, aby byl tento dojem co možná nejlepší.

Jakou má nábor v rámci společností pozici?

Nábor býval vnímán jako nákladové středisko, a nebyl tedy managementem viděn jako příliš důležitý. Náboroví pracovníci měli většinou jenom shromažďovat a třídit životopisy a uveřejňovat inzeráty na volné pozice. Zároveň neměli k dispozici téměř žádné jiné nástroje, jak vyhledávat nové potenciální pracovníky. V dnešní době je ale nábor stále častěji vnímán jako agenda, která nese ovoce a která firmám šetří peníze, protože společnosti už na vlastní kůži zjistily, kolik je stojí „špatný“ výběr pracovníků. Náborové týmy tak v rámci firem začaly být vnímány jako cesta, jak zvýšit efektivitu práce a redukovat čas, který manažeři tráví hledáním nových posil do svých týmů. U stále více firem se také nábor stává samostatnou jednotkou, nezávislou na HR. Náboroví pracovníci jsou zodpovědní za vyhledávání nových talentů a úkolem HR pak je udržet tyto pracovníky co možná nejdéle.

Náboroví pracovníci jsou zodpovědní za vyhledávání nových talentů a úkolem HR pak je udržet tyto pracovníky co možná nejdéle.

Jaké jsou vaše každodenní povinnosti, které máte coby ředitel náboru?

Dá se říci, že moje práce se točí okolo tří oblastí. Mojí první prioritou je podpora rozvoje každého z členů mého týmu. Musím důkladně přemýšlet o možnostech růstu jednotlivých členů týmu, pomáhat jim kariérně se posouvat a budovat silné vztahy s kolegy. Zadruhé je potřeba řešit celkovou náborovou strategii firmy. To mimo jiné znamená vytvořit filozofii, které budou rozumět všechna oddělení, zajistit, že nábor bude v rámci firmy více vidět, a školit pracovníky společnosti v náboru. A zatřetí se musím také soustředit na nábor na seniorní pozice.

image

Jaké kroky zahrnuje nábor nového pracovníka?

Pro náborové pracovníky je prvním krokem pochopení potřeb manažera, který nového zaměstnance hledá. Musí se ujistit, že potřeba nového pracovníka je skutečná a opodstatněná, a musí určit, kdo všechno by měl mít ve výběrovém řízení slovo, jaký je profil ideálního kandidáta, které požadavky na uchazeče jsou zcela zásadní a které jsou jenom plusem navíc. Jakmile má náborový pracovník všechny tyto informace, může se pustit do hledání kandidátů napříč širokým spektrem různých platforem. Například zveřejněním inzerátu v sekci „kariéra“ na webových stránkách dané společnosti, využitím portálů zaměřených na uživatele odpovídající zadanému profilu kandidáta nebo obecnějších webů, jako je například Welcome to the Jungle. To jsou možnosti, jak přilákat kandidáty zvenčí.

Náboroví pracovníci ale také komunikují nabízené pozice interně. Cílí tak na okolí a kontakty současných zaměstnanců, protože se ukázalo, že kandidáti získaní tímto způsobem jsou často kvalitními potenciálními pracovníky, kteří již sdílí hodnoty dané společnosti. Vyhledávání kandidátů může být také rozšířeno na sociální sítě, jako je například LinkedIn, které slouží k oslovování a náboru lidí, kteří buď již mají zaměstnání, nebo si ho hledají.

Pro náborové pracovníky je prvním krokem pochopení potřeb manažera, který nového zaměstnance hledá.

Dalším krokem je předvýběr uchazečů na základě jejich předpokladů, které je schopen náborový tým v danou chvíli spolehlivě vyhodnotit. Poté mohou náboroví pracovníci rozdělit výběrové řízení na dílčí kroky, v rámci kterých jsou vyhodnocovány specifické aspekty jednotlivých žádostí kandidátů. Například v naší společnosti Algolia jsme zavedli systém kolektivního výběrového řízení, na kterém se podílí velká část našich zaměstnanců, protože všichni naši pracovníci jsou proškoleni v oblasti náborových metod. Pokud projdou uchazeči první úrovní výběru, dostanou od nás testy, které mohou většinou vypracovat doma.

V poslední fázi pozveme kandidáty na půl dne do našich kanceláří, aby se mohli potkat s jednotlivými týmy. Tento postup dává uchazečům ten nejlepší možný vhled do naší společnosti a do jejich potenciálního pracovního prostředí.

image

Podle jakých kritérií hodnotí náboroví pracovníci uchazeče o zaměstnání?

Uchazeči jsou podrobováni třem typům hodnocení. Ten první se točí okolo soft skills neboli měkkých dovedností a posuzuje hodnoty kandidáta a jeho vztah k práci. To nám pomůže určit, jestli se kandidát hodí do naší firmy po lidské stránce. Také prověřujeme hard skills, tvrdé dovednosti, a technické znalosti pomocí praktických textů a cvičení. Nakonec uchazeči pokládáme dotazy s cílem vyhodnotit jeho motivace a názor na to, co mu může naše společnost nabídnout a co on může naopak nabídnout nám.

Jak se vy, coby manažer, rozhodujete, kteří členové vašeho týmu budou mít přímo na starosti nábor zaměstnanců?

Nesnažím se za každou cenu najít dokonalého člověka na danou pozici. Mnohem raději nabízím lidem příležitost rozvíjet své schopnosti a znalosti. Myslím, že tím nejdůležitějším předpokladem jsou měkké dovednosti jako například zvědavost. Díky ní totiž kandidáti poznají, že se o ně daný náborový pracovník skutečně zajímá. Klíčové jsou také komunikační dovednosti, díky kterým může náborový pracovník nabízenou pozici kandidátovi dobře prodat, a houževnatost, protože práce náborového pracovníka je mnohdy nevděčná. Někdy totiž hledáním vhodného kandidáta strávíme hodně času, ale nakonec bez úspěchu. To je typické u náboru vysoce žádaných pracovníků, jako jsou třeba web developeři. V podobných situacích musí být náboroví pracovníci kreativní v tom, jak kandidáty oslovují, protože ti jsou často kontaktováni nespočtem jiných společností.

V podobných situacích musí být náboroví pracovníci kreativní v tom, jak kandidáty oslovují, protože ti jsou často kontaktováni nespočtem jiných společností.

Co vás na vaší práci baví? A co vám naopak nepřipadá tak zajímavé?

Pro mě je nejvíce obohacující součástí mé práce vidět členy mého týmu, jak rostou, prospívají a posouvají se dopředu. Už méně mě pak baví politické aspekty mé práce, například jednání o rozdělení různých náborových aktivit mezi jednotlivá oddělení. Moje role v sobě zahrnuje i nutnost řešit naši kapacitu a dostupnost našich služeb s manažery ostatních týmů, co nejlepší možné předvídání potřeb manažerů a plánování náborové agendy pro nadcházející rok co možná nejdříve.

Už méně mě pak baví politické aspekty mé práce, například jednání o rozdělení různých náborových aktivit mezi jednotlivá oddělení.

Jakou radu byste dal někomu, kdo se chce stát vedoucím náboru?

Nemyslím si, že být dobrým náborovým pracovníkem se dá naučit ve škole. Proto je důležité využít všech příležitostí, které se vám nabízejí, a najít takové pracovní uplatnění, kde se můžete z první ruky seznámit s taji této profese. Doporučuji lidem, aby předtím, než se začnou specializovat, získali nejdříve obecnou praxi. Jedině tak budete schopni dělat nábor pro různorodé profese, jako jsou obchodní, technické nebo administrativní pozice.

image

A jaké jsou vaše plány do budoucna?

Náboru se věnuji už osm let. A stále jsem z něj nadšený a nemám v plánu ho opouštět. Ale chci svou roli ještě více rozšířit a zakomponovat do ní i agendu HR. Pozitivní zpráva je, že tato pozice z profesního hlediska otevírá spousty dveří. Náboroví pracovníci spolupracují s mnoha různými týmy a manažery v rámci jejich firmy, a mají tak široký záběr v pochopení toho, jak v dané společnosti věci fungují. A proto je pro ně snazší přestoupit z jednoho oddělení do jiného.

Pozitivní zpráva je, že tato pozice z profesního hlediska otevírá spousty dveří.

Překlad: Matěj Moravec

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa