Ideální pracovní pozice pro všechny extroverty

22. 5. 2023

6 min.

Ideální pracovní pozice pro všechny extroverty
autor

Pokud vás vystihují charakteristiky jako „společenský/á“, „družný/á“ nebo „sympatický/á“, nejspíše se nacházíte na extrovertní straně spektra typologie osobnosti. Webový portál Psychology Today odhaduje, že extroverti tvoří 50 až 74 % populace. Takže alespoň polovina z nás musí být tím pádem čas od času extrémně extrovertní. Tito takzvaní lvi salónů vyhledávají společnost a stimulují je osobní interakce. Pokud jste ti, kteří se drží na nejzazším bodě extrovertního spektra, může to pro vás na pracovišti znamenat výhodu i překážku. Některá zaměstnání jsou navíc pro extroverty vhodnější než jiná. Pokud k vám společenskost neodmyslitelně patří a najdete si takovou práci, která sedne vaší osobnosti, váš pracovní život by mohl být šťastnější a naplněnější.

Vyzpovídali jsme Marinu Fieldovou, doktorku sociální a organizační psychologie, kariérní koučku a lektorku v oblasti HR, abychom zjistili, jaké práce jsou pro extroverty ty pravé. Ta nám a hlavně extrovertním osobám poskytla rady, jak najít kariéru, která by odpovídala extrovertnímu charakteru.

Co znamená být extrovert?

Každý se může na spektru typologie osobnosti umístit jinde. Na jednom konci najdeme extrémně introvertní typ osobnosti. Na druhém konci spektra se nachází jeho opak, extrémní extrovert. „Je ale pravda, že je velmi nepravděpodobné, aby někdo byl 100% extrovertní nebo introvertní typ,“ tvrdí Fieldová.

Obecně platí, že extroverti čerpají energii z okolního světa. Jsou hovorní, společenští a často středem pozornosti. Fieldová radí, jak poznat, že spadáte na extrovertní stranu spektra typologie osobnosti: „To, kde člověk čerpá energii, je skvělý způsob, jak zjistit, zda jste extrovert, nebo introvert. Pokud vám dobíjí energii interakce s lidmi, je pravděpodobnější, že budete spíše extrovert. Naopak introverti získávají energii ze samoty a v soukromí.“ Extroverti čerpají energii ze situací, kdy jsou obklopeni lidmi, což značí, že jsou přístupnější a sebevědomější. To může mít velký dopad na jejich kariéru a pracovní rutinu.

Jak se extroverti projevují na pracovišti?

Jako se vším i ve světě práce existuje řada výhod a nevýhod souvisejících s tímto typem osobnosti.

Pracovní výhody pro extroverty

Jsou to lidé společenští, asertivní, aktivní a dominantní. Fieldová dodává: „Podle sociálních výzkumů je u extrovertů pravděpodobnější, že budou mít dobrou náladu.“ Jejich pozitivní energie pak může přitahovat i ostatní kolegy. Silné společenské stránky jim často dopomůžou k úspěchu u prvních kol pohovorů. Extroverti rádi spolupracují s ostatními a na pracovišti preferují osobní interakce. Lidé se kolem nich cítí uvolněně a mnohem jednodušeji s nimi navazují kontakt.

Podle Fieldové se také vyznačují tím, že v práci ocení konstruktivní zpětnou vazbu. Dodává, že to často znamená „více prostoru k povýšení a vyšší plat“. Z toho vyplývá, že „extrovertní typ osobnosti je spojován se spokojeností v kariéře i životě“. Obecně se extroverti těší větší přízni v pracovním prostředí, jelikož je pro ně snazší budovat mezilidské vztahy.

Pracovní překážky pro extroverty

Samozřejmě i takové povahové rysy vám můžou v práci zavařit. „Extroverti nejspíš velmi špatně nesli izolaci v období pandemie, jelikož jim nebyl dopřán potřebný pravidelný kontakt s lidmi,“ tvrdí Fieldová. Nezapomínejme, že extroverti mají tendenci aktivně vyhledávat podporu kolegů a rádi se s nimi setkávají v kanceláři. Je tedy pravděpodobnější, že jsou jedni z těch, kteří se chtějí vrátit do kanceláře, alespoň v hybridním režimu. To ale podle Fieldové neznamená, že bychom se do kanceláře měli vrátit všichni. Je zastánkyní flexibilního režimu, který odpovídá typu vaší osobnosti.

Jiné slabiny extrovertů spočívají v jejich silných stránkách. „Někdy platí, že všeho moc škodí.“ Fieldová tvrdí, že extroverti jsou v pracovním prostředí náchylní k přílišné asertivitě a dominanci. „Může se stát, že začnou monopolizovat konverzaci a občas si musejí dávat pozor a aktivně přenechávat prostor ostatním.“

Jsou to velmi družní lidé, kteří se neobejdou bez společnosti. Proto by měli být extra všímaví a vyhodnotit, zda jejich kolegové nespadají spíše do introvertní skupinky. Mají navíc vysoké sebevědomí, což často znamená, že na sebe nakládají příliš mnoho odpovědnosti. Čím více odpovědnosti, tím těžší pro ně bude plnit očekávání. Tyto překážky se ale změní v pozitivní výzvy, pokud najdete práci v prostředí, které si bude extroverty hýčkat. A jaké to jsou?

Ideální pracovní pozice pro extroverty

Fieldová na poznatcích psychologa Johna Hollanda vysvětluje svou metodologii, kterou používá při výběru vhodné práce pro extroverty. Holland totiž zjistil, že lidem, kteří se nemůžou rozhodnout, jakou kariéru si vybrat, může pomoct zařazení do jednoho z šesti typů profesních osobností: realistický, investigativní, umělecký, sociální, podnikavý a konvenční. Fieldová tvrdí, že sociální a podnikavý typ osobnosti nejvíce odpovídá charakteristikám extrovertů. Můžete se otestovat pomocí online testu O*Net Interest Profiler a na základě výsledku přizpůsobit hledání práce. Po vyplnění vám test vyhodnotí primární a sekundární osobnostní rysy.

Sociální typ osobnosti

Typ sociálně orientovaný se více zaměřuje na pocity ostatních a na blaho lidí obecně. Fieldová k tomu dodává: „Sociální osobnosti jsou humanitně založené, idealistické a etické. Mají velmi rozvinuté sociální cítění a mezilidské dovednosti a záleží jim na tom, že se ostatní mají dobře.“ Baví je učit, vysvětlovat, řešit problémy a vést diskuze. Lidé, kteří spadají do této kategorie, disponují podle Fieldové dovednostmi jako mluvení na veřejnosti, pedagogická výbava, empatie a mezilidské cítění.

Jsou pro ně důležité vztahy, společenské aktivity a rádi řeší mezilidské problémy, tudíž rádi pracují ve skupině. V pracovním prostředí, které podporuje týmovou práci a interakce mezi kolegy, jsou jako ryby ve vodě. Fieldová doporučuje poohlédnout se po práci učitele, poradce nebo sociálního pracovníka. Taky by se zaměřila na sektor ošetřovatelství a fyzioterapie. Extroverti se totiž skvěle hodí do pozic, ve kterých by mohli pomáhat ostatním.

Podnikavý typ osobnosti

Lidem s podnikavým typem osobnosti záleží na vztazích, vyhovují jim skupinové aktivity a také rádi pomáhají rozvíjet ostatní. Fieldová tvrdí, že „podnikavé osobnosti jsou velmi společenské, optimistické, dobrodružné, až agresivní. Hodí se na aktivity jako prodej, vedení týmu, přednášení a prezentace, jednání s finančními organizacemi a politika“. Mezi jejich silné stránky Fieldová řadí již zmiňované mluvení na veřejnosti, prodej, vůdčí schopnosti, odolnost a sociální a mezilidské dovednosti. Je jim po chuti, když mohou využít svoje mezilidské, vůdčí či přesvědčovací schopnosti, ale často se vyhýbají rutinním nebo systematickým činnostem. Dávají přednost takové práci, u které se dostanou k lepším penězům, větší moci nebo vyššímu postavení.

Pro podnikavé typy, které se často cítí dobře ve vůdčím postavení, by mohlo být zajímavé pracovat v obchodních a manažerských pozicích v rámci určité organizace, jelikož extroverti mají větší šanci na povýšení. Fieldová ideální pracovní pozici popisuje jako „cokoli, kde musíte jednat s lidmi, jako je výuka, finanční poradenství či marketing“. Přidává ještě další možné pozice pro podnikavce, např. politika nebo organizace akcí.

Jak proniknout do odvětví, které se lépe hodí k vašemu typu osobnosti

Fieldová nabízí několik obecných rad, jak najít práci v odvětví, které je pro nás nové, ale lépe sedí naší osobnosti.

Využijte potenciálu networkingu

Networking by pro extroverty neměl být žádný problém, jelikož mají společenského ducha. Nejen že se u toho ani nezapotí, oni se v tom dokonce vyžívají, jak tvrdí Fieldová. „Nejprve je důležité dát najevo, že hledáte novou práci, a to hlavně těm, kteří už jsou součástí vaší sítě kontaktů. Pak vyhledejte události, kterých je třeba se zúčastnit, jelikož souvisejí s vaší konkrétní oblastí zájmu,“ dodává Fieldová.

Pokud nemáte tušení, kde začít, naše expertka doporučuje navštívit webové stránky, např. Eventbrite, a vyhledat si události ve vašem okolí nebo z daného odvětví. „Na takových akcích můžete potkat lidi, kteří pracují ve vámi vybrané oblasti a kteří vás mohou odkázat na další nové známosti.“ Požádejte je pak o dvacetiminutový rozhovor, při němž by vám popovídali o svých začátcích i současné pozici. Fieldová ale doporučuje setkání zbytečně nenatahovat a příliš dotyčné neobtěžovat.

Zvyšování kvalifikace a rekvalifikace

Existuje plno ekonomicky výhodných možností, jak si zvýšit kvalifikaci. Pokud máte mezery, můžete zkusit edukativní platformy, jako např. LinkedIn Learning. Užitečné jsou taky univerzitní předměty otevřené veřejnosti nebo bezplatné možnosti na stránkách jako Coursera nebo YouTube.

Fieldová také navrhuje zúčastnit se konferencí v daném odvětví. „Můžete se na nich dozvědět o novinkách v oboru, jak to v daném odvětví vypadá a jaké potenciální mezery by šlo vyplnit,“ tvrdí naše expertka, která takové akce vidí i jako prostor k rozšiřování sítě kontaktů. Dalším skvělým zdrojem nových informací jsou podcasty. V současné době je o každém odvětví a tématu milion podcastů. Stačí si jen vybrat. Expertka taky radí, ať se přihlásíme k odběru novinek, jelikož se tak dostaneme k novým informacím z oboru.

Dobrovolničením k získání profesních zkušeností

Jako dobrovolník můžete získat cenné pracovní zkušenosti potřebné k vámi vysněné pozici. Podívejme se například na učení, což je pro extroverty jako dělané. „Zkuste třeba začít vyučovat témata, ve kterých jste zběhlí. Mohli byste si za výuku účtovat, ale taky ji poskytovat zadarmo, pouze s cílem procvičit si své pedagogické schopnosti,“ radí Fieldová. Pokud nechcete do učení skočit po hlavě, začněte pomalu. Zkuste doučovat jednu osobu a teprve až si vybudujete sebedůvěru, rozšiřte pole působnosti.

Dalším zajímavým oborem pro extroverty je organizace akcí. Zkuste uspořádat vlastní akci nebo se přihlaste jako dobrovolník na organizování akcí pro charitu a místní komunitu. Všechno, co vám rozšíří obzory, se počítá.

Nepotlačujte svoje společenské já

Lidé na extrovertní straně spektra čerpají energii ze sociálních interakcí. Potřebují k pracovnímu životu pozice, které jim umožní vést týmy a pomáhat lidem. Neradi se nudí a vyhledávají rychlé tempo a neustále se měnící prostředí.

Nezapomeňte, že se jedná o spektrum typologie osobnosti a že je důležité, kde se na něm nacházíme. Ještě než začnete hledat pracovní příležitosti, zkuste nejprve zanalyzovat situaci. Ať už jste extrovert, introvert, nebo trochu od obojího, pokud najdete práci, která odpovídá vaší osobnosti, zvýšíte si tak šanci na dlouhodobý úspěch, uspokojivou kariéru a špičkový výkon. Extrovertní charakter může být výhodou jedině tehdy, když se jej naučíte propojit se svými dovednostmi a schopnostmi.

Překlad: Eva Mazalová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa