How To: Be a Great Manager

Publikováno v How To

27. 11. 2019

Být dobrým manažerem je čím dál obtížnější, protože ve 21. století totiž nestačí být jenom vůdčí osobnost. Musí také umět svým zaměstnancům naslouchat a porozumět, podporovat je a umožňovat jim vhodné příležitosti.

Opravdovou výzvou je pak sestavit tým lidí, kteří se skutečně podílejí na týmových projektech. Manažeři se dnes často neúspěšně snaží adaptovat na jejich nové vyvstávající povinnosti. Mezinárodní průzkum organizovaný ústavem Gallup Institute z roku 2017 odhalil, že 70 % zaměstnanců, kteří projevují sníženou pracovní angažovanost, tvrdí, že je to kvůli nedostatečnému vedení. Jak z nás tedy může být schopný manažer, když vezmeme v potaz nové výzvy, kterým je třeba čelit?

Na tuto otázku jsme se snažili odpovědět s pomocí obchodních koučů a profesionálů, kteří s námi sdíleli rady a osvědčené postupy.

Joost Smits van Waesberghe dlouhodobě zastával vysokou manažerskou pozici ve společnosti Procter & Gamble. Nyní je zástupcem ředitele dodavatelského řetězce pro mezinárodní kosmetickou značku a podporování jeho týmů je pro něj klíčová část managementu. Provedl nás vývojem současných manažerských technik a výzev.

Norine se po dlouhé kariéře obchodní manažerky u společnosti Danone stala koučkou managementu. Posledních deset let pomáhá manažerům najít jejich silné stránky. Její specializace je minimální management a v tomto duchu s námi sdílela dovednosti, které by úspěšný manažer měl ovládat.

Clément je spoluzakladatelem startupu Convelio se sídlem v Londýně a v Paříži. Společně s námi vzpomíná na dobu, kdy z něj byl manažer, a to včetně výzev, kterým musel čelit, od prudkého rozmachu jeho firmy až po vedení týmů, které byly rozděleny mezi dvě země.

Probíraná témata
Jste hrdí na vaši firemní kulturu?

Poskytněte jí viditelnost, kterou si zaslouží.

Zjistěte více o tom, jak propagovat firemní kulturu.