How To

Svět práce se neustále vyvíjí. Nové výzvy, cesty, řešení, nápady… How to je videosérie, která se fenomény současnosti i budoucnosti snaží vysvětlit a zároveň přinášet potenciální řešení.

How To: Work 100% Remotely

How To: Work 100% Remotely

V dnešní době se čím dál tím více zaměstnanců rozhoduje pracovat na dálku. Jinými slovy, mít možnost pracovat z domu a zůstat celý den v pyžamu.

How To: Learn Coding From Scratch

How To: Learn Coding From Scratch

Na evropském trhu se vývojář stal jedním z nejžádanějších talentů. Navzdory rostoucí poptávky po této pracovní síle je jí však stále nedostatek.

How To: Be a Great Manager

How To: Be a Great Manager

Pokud se vám zdá, že být manažerem již není práce snů, může to být tím, že být dobrým manažerem je čím dál tím obtížnější.