Pracovný pohovor: dešifrujete reč tela rekrutérov?

16. 3. 2021

5 min.

Pracovný pohovor: dešifrujete reč tela rekrutérov?
autor
Elise Assibat

Journaliste - Welcome to the Jungle

Aj vy ste boli fascinovaní najslávnejším špecialistom na reč tela, doktorom Calinom Lightmanom zo seriálu Klamári, a jeho účinným dešifrovaním nevypovedaného? Neverbálna komunikácia sa postupne stala centrom záujmu rekrutérov a pre niektorých je priam bibliou. Analýzou reči tela sa kandidáti ocitajú ako pod mikroskopom. Čo ak nastal čas tento zaujímavý trend zvrátiť a obrátiť ho v prospech kandidátov? V konečnom dôsledku pozícia nehrá rolu, pokiaľ ovládate správnu metodiku na dešifrovanie myšlienok druhých. Ak chcete tejto téme lepšie porozumieť, prečítajte si niekoľko rád od Julie Salvadorovej, odborníčky na reč tela a mentorky práce s hlasom.

Čo je to synergológia?

Čo si pod pojmom synergológia predstaviť? Podľa Julie ide o „disciplínu, ktorá sa venuje dešifrovaniu fungovania mysle človeka na základe reči tela.“ V tomto kontexte je úlohou synergológa odhaliť myšlienky svojho komunikačného partnera lúštením reči jeho tela. Cieľom je jednoducho zlepšiť interakciu s našim komunikačným partnerom. Ako pomôcka slúži synergológom klasifikačná mriežka obsahujúca viac ako 2000 kódov, ktoré umožňujú komplexným a presným spôsobom pozorovať a analyzovať všetky informácie vyslané ľudským telom.

Musíme si ale zapamätať, že nikdy nebudeme mať prístup ku všetkým myšlienkam druhých, a preto každá prijatá informácia je vždy výsledkom našej subjektívnej interpretácie. Určité gesto môže vyjadrovať to, čo si človek myslí, ale môže súvisieť s tým, čo osoba hovorí v konkrétnom okamihu, s prostredím, alebo prežívaním mimo profesionálnej sféry. „Samozrejme, že nebudeme vidieť do hlavy druhých, ale naše pozorovania nám umožnia inteligentne analyzovať ich činy,“ hovorí Julie. „Teórie synergológie nám tak umožňujú prekonať maximálnu možnú zaujatosť tak, že sa sústredíme na to, či je človek mysľou prítomný alebo myslí na niečo iné.“ Na rozdiel od NLP (neurolingvistické programovanie – NLP pomáha ľuďom učiť sa komunikovať so sebou samým a s okolím prostredníctvom pozorovania štýlu jazykového prejavu a ďalších prejavov, pozn. prekl.) nie je cieľom synergológie meniť správanie ľudí. „Počas mentoringu sa neučíme používať vhodnú reč tela, pretože reč tela nie je správna alebo nesprávna. Pomáhame ľuďom uvedomiť si určité postoje, ktoré vytvoria solídny základ na prispôsobenie správania a optimalizáciu akéhokoľvek dialógu.“

V čom spočíva užitočnosť reči tela na pohovore?

Ak je reč tela užitočná v každodennom živote, o to viac to platí na pracovnom pohovore. Nesmieme zabúdať, že ide predovšetkým o snahu porozumieť ostatným, aby sme sa im čo najlepšie dokázali prispôsobiť. A čo môže byť počas pohovoru lepšie, ako byť schopný rozlúštiť správanie rekrutéra a zvýšiť svoje šance?

„V skutočnosti ale nejde o snahu zapáčiť sa za každú cenu. Pokiaľ sa automaticky nastavíme na takýto vzorec myslenia, hrozí nám, že sa prispôsobíme očakávaniam druhých a naše úsilie bude kontraproduktívne,“ varuje Julie. Nezostaneme totiž sami sebou a komunikácia nebude úprimná. Je to o to nebezpečnejšie, ak je uchádzač následne prijatý do zamestnania vďaka tomu, že uprednostnil očakávania náborára pred svojimi vlastnými. Postupné pôsobenie vo firme sa môže v očiach jednotlivca premeniť na nekonečno.Nesnažme sa teda rekrutérov správaním a komunikáciou zvádzať, snažme sa adaptovať.Čím viac sa kandidát dokáže prispôsobiť osobe pred sebou a okolitému prostrediu, tým bude komunikácia plynulejšia a bude sa zakladať na väčšej dôvere.“

Ako dešifrovať správanie rekrutérov?

Na začiatku si musíme uvedomiť, že sa nesmieme sústreďovať na výsledok, ale na to, čo sa v našom okolí deje. Ak sa budeme často sústreďovať na spôsob, akým sa vyjadrujeme a pôsobíme, rýchlo by sme mohli zabudnúť na to najdôležitejšie – rekrutéra. Sústreďte sa na prítomný okamih, inak by vám niečo mohlo uniknúť. Pozrite si prehľad aspektov k pochopeniu toho, ako optimalizovať výberové konanie na štýl seriálu Klamári.

1. Adaptujte sa od samého začiatku

Na zlepšenie akejkoľvek formy komunikácie neexistuje nič lepšie, než adaptovať a zosynchronizovať sa s komunikačným partnerom. Pokiaľ rozhovor prebieha bez problémov, reči tela sa navzájom inštinktívne spoja. „V žiadnom prípade nejde o napodobňovanie vášho partnera, skôr o vedomie, že základ komunikácie bude určovať a viesť ten druhý, s cieľom držať krok s komunikačným partnerom,“ upresňuje Julie.

Ak sa chcete rekrutérovi prispôsobiť, nechajte mu priestor, najmä na začiatku pohovoru. Psychologička Linda Blairová sa domnieva, že to prebieha počas prvých siedmich sekúnd, pretože zrejme tak málo stačí, kým zanecháme prvý dojem. Práve počas tejto krátkej chvíle môže dôjsť ku kognitívnym skresleniam, ktoré sa s vami budú niesť počas celého pohovoru, preto si musíme dať záležať. Ale ak vás ako kandidáta hodnotia na základe prvého dojmu, dešifrujte svojho komunikačného partnera od začiatku aj vy! Je priateľský, vystresovaný alebo uzavretý? V každom prípade k nemu nebudete pristupovať rovnako. „Ak si od vás rekrutér drží istý odstup, možno stojí za pokus priblížiť sa k nemu a narušiť jeho osobný priestor, pretože si tento dištanc udržuje preto, aby vás dokázal lepšie ohodnotiť,“ špecifikuje Julie. Stručne povedané, je na vás, aby ste spozorovali jeho slabé stránky.

2. Ako zistiť, či rozhovor prebieha dobre?

Vo všeobecnosti je jednoduché vycítiť, či stretnutie prebieha dobre. Ak ale máte pochybnosti, dobrý dojem vám potvrdia nasledovné aspekty:

  • Záujem

Ak je rekrutér otvorený komunikácii a preukazuje skutočný záujem o vaše CV, jeho stolička by mala byť umiestnená v strede stola a telom by mal byť naklonený smerom k vám.

Dotyky v oblasti čela signalizujú premýšľanie. Toto gesto znamená, že nielenže rekrutéra skutočne zaujíma to, čo hovoríte, ale sústreďuje sa len a len na váš spoločný rozhovor.

Žmurkanie je dobré znamenie. Žmurknutím si zapamätáme istú informáciu, čo svedčí o tom, že žijeme v prítomnom okamihu.

  • Entuziazmus

Pohyby obočia sú vždy veľmi pozitívnym signálom, pretože oblasť obočia symbolizuje spojenie. Znamená to, že vychádzame v ústrety tomu druhému. Preto sa strpnutí ľudia často javia ako nesympatickí.

Úsmev počas rozhovoru? Bingo! Takmer vždy ide o prejav uspokojenia alebo povzbudenia. Ak chcete rozpoznať, či ide o úprimný úsmev, nezabudnite, že takýto úsmev vidieť na celej tvári, na rozdiel od spoločenského úsmevu, ktorý sa odráža len na spodnej časti tváre. Skutočný úsmev vidieť a počuť!

3. …a či prebieha zle?

Tieto signály je už ťažšie rozpoznať. Cieľom je čo najrýchlejšie ich spozorovať, aby ste situáciu dokázali zvrátiť vo svoj prospech.

  • Nespokojnosť

Poškriabanie v oblasti líc signalizuje mrzutosť a nervozitu. Ak chcete situáciu napraviť, popremýšľajte, čo ste asi vyslovili alebo svojím prejavom naznačili.

Pokiaľ sa rekrutér posunul na stoličke smerom dopredu a späť, kým ste vy rozprávali, z rozhovoru sa začal sťahovať. Inými slovami, niečo sa mu na vašom prejave nepáčilo. V tom prípade je nutné nájsť trik, ktorým ho prinútime vrátiť sa späť. Možno je potrebné dať najavo svoj záujem o danú firmu, položiť konkrétnu otázku alebo prejaviť záujem o pozíciu rekrutéra vo firme alebo o firmu všeobecne?

Poškriabanie sa v oblasti krku signalizuje komplikovanú komunikáciu a nie jednoduchý priebeh rozhovoru. Ak je komunikácia na vkus rekrutéra až príliš, prekríži si ruky za hlavou. V tomto momente hovorte jednoduchšie a skráťte, čo sa dá, prípadne povedzte efektívne frázy typu: „aby som to zostručnil“ alebo „aby som to uzavrel…“.

  • Neistota

Ak sa osoba neustále pohybuje na stoličke a nedokáže sa „uhniezdiť“, znamená to, že má problém utriediť si vlastné myšlienky. Tento problém „vybrať si“ sa prejaví aj prostredníctvom drobných poškriabaní sa na brade, pretože táto oblasť tváre symbolizuje pochybnosti. Je teda na vás, aby ste našli tie správne argumenty.

Hlas vystresovaného človeka je suchý a trhaný, preto zbystrite pozornosť – ak rekrutér zvyšuje hlas, prejdite na inú tému.

  • Netrpezlivosť

Priloženie prstu k ústam znamená očakávanie ukončenia vypovedanej informácie, ale najmä záujem prehovoriť. Preto je dôležité používať pri prejave pauzy, aby ste uvoľnili priestor partnerovi. Pohovor je v prvom rade dialógom.

Mierne poklepkávanie po stole pomocou prstov alebo nejakým predmetom znamená, že kandidát nerozpráva dostatočne rýchlo. Nastal čas zintenzívniť tempo.

  • Nuda

Ak rekrutér často nežmurká, alebo žmurká veľmi zriedka, často to znamená, že ste stratili jeho pozornosť. Ste to skutočne vy, na koho sa pozerá a prikyvuje? V podobných situáciách bude telo nehybné, dotyčná osoba zamrzla vo svojej pozícii. Ste na rade, aby ste rekrutéra vrátili myšlienkami späť na zem čo najrýchlejšie – správnou myšlienkou alebo strategicky položenou otázkou.

  • Autorita

Rekrutér sa ocitá mysľou inde, pretože si všimol fyzický dištanc medzi ním a kandidátom. Pokiaľ sa dotýka kravaty, saka, goliera, nohavíc alebo v prípade rekrutérky sukne, snaží sa dať opätovne najavo svoju autoritu. Ideálne je nenarúšať jeho osobný priestor, a prejaviť mu úctu. Postavenie rekrutéra možno aj potvrdiť položením strategickej otázky o jeho pozícii vo firme, pretože práve toto potrebuje.

V snahe naučiť sa byť dobrým pozorovateľom nie je tajné, že druhí budú pozorovať a analyzovať aj vás. Práve toto je častou príčinou stresu kandidátov – obava, že nebudú schopní odpovedať na náročnejšie otázky atď. Tento stres ale blokuje nielen vzájomnú interakciu, ale aj proces analýzy. Je teda nevyhnutné, aby ste prišli pripravení a vyrovnaní, pretože je ťažké získať si dôveru iných bez sebadôvery voči sebe samému. Svoje šance si zvýšite tým, že budete otvorení a pozorní voči rekrutérovi a prostrediu. Teraz je to na vás!

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby sa k vám vždy dostali naše najlepšie články!

Preberané témy