Fenomén multipotenciálnych ľudí: Patríte k ním aj vy?

06. 5. 2020

4 min.

Fenomén multipotenciálnych ľudí: Patríte k ním aj vy?
autor
Danaë Renard

Journaliste web

Zatiaľ čo väčšine z nás sa podarí vyniknúť v jednej alebo dvoch oblastiach, iní sú schopní zažiariť v rôznych disciplínach. Hovoríme im multipotenciálne osobnosti. Prejavujú záujem o viacero oblastí a ľahko v nich dosahujú profesionálne úspechy. Aj vy si dokážete bez problémov poradiť s deriváciami, citujete známych svetových spisovateľov, máte solídne vedomosti z astrofyziky či obnoviteľných zdrojov energie? Prezradíme vám, ktoré znaky charakterizujú multipotenciálov a aké miesto majú v pracovnom svete.


Kto je multipotenciál?

Ľuďom s viacerými zručnosťami sa často pripomínalo: „Kto chce byť dobrý vo všetkom, nevynikne v ničom.” Tento citát prvýkrát použil spisovateľ Robert Greene v roku 1592, keď hovoril o dramatikovi, básnikovi a hercovi Williamovi Shakespearovi. Takmer o storočie neskôr sa začal v súvislosti s multipotenciálom používať pojem „renesančný človek”, ktorý predstavoval ideál ľudstva. Neskôr sa objavil modernejší psychologický a vzdelávací koncept multipotencializmu.

Psychológ Ronald Frederickson použil tento pojem v roku 1972. Multipotenciálov definoval ako odborníkov na množstvo oblastí. Sú to ľudia, ktorí sa nielenže vedia nadchnúť pre nejakú oblasť, ale sú aj mimoriadne nadaní a kultivovaní v niekoľkých oblastiach naraz. Či už ide o džez, počítačové programovanie, indickú kinematografiu, medzinárodnú politiku, alebo nordickú mytológiu, je pre nich prirodzené rýchlo sa nadchnúť.

Multipotencializmus študovala aj Emilie Wapnick, spisovateľka, umelkyňa a kanadská podnikateľka. Jej kniha How to be everything (Ako byť všetkým, pozn. prek.) a jej prednáška do veľkej miery prispeli k rozvoju a otvoreniu koncepcie multipotencializmu. Autorka zdôrazňuje, že nie je nič zlé na tom, ak človeka nenapĺňa iba jedna profesia. Jej slová potvrdzuje aj Véronique Bouton, koučka profesionálneho rozvoja, špecializujúca sa na atypické profily. „Multipotenciáli sú veľmi zvedaví, rýchlo premýšľajú, vedia sa rýchlo rozhodovať, majú radi výzvy a samostatnosť. Často menia zamestnanie a niekedy sa ocitnú aj v období nezamestnanosti. Nie je neobvyklé, že majú viac zamestnaní súčasne. Medzi nimi si vieme predstaviť obraz typického startupistu, ktorý neustále vymýšľa nové produkty a projekty, ale aj ľudí, ktorí sa uplatnia vo veľkých podnikoch.”

Rôzne profily, rovnaká túžba po učení

Emilie Wapnick rozlišuje dva typy multipotenciálnych jedincov. Prvým typom sú „simultánni” multipotenciáli, ktorých zaujímajú úplne odlišné disciplíny súčasne. V týchto disciplínach vedú v tom istom čase niekoľko projektov. Snažia sa zhromažďovať vedomosti z rôznych oblastí bez ich nevyhnutného spojenia. Majú v pláne napríklad natočiť krátky film, napísať knihu a v tom istom čase zároveň vyvinúť novú aplikáciu. Druhým typom sú „postupní” multipotenciáli, ktorí sa venujú každému projektu zvlášť, ale postupne a vždy s veľkým nasadením.

V prípade oboch typov multipotenciálnych osôb existuje silná schopnosť šikovne prechádzať z jednej oblasti záujmu do druhej, rýchlo sa zdokonaliť a dosiahnuť v nich úroveň experta. Je potrebné zdôrazniť, že nemusí ísť automaticky o nadpriemerne nadané osoby. Véronique Bouton však dodáva: „Skúsenosti ukazujú, že aj nadpriemerne nadané osoby sa vyznačujú vynikaním vo viacerých oblastiach.” Koučka profesionálneho rozvoja zároveň potvrdzuje, že „je ťažké s presnosťou zistiť, aké percento populácie zahŕňa multipotenciálnych jedincov, pretože údaje pochádzajúce z internetu treba brať s rezervou.” V každom prípade je multipotencializmus schopnosť, ktorá nie je veľmi známa a ktorú nie je ľahké identifikovať u seba ani u iných. Podľa koučky môže byť multipotenciálnym človekom niekto, koho nenapĺňa jeho práca a obzerá sa po nových možnostiach, ako aj ten, kto stále potrebuje nové výzvy. Ste ním možno aj vy ako osoba, ktorá si ani po tridsiatke nevie nájsť tú pravú profesijnú cestu.

Aké problémy prináša mutipotencializmus?

Špecialistka atypických profilov tiež uvádza: „Multipotenciálov rozoznáme aj podľa ich pocitu frustrácie, pretože títo ľudia sa veľmi rýchlo nudia.” Nuda má však aj obrátenú stranu mince, čo znamená, že multipotenciálne osoby stratia o danú oblasť záujem v momente, keď v nej dosiahnu určitý stupeň vedomostí. Vulkanológia je veľmi rýchlo nahradená inou vášňou, jadrová fyzika už nie je zaujímavá a indiánska kultúra je už preštudovaná. Multipotenciáli rýchlo znervóznia pri pomyslení, že by mohli strácať čas s témami, ktoré už ovládajú. V bežnom živote to určite nie je nič vážne. Nič vám nebráni vymeniť jednu vášeň za inú, ale v práci je to o čosi komplikovanejšie. Keď sa v niečom staneme dostatočne efektívnymi a výkonnými, neznamená to, že musíme zmeniť pracovnú pozíciu. Práve naopak, pre zamestnávateľa zlepšenie v nejakej oblasti znamená, že ste na tom správnom mieste.

Multipotenciáli taktiež trpia určitou formou sociálneho tlaku. Ich nadmerná chuť po vedomostiach je v rozpore so spoločenskou normou. Nie je pre nich jednoduché fungovať v spoločnosti s tendenciou „škatuľkovania”, v ktorej sa viac uznáva odborná špecializácia pracovníkov. Véronique Bouton pripomína, že v anglosaských krajinách je prechod z jedného odvetvia činnosti do druhej o čosi ľahší a spoločensky prijateľnejší. V iných krajinách je zase tendencia pravidelne meniť pracovné pozície alebo spoločnosti vnímaná negatívne. Niektorí náborári sa však stále riadia zaužívanými vzorcami. Multipotenciálnosť môže byť pre nich niekedy vnímaná ako určitá nestabilita či ako prejav potenciálnych problémov. Na druhej strane sú však multipotenciálne osobnosti pre manažérov prínosom, pretože sa ľahko prispôsobujú, majú globálnu víziu, nové nápady a veľkú kreativitu. Bouton na základe svojich skúseností vysvetľuje: „Multipotenciáli majú pocit, že sú niekde inde, sú často rozptýlení, nestáli, nezodpovední alebo sa javia dokonca ako leniví, pretože sa nevedia zapojiť do práce natrvalo.” Zároveň dodáva: „Multipotenciálni ľudia nemusia byť aj napriek svojim vynikajúcim schopnostiam dostatočne sebavedomí. Niekedy pociťujú pocit beznádeje, pretože je pre nich ťažké zamerať sa iba na jednu oblasť tak ako ostatní.”

Ak ste multipotenciál, vyzdvihnite svoje silné stránky

Véronique Bouton mala vo svojej funkcii príležitosť vidieť veľké množstvo profilov a medzi nimi aj multipotenciálov. Vysvetľuje, že pre tieto osoby by bolo lepšie pracovať v rámci veľkých podnikov pri vykonávaní prepojených funkcií, akými sú koordinácia projektov, manažment ľudských zdrojov či obchodný rozvoj.

Aj vy si myslíte, že ste multipotenciál? Véronique Bouton vám v tomto prípade odporúča vybrať si takého zamestnávateľa, kde je firemná kultúra otvorená horizontálnym kariérnym pohybom. V opačnom prípade sa môže stať, že sa nebudete profesionálne rozvíjať tak, ako si predstavujete. Osoby so zvedavým, tvorivým a obzvlášť živým duchom sa obávajú predstavy vychodených chodníčkov.
Ako však pri pracovnom pohovore odôvodníte časté zmeny a krátkodobé zamestnania? Je užitočné vedieť, ako náborárovi vysvetliť obdobia bez zamestnania, a zoskupiť rôzne rozptýlené pracovné pozície. Predídete tým tomu, aby vás považovali za niekoho nestáleho. Pretože tieto profily, čo je možno aj váš prípad, majú za sebou často zaujímavú, aj keď nezvyčajnú kariéru. Odporúča sa popracovať na obhajobe svojej nezvyčajnosti a ukázať, že v kariére to môže znamenať výhodu. Multipotenciáli majú tzv. „stromový” spôsob myslenia, čo znamená myslenie do všetkých strán. Niekedy sa môžu pri pracovnom rozhovore stratiť vo vlastných myšlienkach. Preto sa im odporúča trénovať ústny prejav, vedieť odprezentovať svoju doterajšiu kariéru a počúvať otázky náborára.

Túžba multipotenciálov po nových vedomostiach, ich vzplanutie, neustále učenie a bezhraničná zvedavosť sa musí začať brať vážne a vyžaduje si oslobodenie od určitých spoločenských diktátov. „Prepájanie disciplín by malo byť častejšie, pretože vtedy dochádza k zrodeniu nových myšlienok,” vysvetľuje Jake Chapman, podnikateľ a investor, ktorý je zároveň spisovateľ, boxer, someliér a amatérsky hráč pokeru. Títo zvedaví „blázni” dávajú učeniu nový zmysel. Je predsa možné stráviť študovaním literatúry niekoľko rokov aj bez toho, aby to nevyhnutne viedlo ku kariére profesora literatúry. Preto sa nikdy neprestávajte učiť pre svoje vlastné potešenie. A nie je práve tento spôsob kľúčom k osobnostnému naplneniu – či už ste, alebo nie ste multipotencialista?

Preložila Martina Milcent

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta