Prečo nemáme motiváciu pracovať v čase globálnej pandémie?

06. 5. 2020

5 min.

Prečo nemáme motiváciu pracovať v čase globálnej pandémie?
autor
Emma Cullinan

Psychotherapist and writer

„Vôbec nemôžem pracovať,“ tvrdí Jana, manažérka marketingu. Pre karanténne opatrenia koronavírusovej krízy pracuje po prvýkrát z domu. „Moje mozgové bunky ma presviedčajú, že toto je domov, nie kancelária, tak by som sa podľa toho mala správať. Hľadám však samé dôvody, prečo nepracovať. Chýbajú mi kolegovia a myseľ zatemňujú obavy z budúcnosti.“

Znie to povedome? V „novej realite“, v ktorej mnoho z nás pracuje na diaľku, osamote a uprostred globálnej krízy zdravia, môže byť ťažké udržať si motiváciu.


Motivácia musí prichádzať od nás aj z vonkajšieho prostredia. Externá motivácia funguje na princípe povzbudzovania pomocou odmien, ako je napríklad chvála, peniaze, spoločenské uznanie, alebo na princípe strachu z trestu. Interná motivácia funguje na princípe našich osobných vášní, ktoré nás uspokojujú, ako napríklad nadobúdanie nových vedomostí, uspokojenie zvedavosti, záujem, prípadne vyriešenie problému či osobný úspech.

Prečo motivácia klesá, keď pracujeme z domu?

Menej odmien

V štúdii o zamestnaneckej motivácii, ktorú zastrešovala Polytechnická univerzita vo Valencii, vedci dospeli k záveru, že „obzvlášť príznačnou je dôležitosť pevne stanovených odmien.“ V pracovnom prostredí zahŕňa zoznam rôznych vplyvov na motiváciu uznanie, manažment výkonu, mieru zaučenia, povýšenie, komunikáciu a vytvorenie pozitívneho prostredia. Mnohé z týchto odmien často chýbajú, prípadne sú zredukované na minimum, ak pracujete z domu.

Nedostatok tímového ducha

Kolegovia v práci vytvárajú atmosféru a stanovujú latku určitého štandardu pracovnej morálky. Kolegovia môžu tiež vytvoriť „efekt nákazlivosti“. Ak vidíme niekoho iného, ako si užíva niečo, čo nemáme radi, môže nám to pomôcť zmeniť postoj.

To platí aj pre Andreja, ktorý pracuje v predaji. „Ak sú okolo nás ďalší ľudia, vytvára sa pracovný tlak. Cítite, ako ste sledovaní, a to je dobre. Mnoho mojich priateľov, ktorí pracujú z domu, si zvyklo chodiť pracovať do kaviarní, aby získali tento pocit. Ak pracujete z domu, veľmi ľahko môžete skĺznuť k prokrastinácii tak, že odídete do kuchyne umyť riad,“ tvrdí.

Mikromanažment

Niektorí šéfovia bojujú s manažovaním tímov na diaľku, najmä ak to robia prvý raz za neľahkých podmienok. To môže v zamestnancoch tiež vzbudiť demotiváciu. „Moja šéfka mi vždy píše o ôsmej ráno a pýta sa ma na to, aký mám plán na tento deň,“ spomína Ema, ktorá pracuje v IT oblasti. „Potom mi každých 10 minút posiela emaily s úlohami, ktoré mám plniť, čo mi ironicky bráni efektívne pracovať a zasekávam sa.“

Napriek tomu, že potrebujeme podporu okolia, v skutočnosti sme naozaj dobrí v sebamotivácii, ako zistil motivačný expert Dr. Kou Murayama z Readingskej univerzity v Anglicku. „Aj keď iniciatíva zvonka neodmysliteľne patrí k dotváraniu nášho chovania, ako ľudia máme vrodenú neuveriteľnú schopnosť zamerať sa na nejakú úlohu bez vnuknutia odinakiaľ, a to tak, že sami vytvárame odmeny, ktoré dostaneme,“ tvrdí. Naša strata motivácie počas pandémie nie je len o nedostatku externej podpory tým, že pracujeme z domu. Ide o niečo hlbšie.

Prečo strácame motiváciu v čase globálnej krízy?

Koronavírus zasiahol naše životy vo všetkých ohľadoch, od slobody pohybu, až po spôsob, akým pracujeme. Tu je niekoľko zdrojov stresu a úzkosti, ktoré ovplyvňujú našu produktivitu:

Kríza identity

Dôležitou vnútornou motiváciou je potreba nájsť zmysel v našich životoch. Túto potrebu už dávno definovali známi psychiatri a filozofi ako Viktor Frankl či Lev Nikolajevič Tolstoj. Našim životom dávajú zmysel cieľ, hodnoty a rámec, ktorými sa riadime. Tie môžu podporiť spôsob, akým vnímame svoju vlastnú hodnotu.

Objavenie tohto zmyslu nám pomáha vo vytváraní vlastnej identity, a preto je toho neoddeliteľnou súčasťou práca. Nie je dôležité len to, čo robíme, ale aj naša pozícia v hierarchii spoločnosti. Anna, ktorá bola v škole premiantkou, na univerzite získala červený diplom a kľúčovú úlohu v charitatívnej organizácii, teraz nervózne sedí doma a strachuje sa o budúcnosť. Kým teraz je, keď nemôže robiť to, čo ju definovalo? Kým sa vlastne stávate, keď pracujete z domu? Tieto otázky v nás môžu vyvolať stratu motivácie, ktorú potrebujeme, aby sme mohli čeliť tomu, čo nás čaká.

Úzkosť

Nie je žiadnym prekvapením, že ľudia majú strach o seba a svojich milovaných z rizika nakazenia COVID-19, ako aj o budúcnosť celého sveta a svojej práce. Táto úzkosť prichádza v dvoch hlavných podobách. Je to odpoveď na niečo, čo sa skutočne deje, napríklad finančné neistoty spôsobené redukovanou či stratenou prácou, alebo strach, že ochorie niekto, kto je nám blízky. Druhý spôsob manifestácie je vo forme patologickej úzkosti zo strachu z toho, čo sa môže stať, ako napríklad predstava hypotetického negatívneho vplyvu koronavírusovej krízy na svet a naše kariéry.

Je ťažké sústrediť sa na prácu, ak nás valcuje úzkosť. Môže byť náročné uvažovať s jasnou mysľou, pretože je spojená so strachom. Keď vaše telo cíti nebezpečie, zapne sa do režimu boja alebo úteku a mozog začne vylučovať adrenalín a noradrenalín, ktoré uberajú energiu tej časti vášho mozgu, ktorá pracuje logicky. V konečnom dôsledku nepotrebujete schopnosť kompilovať tabuľku v Exceli, keď vás naháňa tiger. Vaše telo veľmi zručne nasmeruje energiu inam. Je dôležité uvedomiť si, že toto je krátkodobá reakcia. Dlhodobá úzkosť môže byť preto vyčerpávajúca a fyzicky nám škodí.

Pracovná neistota a stagnácia

Ak stojíte pred rizikom straty práce, môžete mať sprvu tendenciu pracovať usilovnejšie, aby ste si ju udržali. Ak je však situácia beznádejná, skôr či neskôr to vzdáte. Prečo by ste sa mali pretrhnúť? Predstava straty zamestnania tiež môže viesť k úplne novej forme úzkosti.

Navyše, perspektíva povýšenia je kľúčovou motivačnou silou pre mnohých zamestnancov. Manažéri to vedia, ale ekonomická situácia v čase svetovej krízy znemožňuje postup smerom hore po kariérnom rebríčku.

Rozptýlenie

V dôsledku nudy alebo iných vnútorných motivácií (záujem, zvedavosť či sebarozvoj) nás môžu ľahko rozptýliť domáce práce či aktivity ako sadenie, DIY (do it yourself – urob si sám, pozn. prek.), skladanie puzzle či varenie. Keď sme doma, najmä počas izolácie, máme potrebu sústrediť sa na naše „hniezda“.

Čo môžete spraviť pre to, aby ste si udržali motiváciu?

Spoznať vlastné slabiny a pracovať na nich vám môže pomôcť.

  • Buďte k sebe ohľaduplní. Ak nie ste zvyknutí pracovať z domu, najmä v prítomnosti iných ľudí (napríklad detí), potrebujete čas na to, aby ste si zvykli. Snažte sa nepodporovať svoju frustráciu, ak zistíte, že máte ťažkosti, a pozorujete na sebe vzorce a opakované nezdravé chovanie či motiváciu.
  • Nezahlcujte sa prílivom správ. Neustále sledovanie noviniek z oblasti skúmania koronavírusu môže vyvolať obrovskú úzkosť a demotiváciu. Stanovte si limit, ako napríklad, že si správy prečítate len večer a bude vám na to stačiť 30 minút.
  • Vytvorte si rutinu. Keďže ste fyzicky mimo kancelárskeho prostredia, vytvorte si pár drobných rituálov, ktoré vám pomôžu sústrediť sa. Doprajte si napríklad najprv čas na utriedenie myšlienok, spravte si čerstvú kávu alebo čaj a zapnite si počítač, aby ste sami sebe naznačili, že je čas začať pracovať.
  • Doprajte si pauzy. Je samozrejmosťou, že vás počas práce niečo rozptýli, ale miesto kancelárskych zvykov a bezcieľneho googlenia môžete doma robiť iné veci. Oddýchnite si tak, ako to robíte aj v práci, ale prepracujte sa späť k tomu, čo máte robiť, napríklad tak, že si dáte niečo malé pod zub tesne predtým, než sa pustíte do práce.
  • Zistite, čo je pre vás osobne najsilnejšou motiváciou. Snažte sa pochopiť, čo vás posúva vpred. Slová motivácia a emócia pochádzajú z latinského slova motus, ktoré znamená pohyb, impulz či vášeň. Čo nabudí vás? Je to zvedavosť, riešenie problémov, šanca naučiť sa niečo nové, pocit dosiahnutia cieľa, poskytovanie zmysluplnosti či nový záujem? Všetko záleží od konkrétnej úlohy, ktorú máte vykonať. Skúste ju však plniť s prihliadnutím na tieto svoje zdroje motivácie.
  • Stanovte si deadline. Toto je skvelý spôsob, ako udržiavať pracovné tempo. Ak pracujete na dlhodobých projektoch, rozdeľte si ich na menšie ciele a každému stanovte deadline.
  • Udržujte kontakt. Nájdite niekoho – alebo viacerých ľudí – s ktorými môžete komunikovať a podeliť sa o to, čo počas dní prežívate. Rôzni ľudia vám môžu poskytnúť rôzne druhy podpory: kolegovia, ktorí sú v podobnom režime ako vy, kamarát, ktorý vás môže vypočuť, či milovaná osoba, ktorá je šťastná, že sa s ňou rozprávate o úplne bežných veciach, ako je prechádzka, na ktorej ste zrovna boli, alebo káva, ktorú ste nedopatrením dnes ráno vyliali na podlahu.
  • Sústreďte sa na to, kto ste, a užite si slobodu, ktorú poskytuje práca z domu. Niektorí ľudia sa radi do práce nastroja a to im pomáha dostať sa do pracovného nasadenia, ale ak ste šťastnejší s prácou v pyžame s vyloženými nohami, do toho. Nikto nevidí, ako vyzeráte, keď pracujete. Vy im poskytnete len výsledky svojej práce.

Ktovie, možno budete efektívnejšie pracovať, keď vám nikto nebude nakúkať cez plece. Ak teda pociťujete nedostatok motivácie, buďte k sebe ohľaduplní. Pochopte, že cítiť sa takto je normálne, najmä v čase, keď sa nám zdá, že svet sa rozpadá a naša interakcia s ostatnými je obmedzená na telefonovanie a obrazovky počítačov. Pochopte to, čo vás brzdí, a možno potom počas toho zistíte ešte viac sami o sebe – či už z profesionálneho, alebo osobného zákutia.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.