Karanténa nám obrátila prácu hore nohami. Začali sme všetko riešiť online

30. 4. 2020

5 min.

Karanténa nám obrátila prácu hore nohami. Začali sme všetko riešiť online
autor
Roman Samotný

Vyštudoval žurnalistiku na Univerzite Komenského, pracoval ako redaktor v tlačovej agentúre SITA a týždenníku Plus 7 dní, následne pôsobil ako dramaturg a scenárista v TV JOJ. V súčasnosti sa venuje organizovaniu podujatí a marketingu pod vlastnou značkou Queer Slovakia.

Zostali zavretí doma, no ani izolácia im nezabránila, aby pracovali ďalej. Patria medzi tých šťastných, ktorí mohli pokračovať vo svojej profesii aj na diaľku. Jednoduché to však rozhodne nebolo. Ak chceli pokračovať v práci, museli veľmi rýchlo prejsť do online sveta. To prinieslo úskalia, ktoré vôbec nepredpokladali. K svojmu zamestnaniu museli začať pristupovať úplne inak. Porozprávali sme sa s realitnou maklérkou, terapeutkou, manažérom pre vzdelávanie a konateľom jazykovej školy, ktorých karanténa prinútila presunúť prácu domov.

Kancelária – zakázaná zóna

Druhý marcový týždeň roku 2020 zatvoril biznis centrá, úrady či školy. Pre väčšinu zamestnancov to bol šok, na ktorý sa nijako nestihli pripraviť. Niektoré firmy však pandémia zasiahla oveľa skôr. „Prvé opatrenia sme prijali už počas januára, keď sa postupne začali obmedzovať zahraničné služobné cesty. Plus sme postupne začali zavádzať karanténu pre tých, ktorí prišli zo zahraničia, a zároveň sa umožnila práca z domu,“ vysvetľuje Martin Kliment, manažér pre vzdelávanie a rozvoj v poisťovni Generali. Ako uviedol, dnes takto pracujú takmer všetci zamestnanci, vďaka čomu zabezpečili plné fungovanie poisťovne a zároveň maximálnu ochranu.

Prechod do karantény bol o čosi jednoduchší pre ľudí pracujúcich v realitných kanceláriách. Tatiana Hucíková z realitnej agentúry Gravitas spomína, že v prvé dni nemuseli obmedziť služby, len presunuli prácu z kancelárie domov. „Pokiaľ išlo o stretnutie s klientmi a obhliadku novostavby, nebol problém pokračovať štandardne s tým, že všetci rešpektovali nariadenia. Iné to bolo s obývanou nehnuteľnosťou a tento proces sa minimalizoval či skôr zastavil,“ objasnila Tatiana. Plynulý prechod spomína aj psychologička z LEAF Academy a inPoradne Katarína Franeková. Druhý marcový týždeň presunula osobné poradenské sedenia do online priestoru, aj keď priznáva, že s niektorými klientmi nebolo možné pokračovať v terapii za nových podmienok.

V oveľa ťažšej situácii sa však ocitli v jazykovej škole Volis Academy. Ešte pred nariadením vlády začali hľadať riešenia, ako fungovať za nových podmienok. „Začali sme budovať novú firmu,“ komentuje konateľ Peter Lisý. Museli vymyslieť nové vnútorné procesy, pripraviť školenia zamestnancov, prerobiť webstránku a aj upraviť cenovú politiku. Podľa Petra karanténa obrátila všetko hore nohami. „Zmenil sa produkt, resp. služba samotná – neposkytujeme ju v uzavretých triedach v centre mesta, ale priamo u klienta.“

„Začali sme budovať novú firmu.”

Rýchle rozhodnutia a únava

Prvé týždne karantény opisujú všetci oslovení ako vyčerpávajúce. Namiesto vyčkávania sa chceli pripraviť čo najlepšie na obdobie izolácie. „Šéf nám dal zabrať, ale bolo to to najlepšie, čo mohol urobiť. Samotné riešenia tejto situácie prichádzali veľmi rýchlo. Nový koncept vzdelávania sme mali hotový za jeden týždeň,“ spomína Martin z poisťovne Generali. Bol to vraj jeho najrýchlejší týždeň v živote, ale všetka práca napokon priniesla svoje ovocie. Boj s časom zmienila aj realitná maklérka Tatiana. Chceli dokončiť rozpracovaných klientov, pretože si uvedomovali, že sa blíži moment, keď sa predaj výrazne spomalí a nikto nevie, na ako dlho.

„Šéf nám dal zabrať, ale bolo to to najlepšie, čo mohol urobiť.”

Rýchlo a flexibilne sa snažila reagovať aj psychologička Katarína. Viedla ju k tomu najmä zodpovednosť voči ľuďom, s ktorými spolupracuje. „Prvé dni som sa cítila dosť vyčerpane, lebo vtedy som si ešte úplne neuvedomovala, že toto nie je šprint, ale maratón. Spätne by som si v úvode poradila trošku počkať a nesnažiť sa o rovnaké pracovné výkony ako pred karanténou.“

Náročné dni na začiatku krízy sa im podarilo zvládnuť aj vďaka pochopeniu klientov. Vzhľadom na silné mediálne pokrytie ľudia rozumeli, že ide o extrémnu situáciu, a tak prevažovala najmä solidarita. Len minimum zákazníkov podľa oslovených respondentov reagovalo s nevôľou na zmenené podmienky. „Klienti bez problémov rešpektovali nariadenia a dodržiavali ich,“ potvrdzuje realitná maklérka Tatiana.

Nové pravidlá hry

Práca výhradne z domu narušila všetkým zaužívané postupy. Martin sa v poisťovni Generali venuje hlavne školeniu interných obchodníkov. Školiace miestnosti, flipcharty a fixky nahradili webinármi. Ako tvrdí, fungujú veľmi dobre, no vníma to skôr ako prechodné riešenie. „Vzdelávanie je totiž špecifické tým, že je to interaktívna práca s ľuďmi. V online svete sa bezprostredný kontakt vytráca. Pracujete s ľuďmi inak. Viem, že keď sa na bežnom školení osobnejšie venujem účastníkom, má to pridanú hodnotu. Môžeme to porovnať napríklad aj s divadelným predstavením. Ja osobne mám silnejší zážitok v kamennom divadle so živými hercami ako pred televíznym prijímačom,“ približuje nové podmienky Martin. Istú sterilnosť vyučovania spomína aj Peter z jazykovej školy: Bezprostredné reakcie, interakcie a kontakt s človekom je kľúčový. Ale keď sa nad to povznesie študent aj lektor, môže to klapať.“

Komplikáciou sú pre mnohých aj technické problémy a vypadávanie pripojenia. Na niektoré bežné úlohy, ktoré predtým zamestnanci riešili sami, zrazu potrebovali asistenciu ďalšieho človeka. Bez konzultácie s odborníkom z IT by online prenosy nevedeli zabezpečiť v dobrej kvalite, čo by sa prejavilo aj vo výsledku práce. „Technické problémy nenarúšajú len spojenie medzi nami, ale často aj spojenie konkrétneho klienta so svojím vlastným prežívaním,“ vysvetľuje psychologička, ako to zasiahlo do jej sedení.

Na niektoré bežné úlohy, ktoré predtým zamestnanci riešili sami, zrazu potrebovali asistenciu ďalšieho človeka.

Na druhej strane, presun komunikácie čisto do online prostredia priniesol úsporu času. Peter z jazykovej školy uvádza, že napríklad odpadla potreba niekam cestovať. Zefektívnila sa aj samotná komunikácia, videorozhovory na internete opisujú mnohí ako viac sústredené a hutnejšie. Namiesto small-talkov idú skôr k veci. Potvrdzujú to aj slová realitnej maklérky Tatiany: „Celý priebeh komunikácie je pokojnejší, bez zbytočností a straty času.“

Realitné agentúry vedeli presunúť do online sveta prvú fázu kontaktu s klientom. Všetko sa však skomplikovalo, keď malo prísť na obhliadku. Klienti síce mali možnosť ísť si pozrieť nehnuteľnosť za prísnych hygienických podmienok, obavy z koronavírusu a následného vývoja na trhu však väčšinu odradili. „Po dokončení rozpracovaných nehnuteľností nastalo hromadné ticho. V priebehu mesiaca apríl neevidujem žiadneho nového klienta, dokonca ani mailový záujem o obhliadku nehnuteľnosti,“ opisuje Tatiana. Výrazný pokles sa snažia riešiť cez 3D a videoobhliadky. A síce sa trend virtuálnych prehliadok objavil už pred krízou, dnes mu venujú plnú pozornosť.

Všetko vybavené? To rozhodne nie

To, že sa podarilo mnohé služby úspešne presunúť do online podoby, odzrkadľujú aj dobré reakcie zákazníkov. Oslovení respondenti tvrdia, že kladných reakcií pribúda. „Zatiaľ som od vyškolených ľudí dostal len pozitívne spätné väzby a rovnako aj moji kolegovia. Klienti, v našom prípade obchodníci, ktorých školíme, oceňujú, že sme dokázali rýchlo zareagovať a že poskytujeme kvalitné vzdelávanie. Vnímajú to aj ako určitú formu socializácie, vytrhnutie z karanténnej rutiny,“ zhrnul Martin.

Na druhej strane však nemožno povedať, že by šlo o ukončený proces. Postupne sa na povrch dostávajú ďalšie úskalia, ktoré na začiatku vôbec nepredpokladali. Čas karantény a obmedzení si vyžadoval veľkú flexibilitu. Psychologička Katarína musela napríklad pozastaviť terapiu u klientov, ktorí nemajú možnosť nájsť si na rozhovor s ňou trochu súkromia. Ak trávia karanténu v jednej domácnosti s blízkymi, nie vždy je priestor na bezpečný a dôverný rozhovor. „Hľadáme alternatívne riešenia – online poradenstvo počas prechádzky v prírode alebo keď blízki idú nakupovať.“

„Hľadáme alternatívne riešenia – online poradenstvo počas prechádzky v prírode alebo keď blízki idú nakupovať.“

Limity potvrdzuje aj Tatiana pracujúca s nehnuteľnosťami. Celý proces nie je možné preklopiť do online verzie, keďže väčšina klientov rieši kúpu cez hypotéku – vtedy prichádza na rad osobné stretnutie v banke. A tie sú v súčasnosti stále regulované.

A nakoniec je tu ešte jeden významný aspekt: pre mnohých ľudí pracujúcich z domu zrazu zmizla hranica medzi ich pracovným a osobným životom. Pre psychologičku Katarínu boli tým predelom rozdielne fyzické priestory, v ktorých sa pracovný a osobný život odohrával. „Počas karantény si predely potrebujem vytvárať cielene v mikrokozme jednej domácnosti, v ktorom sa momentálne centruje môj život. Z večerného venčenia psa sa stal pre mňa takýto predelový rituál. Predtým ako idem venčiť, odložím všetko súvisiace s prácou a pozatváram pracovné okná na počítači. To mi umožňuje v rámci jedného priestoru odísť z práce a vrátiť sa domov.“

Koronavírus – medzník na trhu práce

Karanténa bola pre oslovených respondentov výzvou. Niektorí to mali zo začiatku možno jednoduchšie, no ukázalo sa, že premenných je naozaj veľa. Ani napriek veľkému nasadeniu nikto poriadne netušil, ako sa bude situácia vyvíjať a ktorá stratégia sa ukáže ako dobrá. Prispôsobiť sa pandémii ich stálo veľa úsilia. Peter z Volis Academy skonštatoval, že museli budovať všetko od začiatku. Postupne sa im darí stabilizovať prácu za nových podmienok a pomaly pribúdajú aj zákazníci. Úplný návrat do starých koľají nikto z respondentov veľmi nespomína. Skôr sa snažia myslieť na to, ako si udržať firmu a zamestnanie vo svete po koronavíruse.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy
Karanténa nám obrátila prácu hore nohami. Začali sme všetko riešiť online