IFRAMIX

IFRAMIX

Mirek je v současné době nejnovějším článkem, jelikož zde začal pracovat teprve v roce 2020, takřka ihned po dokončení studia. Jeho studium bylo zaměřené na výživu hospodářských zvířat, a proto byl velmi vděčný, že byl přijat právě do této firmy, která mu svou filozofií byla velmi blízko.

Pracuje zde na pozici technicko-obchodního zástupce pro oblast drůbeže. Jeho práce obnáší navštěvování farem a řešení aktuálních, ale i dlouhodobých problémů týkajících se chovu zvířat. Dále se účastní tvorby receptur pro jednotlivé kategorie zvířat, přičemž tento segment činnosti ho baví nejvíce.

I přesto, že celý život žije v Praze, vždycky snil o práci se zvířaty. Velmi se mu líbí, jakým směrem se firma ubírá a jak dokáže zlepšovat welfare v chovu zvířat i bez chemických léčiv.

Vzhledem k tomu, že v Iframixu je pro oblast drůbeže pouze se starším kolegou Karlem Dohnalem, mají spolu na starosti celou Českou republiku, a to s sebou nese značné cestování. Co oceňuje na Iframix, je to, jak uvolněná atmosféra zde panuje a jaká samostatnost je zaměstnancům poskytována. Přináší to ale s sebou jistou dávku zodpovědnosti.

Svůj volný čas nejraději tráví na procházkách se svojí fenkou Border kolie, se kterou se účastnil mnoha zkoušek i závodů ve sportovní kynologii. Baví ho prakticky všechny sporty, ale poslední roky se nejvíce věnuje fitness, zdravé výživě a vysokohorské turistice.

Ve firmě Iframix pracuje Julie od ledna 2020. Svoji pozornost směřuje především ke skotu. Nejvíce ji zajímá problematika minerální výživy, teplotního stresu a subklicnické hypokalcemie.

Ve světě obchodu se pohybuje už od roku 2015, kdy dokončila studium na Střední zemědělské škole v Přerově. I když studovala obor Agropodnikání, který byl zaměřený jak na oblast rostlinné, tak i živočišné výroby, od malička ji zvířata maximálně zajímala a fascinovala. Rostliny naopak jsou pro ni i v dospělém věku velkou záhadou. Říká o sobě, že je člověk, kterému uschne i kaktus.

Než do Iframixu nastoupila, čekala ji celkem tři kola pohovorů. Vždy s různými lidmi. Pokaždé měla stejný pocit, jako by seděla na kávě s přáteli. Pro spoustu lidí jen klišé.

Na její práci ji nejvíc baví to, že je snad nemožné upadnout do stereotypu. Každý den se potkává s jinou skupinou lidí a řeší jinou problematiku. Čeho si hodně cení, je upřímnost klientů, kteří se dost často svěří i s problémy z osobního života. Klienta tak můžete poznat nejen jako zootechnika, ale i jako člověka jako takového.

V osobním volnu tráví hodně času s manželem, pejskem Russlíkem Ronym a samozřejmě i s rodinou a přáteli. Pokud to situace dovolí, moc ráda cestuje a věnuje se turistice. Částečně se považuje za kavárenského povaleče. Miluje kvalitní kávu a vše, co je s ní spojené. Momentálně jí hodně času bere také stavba domu. Objevila v sobě skrytého kutila.

K Iframixu nastoupil v roce 2011 po dokončení studií na vysoké škole. Hlavním požadavkem při rozhodování byla činnost v terénu a implementace teoretických znalostí v praxi, což z pozice technicko–obchodního zástupce bylo velmi reálné, a také se jeho představy od prvopočátku potvrdily.

Už během studií se věnoval možnostem využití alternativních přístupů léčení a prevenci v humánní i veterinární praxi za pomoci přírodních látek. Tato řešení jsou blízká i kolegům a jsou součástí filozofie firmy, takže se má vždy na koho obrátit.

V zemědělství Jarda vyrůstal a dlouhodobě se zajímal nejen o živočišnou výrobu, ale získal i patřičný nadhled nad ekonomikou opatření a hledání nejvhodnějších řešení. K tomu napomohlo i to, že během působení v Iframixu navštívil celou řadu farem v zahraničí. Postupem času se začal na farmách věnovat kromě dílčích úkolů komplexnějšímu poradenství včetně výživy zvířat, a to především dojeného skotu.

Jeho dlouhodobým koníčkem je včelaření, většinu svého volna však věnuje rodině. Mezi jejich nejoblíbenější společné činnosti patří turistika, sportování a nově také péče o nový přírůstek v rodině, psa Alfa.

Komfort zvířat od A do Z

IFRAMIX se zabývá poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Jeho hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři.

Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat.

Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet care pak veterinární ordinace.

IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

Inovují a myslí na zdraví

Neustále sledují nové trendy, protože chov zvířat se pořád vyvíjí. Úspěšně uvádí do praxe technické i nutriční novinky. Naprostá většina všech nutričních opatření i nových řešení se týká prevence zdraví zvířat, snižování spotřeby veterinárních léčiv a zlepšování welfare.

Jako profesionálům je jim zřejmé, že pokud se zvířata necítí dobře, procházejí stresem, a to se všemi možnými negativními dopady na zdraví a produkci.

Dnes je firma díky inovacím a analytickým přístupům schopna navrhovat opatření, která plně odpovídají potřebám zvířat, a přitom jsou ekonomicky výhodná i pro chovatele.

Společnost IFRAMIX si například vydobyla jméno při analýze a řešení teplotního stresu a sublinických hypokalcemií, dále se s úspěchem zabývá inflamatorním stresem zvířat a také svými nutričními opatřeními podporuje trend snižování léčiv u prasat a drůbeže.

Volnost a aktivní přístup

Každému dávají volnost, umožňují seberealizaci a vítají, když se kdokoli podílí na chodu celé společnosti. Nejvíce oceňují, když je člověk proaktivní a přichází s novými nápady, než aby jen plnil zadanou práci.

Aktivity IFRAMIX probíhají zejména na venkově, proto práce obnáší i hodně cestování. Každý z kolegů má nejdříve na starosti určitý region. V jeho rámci poskytuje pravidelné služby svým stávajícím zákazníkům, ale vyhledává i nové příležitosti.

Pokud projeví větší zájem o některé z témat, může se vyprofilovat na specialistu, který podporuje i další své kolegy mimo region.

Vložit profil na své webové stránky