IFRAMIX

IFRAMIX

  • Rok založení

    1997
  • Zaměstnanci

    17

Pokud ve firmě někdo přijde se zajímavou inovací, není problém ji zavést.

U zvířat klademe důraz na jejich zdraví. Navrhujeme řešení tak, aby docházelo ke snížení rizika budoucích zdravotních problémů, které by se následně musely řešit veterinární cestou.

Cestování po celém světě

Společnost IFRAMIX je jednou ze zahraničních filiálek francouzské skupiny CCPA. Ta má více než padesátiletou zkušenost s poskytováním služeb v živočišné výrobě a výrobě krmiv.

IFRAMIX se pak stará o český trh a částečně i o slovenský. Díky mezinárodní struktuře mateřské firmy je možné pravidelně získávat zkušenosti nejen ve Francii, ale takřka po celém světě.

Vzdělávání se, získávání zkušeností od zahraničních kolegů a jejich adaptace na specifika našeho trhu jsou v tomto odvětví klíčové.

Zaměstnanci IFRAMIX tak pravidelně vyjíždějí na semináře a výstavy, a to jak v Evropě, tak i do vzdálenějších krajin (USA).

Komfort zvířat od A do Z

IFRAMIX se zabývá poradenskou činností pro chovatele hospodářských a domácích zvířat. Z velké části se aktivity týkají přežvýkavců, ale i drůbeže, prasat, psů a koček. Jeho hlavní činností je přímý kontakt s výrobci krmných směsí, s živočišnou prvovýrobou a s veterináři.

Cílem je být obchodním partnerům k dispozici při hledání nejefektivnější cesty k vysoké užitkovosti a ekonomice výroby, ovšem za předpokladu dodržování správných životních podmínek v chovech s důrazem na prevenci zdravotního stavu zvířat.

Klienty IFRAMIX jsou velcí i malí farmáři z celé České republiky, ale také výrobci krmiv, v oblasti pet care pak veterinární ordinace.

IFRAMIX má silné zázemí ve své mateřské francouzské skupině CCPA. To umožňuje velmi pružně čerpat bohaté zkušenosti z celého světa, adaptovat je na místní podmínky a samozřejmě aplikovat i nejnovější poznatky z výzkumu do praxe.

Inovují a myslí na zdraví

Neustále sledují nové trendy, protože chov zvířat se pořád vyvíjí. Úspěšně uvádí do praxe technické i nutriční novinky. Naprostá většina všech nutričních opatření i nových řešení se týká prevence zdraví zvířat, snižování spotřeby veterinárních léčiv a zlepšování welfare.

Jako profesionálům je jim zřejmé, že pokud se zvířata necítí dobře, procházejí stresem, a to se všemi možnými negativními dopady na zdraví a produkci.

Dnes je firma díky inovacím a analytickým přístupům schopna navrhovat opatření, která plně odpovídají potřebám zvířat, a přitom jsou ekonomicky výhodná i pro chovatele.

Společnost IFRAMIX si například vydobyla jméno při analýze a řešení teplotního stresu a sublinických hypokalcemií, dále se s úspěchem zabývá inflamatorním stresem zvířat a také svými nutričními opatřeními podporuje trend snižování léčiv u prasat a drůbeže.

Volnost a aktivní přístup

Každému dávají volnost, umožňují seberealizaci a vítají, když se kdokoli podílí na chodu celé společnosti. Nejvíce oceňují, když je člověk proaktivní a přichází s novými nápady, než aby jen plnil zadanou práci.

Aktivity IFRAMIX probíhají zejména na venkově, proto práce obnáší i hodně cestování. Každý z kolegů má nejdříve na starosti určitý region. V jeho rámci poskytuje pravidelné služby svým stávajícím zákazníkům, ale vyhledává i nové příležitosti.

Pokud projeví větší zájem o některé z témat, může se vyprofilovat na specialistu, který podporuje i další své kolegy mimo region.

Vložit profil na své webové stránky

Preguntas y respuestas sobre IFRAMIX