Welcome to the Jungle

Welcome to the Jungle

Tech

Tým Tech zahrnuje odborníky několika oborů a pracuje v úzké spolupráci s týmem Product na produktech značky Welcome to the Jungle: Engineering: zde pracují vývojáři, tým tvoří, rozvíjí a zajišťuje údržbu všech našich produktů QA: zajišťuje podporu týmu tech pro automatizaci testů všech našich aplikací tak, aby se zajistila prevence vad a zlepšilo se spokojenost a svižnost. Data: hlavním posláním je využívat údaje, které získáme k našim výrobkům, ale také ke všem nástrojům, které využíváme, předkládat analýzy jednotlivým týmů tak, aby pak mohly přijímat rozhodnutí založená na datech.

Mým úkolem je koordinovat tým v závislosti na stanovené produktové strategii, stanovovat směr pro další modernizaci naší infrastruktury, ale hlavně zajistit další růst a strukturování tohoto skvělého týmu.

Kevin, Chief Technical Officer

U Welcome je naším úkolem udržovat, rozvíjet a zajišťovat vývoj všech našich produktů tak, aby byly stále výkonné, technicky aktuální, a to vše s ohledem na maximální prevence hromadění technického dluhu!

Paul Xavier, Lead Front-end Developer

Posláním týmu je redukovat počet závad v aplikacích, které tým vyvíjí. Toho dosahujeme pomocí manuálních testů, automatizací a výstavbou kultury kvality v rámci celé společnosti.

Marc, Head of QA

Data jsou u Welcome to the jungle klíčové téma, protože společnost je využívá ve všech odvětvích. Abychom mohli reagovat na budoucí výzvy, budeme i nadále zajišťovat růst týmu. Z tohoto důvodu usilujeme o začlenění nových profilů na našeho týmu: zaměřujeme se na lidi se zkušenostmi z Data Science, řízení i BA.

Jean Nicolas, Team Lead Data Analyst