Raiffeisenbank

Sledovat!

Banka inspirovaná klienty

Raiffeisenbank patří mezi největší banky na domácím trhu. Odborná i laická veřejnost je chválí za profesionální přístup ke klientům, špičkové produkty a služby i dobré hospodářské výsledky. Byli vyhlášeni nejlepší bankou v České republice. Jejich vizí je být nejrychleji rostoucí bankou na trhu, posláním je být klientsky nejpřívětivější a vynikat mezi ostatními bankami v oblasti zákaznické zkušenosti. Věří, že se jim to daří, neb se jim společným úsilím všech podařilo již dvakrát po sobě získat titul Klientsky nejpřívětivější banky. Jsou na to náležitě hrdí, ale současně si s pokorou uvědomují, jak je toto vyznamenání zavazující.

Příležitosti pro každého

Všichni s dobrými výsledky a zájmem o osobní růst mají možnost prožít v Raiffce výjimečnou kariéru. Sedm z deseti manažerských pozic obsadí interně. Přibližně pětina zaměstnanců změní v průběhu roku svou pracovní pozici, deset procent zaměstnanců vyroste každý rok do seniornější role. Seberealizace a profesní naplnění jsou jednou ze tří nejlépe hodnocených oblastí v zaměstnaneckém průzkumu a karierní příležitosti mezi jeho nejrychleji rostoucími oblastmi. Růst svých zaměstnanců podporují řadou kurzů a tréninků. Každému zaměstnanci, který se rozhodne zvýšit si kvalifikaci, přiznají extra dovolenou a uhradí polovinu nákladů na studium. Tím pádem třeba MBA titul může mít za polovic.

Raiffka Neofiko

Dokážou si spolu užít i čas mimo práci. Každý tým může podnikat na náklady banky teambuildingy, ale často si je pořádají jednotlivé týmy samy – ať už je to pivo po práci, společný víkend, dovolená nebo párty zvaná Neofiko. Celá banka se pak jednou ročně setkává na velkém večírku v Praze Vysočanech v hotelu Clarion, na který se sjede všech 3 000 zaměstnanců z celé republiky. Pravidelně se protáhne až do rána. Bonbonkem je v Raiffce firemní kapela, spontánně formovaná nejrůznější sportovní družstva a celý zástup Dobrých andělů.

Otázky a odpovědi