NAUTIS

NAUTIS

NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS

Hynek a návštěvy v zařízeních

Přibližně čtyři dny v týdnu tráví Hynek návštěvami různých zařízení v celé republice. Jezdí na několikahodinové supervize do domovů, kde bydlí lidi s autismem, kteří vykazují nějaké problémové chování. U takových klientů se většinou zjistí, že jejich chování do velké míry ovlivňuje péče poskytovaná personálem. Takové případy se řeší přenastavením organizace v zařízení a také změnou terapie klienta vedoucí ke zvýšení jeho pohody. Hynek samozřejmě pravidelně kontroluje, zda dané změny zafungovaly. Druhá část jeho práce, která ho opravdu hodně baví, jsou skupinové terapie lidí s Aspergerovým syndromem.

NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS
NAUTIS

Poznej Kateřinu a Hynka

NAUTIS založili společně před 13 lety. Za tu dobu toho už hodně dokázali a jejich práce se značně proměnila. Když začínali, nebyla tu žádná specializovaná péče, ani přílišné povědomí o autismu a dalších poruchách. Nejdřív vzdělávali sebe, potom začali předávat informace veřejnosti. Postupně nabírali lidi do týmu, přibývali klienti i střediska s různými specializacemi. Díky své práci denně zažívají, jaké to je, pomáhat světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

O Kateřině

Kateřina je spoluzakladatelkou NAUTIS, od začátku zde působí jako metodická ředitelka. Má na starosti psychodiagnostiku dětských i dospělých klientů a zajišťování odborné péče po stanovení diagnózy. Hodně se také angažuje v oblasti diagnostiky problému v rané fázi. Reprezentuje společnost i na mezinárodní úrovni. Je jedním z Fellows v organizaci Ashoka, která sdružuje sociální inovátory s kreativním přístupem k určité problematice. Někdy je pro ni těžké najít si čas na odpočinek. Když se jí to podaří, jde si zaběhat do lesa nebo jezdí na kolečkových bruslích. Ráda taky čte, a to nejen články a knihy týkající se její profese. Hodně si užívá chvíle s přáteli, to jí pomáhá úplně vypnout.

O Hynkovi

Jako terapeut problémového chování pracuje Hynek nejen s lidmi, kterým byl diagnostikován autismus, ale i s jejich rodinami a odborným personálem poskytujícím těmto lidem péči. Je zároveň i spoluzakladatelem organizace. S lidmi s autismem pracuje od roku 2000. Od začátku viděl, že ta péče není komplexní. Existovaly sice nějaké speciální třídy, chyběla ale návazná péče, která by zajišťovala pomoc dospělým. Proto se rozhodli založit organizaci, v jejímž rámci by byly poskytovány kompletní služby klientům od předškolního věku až po dospělost. Lidé s autismem jsou pro něj hodně zajímavá skupina, která je mu nějakým způsobem blízká. S klienty se cítí dobře a ví, že to je základ toho, aby jim bylo dobře s ním. Když se potřebuje trochu odreagovat, je spousta věcí, které mu pomáhají. Důležitá je pro něj rodina, víra a badminton, přesně v tomhle pořadí.

Vložit profil na své webové stránky