Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
  • Rok založení

    2006
  • Zaměstnanci

    24
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Nejnovější nabídky práce

V tuto chvíli tu nejsou žádné nabídky, zkuste to znovu za pár dní!

Pracovat u Lékařů bez hranic byl můj sen odjakživa!

MUDr. Tomáš Šebek

chirurg

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Na MSF si vážím schopnosti okamžitě reagovat a zasáhnout v místech, kde je potřeba poskytnout lékařskou pomoc.

Eva Frišová

finanční koordinátorka

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Sledovat!

Struktura Lékařů bez hranic

Zkratka MSF pochází z francouzského názvu Médecins Sans Frontiéres, v překladu tedy Lékaři bez hranic. V dnešní době působí tato nezisková organizace v šedesátce zemí světa. Veškerá operativa vychází z jednoho z pěti operačních center v Evropě, která se nachází v Bruselu, Paříži, Amsterdamu, Barceloně a Ženevě, pod kterou spadá ČR. Konkrétní projekty jsou dále řízeny většinou z hlavního města postižené oblasti. Tam fungují jednotliví koordinátoři, například radiopracovníci globálně kontrolující provoz, přímo napojeni na pracovníky v terénu - logistiky, zdravotníky, finanční administrátory apod., kteří jsou přibližně z 90 % místního původu.

Jak to vlastně funguje?

V dlouhodobých projektech dochází ke střídání lidí zhruba každých šest měsíců. Pak jsou tzv. pohotovostní mise, které vyžadují, aby byl operační tým vyslán takřka okamžitě, ale na dobu kratší. Na hlavních operačních centrech jsou neustále připraveny pohotovostní balíky s materiálem pro případ urgence, které je možné kamkoli do terénu dostat v řádu hodin až dnů. Stejně tak existují několikačlenné pohotovostní týmy, připraveny kdykoli odjet kamkoli. Dále existují databáze dobrovolníků, tříděné podle zkušeností, dovedností, zaměření, jazyků či například disponibility, a z nich centrály postupně rekrutují terénní týmy.

Získávání finančních prostředků

Finanční prostředky MSF získává z dárcovských příspěvků od institucionálních nebo individuálních dárců. Pokud by se ale například jednalo o financování, které je proti principům MSF nebo by mohlo komplikovat operace v dané zemi, darované prostředky by nebyly přijaty. Přes 80 % příspěvků jde přímo na humanitární zdravotnickou péči. Na každé misi či projektu funguje finanční řízení, které sleduje, zda jsou dodržovány procedury a jestli jsou prostředky využity v rámci pravidel. Hospodaření celé MSF podléhá auditu internímu i externímu.

Vložit profil na své webové stránky

Otázky a odpovědi