Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

Veřejná správa

Prague

Prezentace

IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města, a je tak poradcem v městském plánování, zastupuje Prahu v územním řízení.

Zaměstatnci IPR se podílejí například na tvorbě strategických dokumentů, urbanistických studií nebo na tvorbě Metropolitního plánu, čímž přispívají k budoucímu rozvoji města. Velkou část agendy tvoří sběr a tvorba dat o Praze. Vznikají zde analýzy, studie a plány zabývající se dopravou, technickou infrastrukturou, krajinou nebo obyvateli města. Tyto materiály mají široké využití i mimo IPR.

Zájemci o společné plánování a rozvíjení Prahy mohou navštívit Centrum architektury a městského plánování CAMP, které funguje jako otevřená platforma a multimediální galerie s rozmanitým obsahem výstav, workshopů, odborných diskuzí, filmových projekcí nebo dílen pro děti.

Koho hledají

IPR je místem, kde najde uplatnění celá řada profesí z oborů urbanismu, architektury, ekonomiky, sociologie, demografie, energetiky, stavebního inženýrství nebo práva. Dále zde najdou zajímavé uplatnění i zájemci o práci v oblasti vývoje aplikací, tvorby a správy dat, personalistiky, komunikace, technické produkce a správy budovy nebo administrativní podpory vedení. V CAMPu si přijdou na své nadšenci do komunikace s lidmi, produkční výstav a konferencí nebo koordinátoři vzdělávacích akcí.

IPR vítá čerstvé absolventy a absolventky, zkušené odborníky a odbornice, i rodiče, kteří hledají práci na částečný úvazek. Zaměstnance a zaměstnankyně IPR pojí dohromady zájem o Prahu, pozitivní přístup ke změně, týmový duch a motivace stále se učit něčemu novému. A přesně takové lidi IPR hledá.

Hodí se vědět

K podstatným rolím IPR patří i správa Geoportálu Prahy. S ním je spojena produkce map a mapových aplikací pro odborníky i širokou veřejnost, ale také poskytování dat v souvislosti s dalšími provázanými projekty. Mezi nejdůležitější patří zejména Digitální technická mapa Prahy či digitální 3D model Prahy.

Zásadními daty, která IPR poskytuje, jsou Územně analytické podklady hl. m. Prahy. Ty se věnují území Prahy a slouží zejména pro účely územního plánování a dalšího rozvoje území. Data jsou využívána mimo jiné pro činnosti odborů Magistrátu hl. m. Prahy, městských částí a organizací nebo například pro činnosti záchranářů a policie. Data IPR poskytuje v režimu Opendata.

CAMP také spravuje a edituje mapový portál Praha zítra, který slouží jako základní přehled stavebních záměrů na území Prahy, a to od prvních nápadů přes projekty v procesu přípravy až po ty, které se již dokončují na staveništích.

Vložit profil na své webové stránky