Generali Česká pojišťovna | Generali SK

FinTech/InsurTech, Finance, Pojišťovnictví

Praha, Bratislava

Diverzita, udržitelnost a naše hodnoty

Diverzita

Jsme signatáři CZ Charty diverzity a SK Charty diverzity

U každého jednotlivce respektujeme jeho jedinečnost a uznáváme jeho potřeby, bez ohledu na národnost, pohlaví, zdravotní stav, znalosti či dovednosti. Hlavním cílem skupinové strategie je vytvořit pracovní prostředí, které je otevřené rozmanitosti a podporující diverzitu na pracovištích.

Diverzita v Generali

Diverzita je pro nás důležitá a proto jsme generálním parnterem projektu #FinŽeny nebo se účastníme LGBTQI webinářů a mnoho dalšího. Zároveň se snažíme myslet i na duševní zdraví našich zaměstnanců, proto v rámci benefitů můžete využít online psychoterapie zdarma.

Udržitelnost

Udržitelnost

Udržitelnost je základním kamenem naší strategie. Naší ambicí je, aby udržitelnost hrála klíčovou roli u všech našich přijatých rozhodnutí.

Když mluvíme o udržitelnosti, nemyslíme tím jenom udržitelnost přírodních zdrojů a vliv na životní prostředí. Udržitelnost je často synonymem pro ekologii, ale není tomu tak. Mezi hodnoty udržitelnosti patří férovost, transparentnost, zodpovědnost. Udržitelnost chápeme ve třech vzájemně propojených oblastech. Symbolicky se jim říká pilíře udržitelného rozvoje. Enviromentální, ekonomický a sociální pilíř.

Hodnoty

My v Generali pomáhame ľuďom tvoriť bezpečnejšiu budúcnosť starostlivosťou o ich životy a sny. Sme najväčšia poisťovňa na českom trhu a tretia najväčšia poisťovňa na slovenskom trhu. Máme ambíciu byť niečím viac - celoživotným partnerom našich klientov. Aby sa nám to podarilo, potrebujeme skvelých ľudí, ktorí sú pre nás kľúčoví. Sme zodpovední – konáme proaktívne, so zanietením dosahovať skvelé výsledky, robíme veci jednoducho a rozumne sa rozhodujeme. Sme empatickí a využívame inovácie, aby sme sa odlíšili. O našich zamestnancov aj spolupracovníkov sa staráme naozaj dobre. Okrem podpory profesijného i osobného rastu, príjemného pracovného prostredia a neformálnej atmosféry, ponúkame našim zamestnancom vzdelávanie a benefity ušité na mieru podľa vlastných preferencií a potrieb.