DB Schenker

  • Logistique, Transports maritime et routier
  • Praha, Blučina, Bor, Brno, Brodce, Dobřany, Homole, Humpolec, Kosmonosy, Kunice, Liberec, Mnichovo Hradiště, Nový Jičín, Nučice, Nymburk, Ostrava, Pardubice, Plazy, Plzeň, Rudná, Slezská Ostrava, Strančice, Zvěřínek, Ústí Nad Labem, Červený Kostelec
  • Navštívit stránku

Tomáš je v DB Schenker od dob svých magisterských studií a postupně si prošel velkým množstvím pozic. Stál na samém začátku většiny poboček a oddělení a sbíral zkušenosti jako asistent ředitele, první prodejce, první kvalitář, první produktový manažer. Poznal tak firmu velmi detailně a získal jedinečnou perspektivu v mnoha oblastech. Čeho si však za dobu svého působení váží nejvíce, je možnost spolupracovat se skvělými lidmi, pro které je působení v DB Schenker víc než jenom zaměstnání.

Tomáš nechce z firmy dělat one-man show. Rozhodně nesedí na židli v kanceláři a nediriguje ostatní z dálky. Naopak, co nejvíce se snaží být mezi lidmi, ať už se jedná o klienty nebo o zaměstnance. Jeho rolí je udržet firmu, ve které pracuje 1 200 zaměstnanců, a která působí na 20 pobočkách v ČR jako jeden celistvý tým, který se společně snaží dosahovat těch nejlepších výsledků. Motivovat lidi a naslouchat jim, to je jeho úkol, do kterého vkládá všechnu svou energii a schopnosti.

Tomáš miluje sport v mnoha podobách, a proto ho i u nich ve firmě podporuje. Pokaždé, když se naskytne možnost sestavit tým pro nějakou sportovní událost, tak se rád aktivně zapojí nebo přímo iniciuje jejich účast.

Lenka se při studiích na VŠE zabývala námořní dopravou, která jí především v našich končinách přijde nesmírně unikátní a zajímavá. Mnoho lidí si neumí představit, že v České republice nějaká námořní přeprava vůbec existuje. Do DB Schenker nastoupila jako disponentka námořní přepravy v roce 2008 a poté se úspěšně ucházela o uvolněné místo manažera. Pomohl jí tehdy především její nadřízený a mentor, díky němuž jsem se nebála takovou výzvu přijmout, i když se musela hodně věcí učit přímo za chodu.

Námořní přeprava je sama o sobě poměrně specifická a patří k časově náročnějším způsobům, jak dopravit zboží tam, kam si zákazník přeje. Může se často jednat o jedinou možnost, jak zásilku dodat, když cílovou destinaci představuje třeba vzdálený ostrov uprostřed Oceánie. Čím je přeprava delší, tím je komplikovanější. Skvělé na DB Schenker je, že se většina věcí dá zařídit v rámci firmy. Když loď s jejich kontejnery dorazí do cílového přístavu, umí díky rozvětvené síti poboček zajistit jejich dodání až do skladu finálního příjemce.

Nyní se Lenka po mateřské dovolené vrátila na pozici disponentky námořní přepravy s částečným úvazkem.

Chuť cestovat po světě Lenku neopouští ani mimo zaměstnání. Snaží se procestovat co nejvíce svého volného času. Polehávání na pláži ji nebaví, ráda navštívené země skutečně poznává a prochází.

Lukáš nastoupil v roce 2006 během svého magisterského studia logistiky na VŠE. Hledal si praxi, která by odpovídala zaměření, a DB Schenker tehdy nabízel práci na částečný úvazek, takže zároveň s prací mohl dokončit i školu. Následně nastoupil do International Logistic Trainee programu, v rámci kterého se seznámil s fungováním smluvní logistiky ve všech směrech. Dá se říci, že si poprvé osahal to, co do té doby znal především z teorie. Stáž ho skvěle připravila na roli projektového manažera, což ale neznamená, že by se s každým novým projektem nenaučil něco nového.

Lukáš je ve své práci prostředníkem mezi klientem, obchodním oddělením a samotným řešením projektu. Pokud zákazník projeví zájem o jejich služby, pak je na něm, aby zpracoval a předložil detailní návrh řešení, např. kolik pracovníků a jaké techniky budou potřeba. Od toho se pak následně odvíjí cena služeb, třeba dodávek do výroby, skladování nebo distribuce. Lukášova role ale nekončí rozjezdem reálného provozu. Společně se zákazníkem nastavení dále sledují a případně upravují podle aktuálních potřeb a požadavků. Velkou radost mu dělá, když vidí, že se projekt úspěšně rozjel. Rád si všechno dopředu teoreticky rozvrhne, ale až skutečný provoz vždy prověří, co se osvědčilo a co je třeba upravit.

Sledovat!

O společnosti

DB Schenker je jednou z největších logistických firem na celém světě. Na zeměkouli existuje jen velmi málo míst, kam nejsou schopní přepravit cokoliv, co klient potřebuje. V České republice jejich působení již 30 let provází souvislý, a především udržitelný růst. Rádi přijímají výzvy, ale myslí dlouhodobě a nenechávají se zviklat přelétavými trendy. V jejich práci je nezastaví žádný živel, patří k lídrům v námořní i letecké přepravě. Vynikají díky své husté pozemní přepravní síti včetně té železniční.

Každý den jejich experti na logistiku řeší zakázky a komunikují s kolegy ze zahraničí na vzdálenosti mnoha tisíců kilometrů. Přestože neustále jednají globálně, snaží se za každou cenu myslet lokálně. Jako zastoupení obrovské nadnárodní firmy mají velkou dávku autonomie a důvěry, která je do nich vkládána. Proto se snaží chovat podle těch nejvyšších etických a ekologických zásad.

Koho hledají

DB Schenker je pro každého zaměstnance jedinečnou příležitostí k seberealizaci, profesnímu i osobnímu růstu. Stáže v zahraničí nabízejí mnoho unikátních zkušeností, stejně tak ale i každodenní spolupráce s ochotnými kolegy, kteří jsou vynikajícími odborníky ve své práci. Nejsou neosobní korporace, ale tým, který se vzájemně podporuje a radí si. Myslí na zdraví svých zaměstnanců a počítají do něj i zdravou soutěživost. Sport je pro ně radostí a šancí utužit vztahy, proto jsou rádi za každou sportovní akci, které se může jejich tým zúčastnit. Snaží se zapojit všechny pobočky a oddělení, a to včetně vedení.

Co je dobré vědět

Jejich snaha dělat dobro pro ostatní kolem zdaleka nezůstává jenom v teoretické rovině, přímo pomáhají hned několika způsoby. Chrání a zlepšují životní prostředí. Sází stromky, likvidují černé skládky. Samozřejmě se soustředí i na pomoc lidem v těžké životní situaci. A když nemohou pomoci přímo, pak vypomáhají finančně. Expertní znalost logistiky jim ovšem umožňuje pomoci způsobem, který je pro ostatní často nedosažitelný. Vkládají know-how DB Schenker do služeb humanitárních projektů, které potřebují podporu v nejrůznějších druzích přepravy. Takto například převáželi lékařské vybavení do Afriky či se zapojili do pomoci Haiti postiženému zemětřesením.

Vložit profil na své webové stránky