ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

Martina pracuje ako špecialistka pre marketing a PR od začiatku nástupu do organizácie. Vyštudovala filmovú a televíznu scnristiku, baví ju písanie a v Červenom nose pracuje s klaunmi na spracovaní ich zážitkoch z nemocníc do príbehov. Pomohla vytvoriť knihu Na zázraky máme nos, ktorá sa dostala do kníhkupectiev po celej krajine a je plná skutočných príbehov z nemocníc. Svojimi aktivitami ako správa sociálnych sietí a obsahu webstránky organizácie prispieva k tomu, aby sa ľudia dozvedeli o aktivitách Červeného nosa, mohli prispieť a pomôcť združeniu, aby svoje poslanie mohlo napĺňať naďalej. Pre Martinu je dôležité robiť prácu, ktorá má zmysel . Páči sa jej tiež voľnosť, ktorú pri svojej práci má, či možnosť realizovať svoje nápady a neustále rásť.

Vo svojom voľnom čase cvičí jógu, taichi, behá. Robí aj dobrovoľníčku v rehabilitčnom centre Krídla, kde raz do týždňa vedie kurz Tvorivé písanie pre ľudí s psychickým ochorením.

Pavel je umeleckým riaditeľom a zdravotným klaunom v jednej osobe. Pred príchodom do občianskeho združenia 18 rokov pôsobil v bábkovom divadle BABADLO v Prešove. Ako zdravotný klaun začal výberovými workshopmi zakladateľa združenia Garyho Edwardsa v roku 2010. Postupne začal pôsobiť aj v ďalších programoch združenia a v roku 2013 sa stal členom medzinárodného tímu Red Noses International, v rámci ktorého bol členom pilotnej misie v Kamerune. Neskôr svoje klaunské umenie zdravotného klauna zdokonaľoval aj na misiách v Grécku a pri ľuďoch trpiacich vojnou na Ukrajine. Jeho cesta za napĺňaním poslania združenia - prinášať radosť a smiech trpiacim deťom, seniorom a dnes už aj dospelým, vyústila v decembri 2016, kedy sa stal umeleckým riaditeľom. Jeho zodpovednosťou je umelecký rozvoj celého združenia, umelecký dohľad nad prácou všetkých zdravotných klaunov v úzkom spojení s hodnotami združenia, ale aj prijímanie a výcvik nových zdravotných klaunov. Okrem toho má na starosti rozvoj všetkých programov, umelecké, zdravotnícke aj psychologické vzdelávanie či komunikačné aktivity, ktoré každý profesionálny zdravotný klaun potrebuje k svojej práci.

Keď odloží svoj červený nos aj počítač, voľný čas mu vypĺňa bicykel, kajak, plávanie, dobrý film alebo kniha. Nesmierne dôležitý je preňho čas s rodinou, kedy sa pri svojich dvoch synoch môže vrátiť k veciam, ktoré robil v ich veku. Pre psychohygienu je však dôležité aj byť občas sám.

O spoločnosti

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie, ktoré pomocou klaunského umenia prináša radosť a smiech do nemocníc. Profesionálni zdravotní klauni prostredníctvom humoru podporujú psychickú pohodu detských pacientov, ale aj dospelých a seniorov a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. V združení, ktoré je na Slovensku od roku 2004, momentálne pôsobí viac ako 60 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení na Slovensku. Za 15 rokov existencie združenia zrealizovali dokopy vyše 20 000 klauniád. Všetci zdravotní klauni musia prejsť náročným výberovým procesom, na ktorý nadväzuje kontinuálne vzdelávanie v umeleckej, medicínskej a psychologickej oblasti. Prostredníctvom svojich aktivít rozširuje združenie osvetu o pozitívnych účinkoch humoru v starostlivosti o pacientov.

Klaunské aktivity z kancelárie podporuje tím fundraisingu-PR-marketingu, umelecký tím a finančno-administratívny tím. Náplňou ich práce je získavanie financií pre aktivity združenia. Marketingové a PR aktivity sú cielené hlavne na podporu značky a povedomia o nej, starostlivosť o darcov, správa databázy darcov a všetky možné aj nemožné administratívne a finančné náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Koho hľadajú

Práca v tomto občianskom združení je pre tých, ktorí hľadajú prácu s hlbokým zmyslom a túžia prispievať k naplneniu poslania združenia. Pracovné prostredie je pritom neformálne: pracovná doba je pohyblivá, je možné pracovať z domu, či využiť nárok na 5 dní dovolenky naviac alebo 3 dni zdravotného voľna. Každý má možnosť sa dvakrát ročne zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach vo Viedni s kolegami z ostatných krajín, združených pod medzinárodnú organizáciu Red Noses International. Ďalšou formou vzdelávania je možnosť účasti na odborných školeniach rôzneho zamerania, z ktorých mnohé sú poskytované pre neziskové organizácie pro bono alebo za zvýhodnenú cenu.

Čo je dobré vedieť

Občianske združenie sídli v príjemnom útulnom rodinnom dome na Kramároch, s vlastnou vonkajšou a zimnou záhradou či plnohodnotnou kuchyňou, kde si kolegovia spoločne varia. Okrem odborníkov z vlastných radov často spolupracujú s expertnými dobrovoľníkmi z rôznych oblastí, ktorí pôsobia v združení ako lektori a tútori. Je to ďalší spôsob, akým si zvyšujú svoju kvalifikáciu či odbornosť napríklad v oblasti marketingu.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku