Welcome to the Jungle - Logo

CENTRUM HÁJEK

Odměnou je radost dětí a vděčnost rodičů

Nejkrásnější jsou pro Konstantina společně dosažené pokroky, radost samotných dětí a vděčnost jejich rodičů. Když jim po ukončení rehabilitace například rodiče zavolají, že se jejich dcerka právě dnes sama poprvé přesunula z vozíčku na postel, je to skutečná nádhera. Konstantin tuto práci dělá už více než 14 let, ale prožívat ty neuvěřitelné chvíle ho nikdy neomrzí.

Objevují rádi Českou republiku

Konstantin s manželkou tráví dovolené nejčastěji u příbuzných na Slovenku či v Bělorusku. Rád chodí do přírody a na pěší výlety. Česká republika mu v tomto směru poskytuje hodně možností, považuje ji za opravdu krásnou. Hodně památek i krásná příroda, uprostřed které v CENTRU HÁJEK navíc pracuje. Protože má Konstantin manželku ze stejného oboru, je pro ně práce zároveň časté společné téma rozhovorů. Oba je to velmi baví a přináší jim každodenní profesní uspokojení.

Sledovat!

Poznej Kosťu

V Hájku je více než tři roky. Původem je z Běloruska, kde fyzioterapii vystudoval a nějakou dobu tam také pracoval. Potom několik let žil na Slovensku a pracoval s metodou podobnou TheraSuit, se kterou v CENTRUM HÁJEK pracuje dnes. Tam ho oslovili právě manželé Šikovi, kteří tam jezdili se synem na rehabilitační pobyty. Velmi ho zaujal jejich přístup a názory na to, jak má léčebná rehabilitace a péče o děti s handicapem vypadat. S manželkou, která je také fyzioterapeutkou, se tedy přestěhovali do Čech a pracují tady. Dnes sem za nimi jezdí i původní klienti ze Slovenska, Lotyšska nebo Ruska.

Pro každé dítě individuální plán

Úkolem Konstantina je připravovat pro každé dítě individuální plán rehabilitace při zvážení jeho fyzických a mentálních možností. Navrhuje tedy kombinaci jednotlivých metod rehabilitace pro každé konkrétní dítě tak, aby byl pro něj pobyt v centru příjemný a získaný přínos co největší. Metoda TheraSuit dává fyzioterapeutům hodně možností. Pomáhá jim dětského klienta postavit na nohy, zároveň umožňuje díky nastavitelné zátěži, kterou dítě musí překonávat, korekci nežádoucích pohybů a dosažení správného držení těla. Když má terapeut fantazii, dokáže pro dítě vymyslet s touto metodou opravdu zajímavá cvičení a posunout ho dopředu.

Hledají maxima možností u každého našeho klienta

Děti, se kterými v CENTRU HÁJEK pracují, potřebují hlavně odbornou dlouhodobou péči. Tím je myšleno, že se zde nedějí zázraky na počkání. Dokážou děti dostat do vertikální pozice a posunout jejich pohybové možnosti, kam to jde. U některých to může znamenat i samotnou chůzi. Podstatné ale je, dostat je na jejich možné maximum. To může hodně pomoci i jejich rodičům, kteří o ně pečují. Dokud je dítě malé a lehké, nic není problém. Pokud ale dítě v pozdějším věku už nezvládne spolupracovat s rodiči při oblékání, při přesunu z vozíku na postel nebo při jídle, bude to pro rodiče velká komplikace, vždyť i jim samotným časem ubývá sil.

Vložit profil na své webové stránky

to_validate : společnost prošla validací, je viditelná pro všechny, ale zatím nebyla indexována