British American Tobacco

Sledovat!

Perspektivní budoucnost

Jsou druhou největší tabákovou společností na světě. Mají za sebou bohatou historii a před sebou vzrušující budoucnost, ve které chtějí spotřebitelům dát možnost volby. Proto kromě klasických tabákových výrobků vyrábí i jejich alternativu – zařízení na zahřívání tabáku GLO. Produktové portfolio neustále inovují a přichází s alternativami k tradičním způsobům užívání tabákových výrobků. Působí ve 180 zemích světa a zaměstnávají téměř 60 000 lidí. V České republice začátkem roku 2019 oslavili 25 let existence a mají zde přes 250 zaměstnanců.

Mezinárodní spolupráce

Je mezi nimi i pár cizinců, na pražské pobočce pracují lidé dohromady dvanácti národností. Díky tomu, že jsou globální firmou, mají dveře otevřené do celého světa. Možnost poznat, jak funguje business v jiné zemi, je něco, co aktivně podporují. Ať už se jedná o několikaměsíční stáž nebo trvalé působení. Je to skvělá příležitost, jak získat nové zkušenosti, dozvědět se více o fungování jiného trhu a rozšířit si obzory. Sdílet nabyté zkušenosti napříč zeměmi i kontinenty je příjemnou součástí práce.

Příležitost nejen pro studenty

Pořádají odborná školení, například Leadership akademii, školení agilního principu, vyjednávací dovednosti a jiné. A to nejen u nich, ale i na centrále v Londýně. Příležitost zazářit dávají také talentovaným studentům posledního ročníku studia na vysoké škole. V globálním Graduate programu absolvují šestitýdenní akademii v Anglii a poté v průběhu jednoho roku získávají zkušenosti na různých marketingových a obchodních pozicích. Je to skvělý odrazový můstek pro budoucí manažery.

Zodpovědný marketing

Jsou si vědomi rizik spojených s užíváním tabákových výrobků, proto při propagaci výrobků dodržují tři hlavní zásady, aby každý dospělý spotřebitel mohl učinit informované rozhodnutí. Všechny marketingové aktivity obsahují pravdivá sdělení, jsou přesná a nezavádějící. Tyto aktivity zaměřují pouze na dospělé kuřáky a dbají na to, aby jim nebyli vystavováni mladiství. Je z nich také patrné, že pocházejí od nich a jejich účelem je reklama produktů. V jejich oboru podnikání se bez reklamy neobejdou, a právě proto se k ní snaží přistupovat maximálně zodpovědně. Mají interně nastavená přísnější pravidla, než vyžaduje česká legislativa.

Nahlédni do marketingu světové společnosti!

Teď hned!

Vložit profil na své webové stránky