Armáda České republiky

Armáda České republiky

O Armádě

Armáda České republiky je hlavní složkou ozbrojených sil České republiky, které dále tvoří Vojenská kancelář prezidenta republiky a Hradní stráž. Vrchním velitelem ozbrojených sil České republiky je prezident republiky Miloš Zeman.

Hlavním posláním je a vždy bude co nejefektivnější a nejlepší zabezpečení obrany území České republiky s využitím zásad kolektivní obrany dle článku 5 Washingtonské úmluvy, NATO.

Armáda České republiky je zapojena do integrované vojenské struktury NATO, do systému obranného, operačního a civilního nouzového plánování, do procedurálních a organizačních aspektů jaderných konzultací a do společných cvičení a operací. Armáda České republiky je dále zapojena do vojenské struktury Evropské unie a účastní se společných cvičení a operací.

Koho hledají

Armáda České republiky hledá nejen vojáky z povolání, ale také vojáky v záloze nebo studenty vojenské školy. Připoj se k Armádě!

Cesta vojáka v záloze se ubírá dvěma směry – aktivní záloha a dobrovolné vojenské cvičení. Aktivní záloha je plnohodnotnou součástí ozbrojených sil, představuje pojítko mezi vojenským a civilním světem. Dostat se do služby vojáka v aktivní záloze je snazší než v případě služebního poměru vojáka z povolání. Dobrovolné vojenské cvičení je obdobou základní vojenské služby na období šesti týdnů, po tuto dobu je účastník vojákem v záloze a je za službu finančně odměněn.

Vojenské školy jsou pro všechny – na věku nezáleží, záleží na výsledcích. Nabízí užitečné a prestižní středoškolské i vysokoškolské vzdělání - Univerzita obrany v Brně, Vojenská střední škola MO v Moravské Třebové a Sokolově a Vojenský obor při FTVS Univerzity Karlovy jsou tím nejlepším startem.

Co je dobré vědět

Sloužit v Armádě ČR jako voják z povolání nemůže každý. Základními podmínkami, které musí každý zájemce splňovat jsou: věk 18 let, občanství ČR, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost, splnění kvalifikačních předpokladů (alespoň výuční list) a ke dni nástupu do služby nebýt členem politické strany či hnutí anebo odborové organizace. Zájemce také musí složit vojenskou přísahu.

Vložit profil na své webové stránky