Je dobrý nápad hlásit se na dvě pozice v jedné společnosti?

25. 11. 2019

4 min.

Je dobrý nápad hlásit se na dvě pozice v jedné společnosti?

Jsou společnosti, a pak jsou společnosti: vysněná místa, kde byste si přáli pracovat. Pokud má taková organizace volných několik pracovních míst, je možné, že se budete chtít hlásit na všechny. Pokud to však s rozesíláním svého životopisu přeženete, může to vašim vyhlídkám spíše uškodit. Ve výsledku můžete působit nerozhodně a amatérsky. Pokud se nedokážete rozhodnout mezi dvěma pozicemi, měli byste přehodnotit své priority. Personalistka a bývalá žadatelka o více pozic vám poradí, jak se vyhnout nepříjemným překážkám.

Ucházet se o více pozic ve stejné společnosti není dobrý nápad…

Někteří kandidáti natolik prahnou po práci pro danou společnost, že se hlásí na více pozic, aby zvýšili své šance. Náboráři nemusí mít tento přístup v lásce, jelikož si ho mohou vyložit jako přehnaný a kontraproduktivní. Pokud zájem o společnost působí spíše jako stalking nežli běžná žádost o zaměstnání, kandidát s největší pravděpodobností neuspěje.

… pokud to nepromyslíte a nepodaří se vám zaujmout

Nikdo vám nebude vyčítat, že máte oblíbenou společnost,ale musíte umět vysvětlit, proč je vaším favoritem (odvětví, produkty, vize atd.). Náboráři chápou, že jednoho kandidáta může zaujmout více pracovních pozic, ale se žádostmi byste to neměli přehánět. Také byste měli předvídat jejich reakci. Můžete v jejich očích působit nerozhodně, hlavně pokud nedokážete jasně vysvětlit svou motivaci. Může jim připadat, že vaše zaměření je příliš široké, což vrhá pochybnosti na zkušenosti, zejména pokud hledají specialistu. Mohou také zpochybnit váš zájem v pozici následně setrvat, kvůli tomu, že nemáte ujasněné priority.

Je lepší zájem o více pozic skrývat, nebo být upřímný?

V tomto ohledu vám neporadíme nic nového: Cokoliv dáte na internet, na internetu také zůstane. Vaše žádost o práci není výjimkou. Kvůli tomu nemá cenu cokoliv skrývat. Personální oddělení často používají systémy pro sledování kandidátů (ATS) – software, který napomáhá při jednotlivých fázích náboru, jako je hledání kandidátů, zpracovávání žádostí a spravování seznamu pracovních míst – a uchovávají záznamy o vašich žádostech. Když nebudete upřímní hned ze začátku, může vás to později postavit do nevýhodné pozice. Co si z toho odnést: Dejte si práci se svým motivačním dopisem a stručně vysvětlete, proč se hlásíte na více pracovních míst.

Dvojí žádost: Jsou dané pozice podobné, či rozdílné?

Když se rozhodnete hlásit se na více pracovních míst, je nejdůležitější zůstat konzistentní. Těžko se vysvětluje, proč máte zájem o dvě naprosto rozdílné práce. Náboráři dávají přednost kandidátům, kteří se zaměřují na práci v konkrétní oblasti odpovídající jejich odborným zkušenostem.

Někdy jsou ale dvě pozice natolik podobné, že je pro zájemce těžké si vybrat, která jim nejvíce vyhovuje. Ludivine, personalistka pracující ve velké společnosti, vícenásobné žádosti přijímá v případech, kdy není pozice dostatečně specifikována: „Někdy je popis práce uveden velmi stručně, takže když kandidáti nemají dostatek informací, mohou se hlásit na několik pozic. Musí to však být v souladu s jejich životopisem a zkušenostmi.“

Loïza je manažerkou komunity v kanadské marketingové agentuře Republik. Než byla přijata, hlásila se na dvě pozice: manažer komunity a redaktor. Obě pozice spadají do oblasti komunikace, ale každá vyžaduje jiné schopnosti. Poté, co zvážila popis pracovních míst, rozhodla se ucházet o obě.

Ludivine byla také svědkem toho, že se jeden člověk hlásil na více pozic. Jeden z kandidátů měl zájem jak o místo projektového manažera, tak vedoucího výzkumu. Obě práce vyžadují člověka s okem pro detail a dobrými organizačními a komunikačními schopnostmi. Vedoucí výzkumu také potřebuje slušné manažerské zkušenosti. Ludivine přijala kandidáta na pohovor, jelikož jeho zájem o obě pozice dával smysl: „Jsou to rozdílné pozice, ale zároveň toho mají dost společného. Takové dvě práce bývají často propojené a jedna se může vyvinout do druhé.“ Ve zkratce: držte se svého pole působnosti a hledejte práci v jedné profesní oblasti. Nehlaste se zároveň na pozice, jako je produktový manažer a manažer pro rozvoj podnikání, pokud nechcete, aby vaše žádost putovala ze stolu přímo do koše.

Když mám zájem o dvě práce: Jedna, nebo dvě žádosti?

Dobré je každou žádost přizpůsobit situaci, jelikož se můžou dostat do rukou stejného náboráře nebo vedoucího. Dokud si vzájemně neodporují, mohou motivační dopisy obsahovat různé body. Čím více konkrétních rozdílných dovedností práce vyžaduje, tím více se musí žádosti od sebe lišit.

Pro Ludivine to bylo přirozené, jelikož dvě pracovní pozice, které nabízela, byly odlišné a vyžadovaly rozdílné motivace a zkušenosti. Loïza se na rozdíl od toho hlásila na dvě podobné pozice. Svoje uvažování představila na začátku svého motivačního dopisu: „Jelikož mě zajímá marketing, plánování událostí a sociální média, upoutaly moji pozornost vámi nedávno nabízené pozice manažera komunity a redaktora.“ Takže doporučujeme, abyste zaslali žádostí více a zdůvodnili to v motivačním dopise.

„Jelikož mě zajímá marketing, plánování událostí a sociální média, upoutaly moji pozornost vámi nedávno nabízené pozice manažera komunity a redaktora.“ – Loïza

Jak přistupovat k prvnímu pohovoru

Bez ohledu na to, kvůli jaké práci na pohovor jdete (jedno, či více pracovních míst naráz), měli byste hned na začátku zmínit, že se hlásíte na dvě různé pozice. Tazatel na pohovoru si toho bude pochopitelně vědom, ale ocení vaši upřímnost. Loïza pečlivě představila své argumenty: „Ředitelka obsahu souhlasila s tím, že si mě vyslechne. Během rozhovoru se mě zeptala, zda chápu rozdíl mezi oběma pracemi a proč mám zájem o obě místa. Na oplátku jsem jí popsala svoje zkušenosti a příslušné dovednosti potřebné pro každou z nich.“

Pohovor Ludivine pomáhá určit, na kterou z pozic se kandidát více hodí: „Jako náboráři máme za úkol zhodnotit osobnost, abychom zjistili, na jakou práci se kandidát nejvíce hodí. Také musíme prověřit, zda má dostatečnou motivaci pro obě žádosti. Proto je předběžný výběr v podobné situaci tak důležitý.“

Z prvního pohovoru se dozvíte více o daných pozicích a uvidíte, která bude pro vás ta pravá, ale je jenom na vás klást ty správné otázky, jež vám ve výběru pomohou. Na konci pohovoru byste měli mít jasno, která práce vám více vyhovuje. Poté by se vše mělo odehrávat standardně, jako v případě jediné žádosti.

„Během rozhovoru se mě zeptala, zda chápu rozdíl mezi oběma pracemi a proč mám zájem o obě místa. Na oplátku jsem jí popsala svoje zkušenosti a příslušné dovednosti potřebné pro každou z nich.“ – Loïza

Co by o vás více žádostí mělo vypovídat

Především je důležité mít na paměti, že tento přístup není běžný. V závislosti na vašem profilu a motivačním dopise bude vaše žádost považována přinejlepším za neobvyklou a přinejhorším za známku nerozhodnosti. Pokud to žadatelé myslí vážně a podpoří obě žádosti solidními argumenty, mají u náborářů mnohem lepší šanci. Chytře vypracovaná žádost o přijetí na více pozic může ukázat sebedůvěru, otevřenou mysl a profil s tolika možnými použitími, jako má „švýcarák“.

Ale neschopnost propojit pozice s vašimi zkušenostmi a nepochopení náplně práce bude u náborářů znamenat stopku. „Specialisté“ jsou populární, ale náboráři také mohou mít často zájem o „multifunkční“ pracovníky se všeobecnějším zaměřením, kterým se může dařit na různých pozicích. Takovýto „otevřený“ profil je ideální pro rozvoj interních pracovních míst nebo v malých společnostech, kde se více dovedností obzvláště cení.

Fotografie: Welcome to the Jungle

Přeložila: Eva Mazalová

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa