RPC

RPC

Birgit Rohrhofer, Executive Director & General Manager

Birgit Rohrhofer, Executive Director & General Manager

Birgit vyštudovala ekonómiu a má viac ako 30-ročné skúsenosti v bankovníctve v regióne CEE a CIS. Svoju kariéru začala na pobočke a odvtedy pracovala takmer vo všetkých oblastiach bankovníctva. Je vášnivou a prístupnou líderkou. Je Rakúšanka a počas svojej kariéry pôsobila v rôznych krajinách ako Nemecko, Poľsko, Veľká Británia a Česká republika. Od roku 2017 vedie RPC ako generálna riaditeľka. Svoju rolu v RPC vidí ako kapitán a ambasádor, ktorý pomáha RPC rásť a šíriť jeho dobrú reputáciu.

Vladimír pôsobí v RPC od roku 2015 na pozícii Fraud Risk analytika, na ktorú nastúpil hneď po absolvovaní vysokej školy.

Na svojej práci si najviac cení možnosť spoznávať nové možnosti boja proti kybernetickému zločinu a aktívne sa zúčastňovať odhaľovania podvodných aktivít na platobných kartách. Našťastie aj vďaka výbornému kolektívu v RPC sa rôzne náročné úlohy s tým spojené dajú zvládnuť bez zbytočného stresu. V práci ho tak často môžete stretnúť v dobrej nálade a s vtipom na perách.

Okrem toho ho môžete stretnúť vo voľnom čase v rôznych kluboch, kde sa venuje stand-up comedy alebo muzike.

Do RPC nastúpila po ukončení štúdia s cieľom prehĺbiť si vedomosti v IT sfére, naučiť sa pracovať s databázami a najmä uniknúť stereotypu. To sa jej aj splnilo, nakoľko každý task je v niečom špecifický, a na nudu neostáva čas. Martina sa v IT tíme učí novým veciam, a spolupracuje na rôznych zaujimavých projektoch, ktoré pomáhajú zlepšovat služby, ktoré bankám ich firma poskytuje. V praci ju možete najčastejšie vidieť so šálkou kávy, z ktorej čerpá energiu nielen na riešenie zadaní, ale aj na množstvo športovych aktivít, ktorým sa vo voľnom čase venuje.

Po viac ako pätnástich rokoch práce v Ázie a Blízkom východe sa preťahoval do Európy. Svoju kariéru začal ako sieťový inžinier, neskôr prešiel k vývoju softvéru a následná zmena kariéry smerom ku kybernetickej bezpečnosti mu dáva jedinečnú výhodu vidieť kybernetické riziká z rôznych uhlov pohľadu. Počas pôsobenia v Európe, v oblasti poradenstva, dostal príležitosť pracovať pre väčšie konglomeráty poskytujúce poradenské služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti. To mu poskytlo výhodu, vidieťl obe strany mince – potreby zákazníka, ako aj spôsob poskytovania služieb s pridanou hodnotou zákazníkovi.

Súčasťou tímu RPC sa Lucia stala v auguste 2019 a odvtedy pôsobí ako Senior HR Business partner pre tím lídrov a manažérov.
Na svojej práci má veľmi rada kontakt s ľuďmi, neustále učenie sa a zdieľanie skúseností. So svojimi HR kolegyňami sa neustále snaží prinášať nové nápady a riešenia pre zamestnancov.
Na RPC má rada priateľskú atmosféru a to, že spoločnosť stále napreduje. Ale úplne najviac ľudí, ktorí v RPC pracujú.

O RPC

RPC (Regional Card Processing Centre) vznikla v roku 2008 ako samostatná firma, avšak ich príbeh sa začal oveľa skôr. Od roku 2000 boli súčasťou Tatra Banky. Dnes je RPC jednou z najväčších spoločností na spracovanie kariet v stredoeurópskom regióne, a ročne spracuje 1 miliardu kartových transakcií. S viac ako 22 ročnými skúsenosťami poskytujú služby platobných kariet bankám Raiffeisen Bank International AG. RPC slúži ako kompetenčné centrum pre vydávanie kariet, digitálne platby, bezpečné spracovanie kartových transakcií platobnými zariadeniami Raiffeisen bánk. Ich cieľom je poskytovať spoľahlivé riešenia pre špecifické miestne trhy a flexibilne reagovať na meniace sa obchodné potreby bánk.

Koho hľadajú

RPC hľadá motivovaných a pozitívnych kolegov, ktorí sa chcú učiť a rozvíjať. Či už čerstvých absolventov, ako aj ostrieľaných odborníkov. RPC investuje do svojich zamestnacov a povzbudzuje ich k rastu. V minulom roku bolo napríklad interne 53 kolegov povýšených alebo sa posunuli v rámci firmy na iné role.

Čo je dobré vedieť

Medzi obľúbené celofiremné eventy patrí športový deň a vianočný večierok. Firma tiež organizuje RPC Challenge, virtuálny športový event a pravidelné teambuildingy v tímoch. Pracovný čas je nastavený flexibilne. Zamestnanci majú možnosť tiež flexibilne pracovať z domu podľa dohody s nadriadeným.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku