Nestlé Slovensko

Sledujte ich!

Nestlé v Prievidzi

Závod Carpathia má v Prievidzi už skoro legendárny status. Zamestnávame množstvo obyvateľov priamo z mesta, ale aj zo širokého okolia. Zároveň u nás vyrástlo už niekoľko generácií ľudí. Nehovoríme tu o sebe ako o kolektíve, ale skôr ako o veľkej komunite, ktorá spolu funguje aj mimo pracovného prostredia. Špecializujeme sa na výrobu dehydratovaných kulinárskych výrobkov, teda bujónov, polievok a hotových jedál. Našimi vlajkami sú Carpathia a Maggi s rozsiahlym exportom do celej Európy i do zámoria.

Nestlé v Bratislave

V hlavnom meste má Nestlé kanceláriu, v ktorej sa zameriavajú predovšetkým na predaj, promočné aktivity a uvádzanie výsledných produktov na trh. Vytvárajú marketingové nástroje na podporu predaja a robia finančné rozhodnutia. Odporúčajú, čo predávať, za akú cenu a podobne. V Bratislave sú skrátka úzko spätí s trhom.

Hľadajú mladých ľudí

V rámci projektu Nestlé needs YOUth dávajú veľký priestor stážistom. Mladý človek tak môže pričuchnúť k biznisu v reálnom svete a nie len teoreticky zo školských lavíc. Tým si zároveň vychovávajú ľudí, ktorí potom poznajú zázemie Nestlé, sú zorientovaní v interných procesoch a ľahko sa zaradia do ich štruktúry. 

Práca, ktorá baví

Dôraz kladú v Nestlé aj na to, aby ich ľudia robili, to čo ich baví. Majú napríklad dvojročný rotačný program Finance Graduate, pri ktorom si zamestnanec prejde rôznymi oddeleniami, aby sám zistil, ktorá práca mu bude vyhovovať najviac. V Nestlé sú otvorení, zamestnancom načúvajú a umožňujú im, aby sa mohli realizovať v tom, v čom sú dobrí.

Good Food, Good Life

Ľuďom dnes už nestačí, aby boli potraviny „len“ dobré. Musia byť aj zdravé. A práve zdravie klientov stojí v centre hodnôt Nestlé. Vravíte, že to je iba prázdna fráza? V Nestlé sa to prejavuje na konkrétnych krokoch. V prvom rade postupne znižujú dávky soli a cukru vo svojich potravinách. Umelé látky a farbivá zasa nahrádzajú prírodnými surovinami. Takými, ktoré človek bežne pozná z kuchyne. A aby toho nebolo málo, sú aj ekologickí. Elektrinu odoberajú z obnoviteľných zdrojov, odpad z fabriky neskládkujú, ale recyklujú. A do roku 2025 budú svoje pochutiny baliť do 100 % recyklovateľných obalov.

Zdieľané hodnoty

Nestlé patrí k najväčším potravinárskym firmám na Slovensku a zároveň je súčasťou najväčšieho potravinárskeho koncernu na svete. Dobre si uvedomujú, že s tým prichádza aj veľká miera zodpovednosti. Základom sú pre nich určité hodnoty, ktoré zdieľajú zamestnanci naprieč celou firmou. Sú nimi napríklad výživa, hospodárenie s vodou a rozvoj miestnych komunít a vidieka. Tieto hodnoty vytvárajú ekologické a sociálne zázemie pre úspech Nestlé.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku