NAUTIS

NAUTIS

Kateřina Thorová & Hynek Jůn, Zakladatelé NAUTIS

Poznej Kateřinu a Hynka

NAUTIS založili společně před 13 lety. Za tu dobu toho už hodně dokázali a jejich práce se značně proměnila. Když začínali, nebyla tu žádná specializovaná péče, ani přílišné povědomí o autismu a dalších poruchách. Nejdřív vzdělávali sebe, potom začali předávat informace veřejnosti. Postupně nabírali lidi do týmu, přibývali klienti i střediska s různými specializacemi. Díky své práci denně zažívají, jaké to je, pomáhat světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.

Od založení organizace v roce 2003 jsme toho hodně dokázali a naše práce se značně proměnila.

https://cdn-images.welcometothejungle.com/Sq2k04jbRJWZTLb-xJS-ACyaVKAKfF1ssKwOmuat1dA/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzkyNjEvMTU3MjM4LzVkYzljY2UzLWZiZmQtNDdjNC1iMmIzLTJlMTdhNTIzOTE0NS5qcGc

Kateřina Thorová & Hynek Jůn, Zakladatelé NAUTIS

Štěpán Hejzlar, Vedoucí oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnání

Poznej Štěpána

V NAUTIS Štěpán pracuje jako vedoucí oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnávání. V rámci tohoto oddělení pomáhají dospívajícím a dospělým lidem s autismem uplatnit se ve společnosti, zapojit se a žít samostatný a nezávislý život. Současně radí svým klientům, jak si hledat a udržet práci, komunikují s jejich zaměstnavateli a poskytují jim potřebné informace.

Na práci v NAUTIS se mi líbí taková zdravá improvizace

https://cdn-images.welcometothejungle.com/_q3GpPjPszu5awmCOeQXgZVcE2hmSbspeqsPvGP3Bk8/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzkyNjMvMTU3MjM4L2UxNjQwZjljLWM2ZjctNDBjMy1hMmRlLTRiOGNhYTk5ZjVlNi5qcGc

Štěpán Hejzlar, Vedoucí oddělení sociální rehabilitace a podporovaného zaměstnání

Magdaléna Thorová, Výkonná ředitelka

Seznam se s Magdou

Veškerá Magdalénina směřuje k tomu, aby NAUTIS naplňoval své poslání. Tím je poskytovat takové služby, které lidem s autismem a jejich blízkým maximálně zjednoduší život. Pravidelně analyzují dopad a kvalitu jimi poskytovaných služeb, protože chtějí dělat jen to, co má pro klienty opravdu smysl a snižuje jejich závislost na sociálních službách. Každý den absolvuje mimo jiné i řadu schůzek. A to jak s kolegy, tak i se zástupci státní správy nebo dárci.

Mým hlavním cílem je naplňovat poslání naší organizace.

https://cdn-images.welcometothejungle.com/AxB1NFyXRFpI3J_v55zstEsIGKSmylyzjg7SaVOv-oc/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzkyNjQvMTU3MjM4L2ZlNTk5M2NhLWI1NjQtNDcwZi1hYjkyLThmODUzZDlmOGYwNy5qcGc

Magdaléna Thorová, Výkonná ředitelka

Čím se v NAUTISU zabývají?

Národní ústav pro autismus, zkráceně NAUTIS, je neziskovou organizací poskytující od roku 2003 širokou nabídku služeb osobám s poruchami autistického spektra z celé ČR. V Praze mají několik poboček, kde poskytují psychologické, psychiatrické a sociální služby. Nabízejí odborné poradenství jednotlivcům, rodinám i zařízením, které mají v péči klienty s poruchou autistického spektra. Provozují celoroční pobytové zařízení pro osoby s autismem a chováním náročným na péči a v rámci včasné intervence se starají o rodiny s předškolními dětmi. Jejich úkolem není jen práce s klienty a starost o jejich potřeby. Komunikují také s veřejností, pořádají různé vzdělávací programy a osvětové kampaně, spolupracují na mezinárodních projektech, snaží se propojit autismus s okolním světem. Kolem autismu a dalších poruch existuje řada mýtů, které je potřeba vyvrátit. A to se jim postupně daří.

Komplexnost je důležitá

Jejich síla je v komplexnosti. Mají klienty s různými typy poruch a různých věkových kategorií. Je skvělé, že kromě diagnostiky problému můžou klientům zajistit náležitou péči. Řešit jejich pocity a potřeby spojené s každodenním životem, ať už jde o přijetí sebe sama, navazování vztahů či uplatnění se v práci nebo ve škole. Velmi podstatná je také práce s osobami, které jsou klientům blízké, tedy hlavně s rodinami, dále se zaměstnavateli, kolegy nebo učiteli.

Je to hlavně o přístupu

Pokud pracujete s lidmi s poruchou autistického spektra, musí jít to, co děláte, ruku v ruce s tím, co říkáte. Není možné na někoho křičet, aby se zklidnil a sám klidný nebýt. Někteří klienti navíc nechápou metafory, ani ironii nebo podobné řečové obraty. Proto je potřeba se vyjadřovat jasně a konkrétně a občas používat selský rozum.

Lidská identita

Vyšetření dítěte trvá zhruba dva dny, poté konzultují s rodiči, jakým způsobem se dítě vyvíjí a jak by s ním měli pracovat. Všem klientům, hlavně těm dospělým, pomáhají řešit jejich identitu. Je důležité, aby si uvědomili, že mají svou hodnotu. Aby pracovali se svým potenciálem, zaměřili se na to, v čem jsou nadaní.

Společné supervize

Jako tým jsou skvěle propojení. Nebojí se jeden druhému s čímkoli svěřit, vzájemně se podrží, když je toho moc. Nejvíc jim pomáhají společné supervize, kde se radí o různých případech klientů, a především ventilují svoje pocity a vjemy. Je to skvělá forma psychohygieny, člověku se uleví, když se může vypovídat.

Vložit profil na své webové stránky