ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

  Najnovšie pracovné ponuky

  V tejto chvíli tu nie sú žiadne ponuky, skúste to znova o pár dní!

  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.
  ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

  O spoločnosti

  ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie, ktoré pomocou klaunského umenia prináša radosť a smiech do nemocníc. Profesionálni zdravotní klauni prostredníctvom humoru podporujú psychickú pohodu detských pacientov, ale aj dospelých a seniorov a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. V združení, ktoré je na Slovensku od roku 2004, momentálne pôsobí viac ako 60 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení na Slovensku. Za 15 rokov existencie združenia zrealizovali dokopy vyše 20 000 klauniád. Všetci zdravotní klauni musia prejsť náročným výberovým procesom, na ktorý nadväzuje kontinuálne vzdelávanie v umeleckej, medicínskej a psychologickej oblasti. Prostredníctvom svojich aktivít rozširuje združenie osvetu o pozitívnych účinkoch humoru v starostlivosti o pacientov.

  Klaunské aktivity z kancelárie podporuje tím fundraisingu-PR-marketingu, umelecký tím a finančno-administratívny tím. Náplňou ich práce je získavanie financií pre aktivity združenia. Marketingové a PR aktivity sú cielené hlavne na podporu značky a povedomia o nej, starostlivosť o darcov, správa databázy darcov a všetky možné aj nemožné administratívne a finančné náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť.

  Koho hľadajú

  Práca v tomto občianskom združení je pre tých, ktorí hľadajú prácu s hlbokým zmyslom a túžia prispievať k naplneniu poslania združenia. Pracovné prostredie je pritom neformálne: pracovná doba je pohyblivá, je možné pracovať z domu, či využiť nárok na 5 dní dovolenky naviac alebo 3 dni zdravotného voľna. Každý má možnosť sa dvakrát ročne zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach vo Viedni s kolegami z ostatných krajín, združených pod medzinárodnú organizáciu Red Noses International. Ďalšou formou vzdelávania je možnosť účasti na odborných školeniach rôzneho zamerania, z ktorých mnohé sú poskytované pre neziskové organizácie pro bono alebo za zvýhodnenú cenu.

  Čo je dobré vedieť

  Občianske združenie sídli v príjemnom útulnom rodinnom dome na Kramároch, s vlastnou vonkajšou a zimnou záhradou či plnohodnotnou kuchyňou, kde si kolegovia spoločne varia. Okrem odborníkov z vlastných radov často spolupracujú s expertnými dobrovoľníkmi z rôznych oblastí, ktorí pôsobia v združení ako lektori a tútori. Je to ďalší spôsob, akým si zvyšujú svoju kvalifikáciu či odbornosť napríklad v oblasti marketingu.

  Vložiť tento profil na vašu webovú stránku