Capexus SK

Capexus SK

Michal zastáva pozíciu CEO CAPEXUS SK s.r.o. V spoločnosti CAPEXUS pôsobí od mája roku 2020. Predchádzajúce skúsenosti načerpal v spoločnosti CBRE, kde sa z konzultanta postupne vypracoval až k pozícii Associate Director. V CBRE sa Michal venoval zastupovaniu prenajímateľov aj nájomcov. Jeho úlohou bol prenájom viacerých moderných bratislavských administratívnych budov. Z pozície nájomcov následne zastupoval niekoľko medzinárodných spoločností. Neskôr sa jeho špecializácia rozšírila o oblasť verejnej správy.

Juraj pracuje na pozícii riaditeľa v spoločnosti CAPEXUS SK od marca 2022. Svoje skúsenosti naberal v spoločnosti CBRE, kde pracoval na viacerých pozíciách a špecializoval sa na poradenstvo pri prenájme kancelárskych priestorov pre lokálne spoločnosti ako aj medzinárodné korporácie. Ďalšie skúsenosti získal v spoločnosti Corwin, kde zastával pozíciu Senior Leasing Manager. Jeho úlohou bol prenájom komerčných priestorov v portfóliu a zároveň úzko spolupracoval s ostatnými oddeleniami pri výstavbe priestorov, návrhu budov a ich prevádzkovej úprave.

Kristína je súčasťou spoločnosti CAPEXUS SK od júna roku 2020. Zastáva pozíciu Office managera, ktorá je svojím obsahom a náplňou veľmi pestrá a rôznorodá. To je práve jedným z aspektov, prečo ju práca naďalej baví. Okrem zabezpečenia plynulého chodu kancelárie úzko spolupracuje s finančným oddelením a vedením spoločnosti. Spolupodieľa sa na obsadzovaní nových pozícii, zabezpečuje bezproblémový onboarding nových kolegov, ale aj na plánovaní teambuildingov a iných marketingových akcií spoločnosti.

Dávid je v spoločnosti CAPEXUS SK od septembra 2022. Za tento krátky čas však stihol zastrešovať projekty rôznej veľkosti. Od menších zákaziek až po veľké projekty dôležitých klientov. Náplňou jeho práce je vedenie projektov od začiatku spolupráce s klientom až po finálne odovzdanie stavby a projektovej dokumentácie. Dávid je členom tímu projektového oddelenia, do ktorého zapadol takmer okamžite po svojom nástupe, a to najmä kvôli jeho chuti učiť sa, komunikatívnosti a schopnosti nájsť riešenie na každý problém, ktorý sa v procese realizácie stavby môže vyskytnúť. Klienti si na ňom cenia zmysel pre detail a schopnosť pozerať sa na stavbu pohľadom investora.

Jakub vyštudoval architektúru na ČVUT v Prahe. Už počas štúdia pracoval v spoločnosti CAPEXUS v Prahe ako Junior Architekt. Od roku 2021 pôsobí na Slovensku a vedie našich architektov. Jeho hlavným cieľom je mať tím, ktorý má pre architektúru a dizajn vášeň a spoločne môžu vytvárať kvalitné projekty. Jakub má na starosti celý proces prípravy design & build projektov.

Prezentácia

Spoločnosť CAPEXUS pôsobí na trhu v Slovenskej republike od roku 2011 a primárne sa zaoberá realizáciou komerčných interiérov na kľúč. Za 12 rokov pôsobenia zrealizovala jedinečné komerčné interiéry – kancelárie, showroomy, zdravotnícke zariadenia a bankové pobočky pre viac ako 400 klientov. Poskytuje komplexné služby od architektonického návrhu až po realizáciu. O jednotlivé projekty sa stará tím 25 špecialistov z odvetvia architektúry, poradenstva v oblasti pracovného prostredia, projektovej dokumentácie, realizácie, projektového riadenia, technológie budov a interiérového vybavenia.

Čo hľadajú

Do práce s radosťou! CAPEXUS SK je príkladom toho, ako je dôležitý dobrý kolektív a tímový duch. Zamestnanci sa spoločne podporujú na ceste za úspechom a spokojnosťou svojich klientov. Spoločnosť je členom asociácie Studio Alliance a na konci roku 2021 sa stala súčasťou holdingu ESCO SLOVENSKO. Ako rastie tím spoločnosti, rastú aj jej sny a plány do budúcnosti. Oplatí sa byť ich súčasťou.

Čo je dobré vedieť

V spoločnosti je vždy dobrá atmosféra. Svoje miesto si tu nájde každý, kto je tímový hráč, nebojí sa výziev a rád za sebou zanechá dobre odvedenú prácu. Odmenou za všetku drinu sú spoločné raňajky, vyúčba anglického jazyka, pravidelné teambuildingy, bonusová dovolenka a podpora vzdelávania. Vedenie reaguje na potreby a aktuálne trendy well beingu, a preto je zamestnancom, okrem už spomínaných benefitov, v prípade potreby umožnená práca z domu a ľudský prístup pri riešení rôznych udalostí v živote zamestnanca.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku