British American Tobacco SK

British American Tobacco SK

Miriam sa stala súčasťou BAT po skončení vysokej školy v roku 2021, kedy nastúpila na pozíciu FF & Back Office Coordinator. Má na starosti zabezpečenie plynulého chodu kanceláriie. Súčasťou jej práce je taktiež úzka spolupráca s dvomi oddeleniami. Primárne s obchodným tímom a sekundárne s HR oddelením.

Jej pracovná náplň je rôznorodá, a práve to sa jej na tejto práci najviac páči. Každý deň je iný. Vždy má príležitosť sa niečo nové naučiť a potýkať sa s novými výzvami, o ktoré v BAT nie je nikdy núdza.

Jaromir pracuje v spoločnosti na pozícii Retail Advocacy Executive od Decembra 2021. Má na starosti Ambassador programy a projekt glo Partners registrácii. Súčasťou jeho práce je plánovanie ,príprava a exekúcia darčekových mechanic pre rôznych partnerov v oblasti retailu.

Na jeho pozícii sa mu najviac páči kreativita, možnosť sebarealizácie a rýchlo sa meniace prostredie. Jaromír rád cestuje so svojou rodinou, aktívne športuje a pasívne pri televízore 😊 Vo svojom voľnom čase sa venuje aj hraniu šachu.

Filip pracuje v spoločnosti na pozícii 360 Campaign Specialist od septembra 2021. Má na starosti database communication, čo zahŕňa napríklad aj vytváranie a posielanie newslettrov. Je aktívne zapojený do tvorby marketingových kampaní na podporu rôznych eventov či PR a B2B komunikácie. Na svojej pozícii sa mu najviac páči rôznorodosť jeho pracovnej náplne a možnosť sa podieľať na mnohých zaujímavých projektoch. Taktiež oceňuje kolegov, vďaka ktorým v spoločnosti vládne uvoľnená a pohodová atmosféra.

Filip je milovníkom zvierat a preto nie je prekvapením, že doma vždy jeden chlpáč naňho čaká. Vo svojom voľnom čase sa svojmu kocúrovi Marcelovi veľmi rád venuje.

Prezentácia

BAT je jednou z najväčších tabakových spoločností na svete. Má za sebou bohatú históriu a pred sebou vzrušujúcu budúcnosť, v ktorej chce spotrebiteľom dať možnosť voľby. Preto okrem klasických tabakových výrobkov vyrába aj ich alternatívy. Pôsobí v 180 krajinách sveta a zamestnáva takmer 60 000 ľudí.

Vďaka tomu, že sú globálnou firmou, ponúka možnosť spoznať, ako funguje biznis v cudzej krajine. Je to skvelá príležitosť, ako získať nové skúsenosti, dozvedieť sa viac o fungovaní iného trhu a rozšíriť si obzory. Zdieľať nadobudnuté skúsenosti naprieč krajinami i kontinentmi je príjemnou súčasťou práce. Organizujú odborné školenia, napríklad Leadership akadémiu, školenia agilného princípu, vyjednávacie zručnosti a iné. Príležitosť zažiariť dávajú aj talentovaným študentom posledného ročníka štúdia na vysokej škole. V globálnom Graduate programe absolvujú šesťtýždňovú akadémiu a potom v priebehu jedného roka získavajú skúsenosti na rôznych marketingových a obchodných pozíciách. Je to skvelý odrazový mostík pre budúce vedúce pozície.

Čo hľadajú

Prostredie spoločnosti je ako stvorené pre tých, ktorí sa neboja robiť veci inak, zmeny prijímajú s otvorenou náručou, majú inovatívne myslenie a dokážu pružne reagovať – na konkurenciu, potreby spotrebiteľa aj na legislatívne opatrenia.

Marketing je v ich odbore podnikania alfou a omegou. Bez reklamy sa nezaobídu a snažia sa k nej pristupovať maximálne zodpovedne. Majú interne nastavené prísnejšie pravidlá, než vyžaduje česká legislatíva. Práve preto hľadajú hlavne markeťákov telom i dušou, ktorí sa nezľaknú a postavia sa tejto výzve čelom.

Čo je dobré vedieť

Tabakový priemysel prechádza obrovskou transformáciou, na ktorú BAT pružne reaguje. V produktovom portfóliu sú stále viac zastúpené produkty novej generácie, medzi ktoré patria aj zahrievaný tabak a nikotinové vrecúška. Pre používateľov predstavujú menej škodlivú alternatívu. Vďaka rastu ich podnikania rastie aj vplyv a zodpovednosť, ktorá s tým súvisí. Udržateľnosť je pre spoločnosť kľúčová. Ich MISIA je vybudovať A Better Tomorrow.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku