Aj Ty v IT

Aj Ty v IT

Mimovládne organizácie

Bratislava

Prezentácia

Aj Ty v IT podporuje a motivuje dievčatá a ženy k štúdiu informatiky a následnému zamestnaniu sa v technologickej oblasti. Prostredníctvom praktických workshopov, dlhodobých akadémií pre dospelé ženy a pravidelných krúžkov kreatívneho programovania prináša nový pohľad na informatiku. Kurzami pre dospelé ženy im priamo otvára dvere do sveta IT. Zároveň šíri osvetu o tom, prečo je dôležité mať viac žien v oblasti technológií a snaží sa vyrovnávať šance žien na ich uplatnenie v tomto sektore. Ako občianske združenie funguje od roku 2012.

Tím Aj Ty v IT tvorí zakladateľka a riaditeľka Petra Kotuliaková. Oblasti pôsobenia má združenie rozdelené podľa cieľových skupín. Najmladšie dievčatá na základných školách má na starosti projektová manažérka Zuzana Okálová. Programy pre študentky na stredných školách pripravuje Barbora Dančová a kurzy a workshopy pre dospelé ženy rieši Veronika Pizano. V regiónoch zastupuje Aj Ty v IT Mirka Čechová (Martin a Žilina) a Alžbeta Pališinová (Košice). V tíme je za marketing a PR zodpovedná Monika Kapráliková, komunikáciu má na starosti Simona Lučkaničová a rozvoj komunít manažuje Denisa Sabová. S organizáciou dobrovoľnícky spolupracujú aj externé konzultantky, pre interné HR záležitosti je to Ivana Halpert a pre vonkajšie HR Lucia Štellerová. V správnej rade Aj Ty v IT sedí Lucia Štellerová, Natália Kisková a Martina Šturdíková. Aj Ty v IT vypomáha veľké aj množstvo dobrovoľníčok a dobrovoľníkov, či už v lektorovaní, organizácií podujatí či v administratíve.

Čo hľadajú

Organizácia pôsobí celoslovensky. Aktivity pre dospelé ženy sú najmä v Bratislave a Košiciach, avšak aktivity pre základné a stredné školy rozvíja aj v regiónoch. Počet aktivít a zúčastnených ľudí každý rok rastie. V roku 2018 Aj Ty v IT usporiadalo viac ako stovku podujatí s celkovou účasťou 2500 ľudí. V roku 2019 to bude až 140 podujatí s viac ako 3200 účastníčkami a účastníkmi.

Čo je dobré vedieť

Organizácia spolupracuje s firmami IT aj ľuďmi, ktorí veria, že diverzita v pracovnom prostredí je dôležitá pre úspech spoločnosti a ktorí tiež vedia, že naša krajina nevyužíva potenciál dievčat a žien, najmä pre rýchlo rastúcu a rozvíjajúcu sa oblasť IT. Spolu tak pracujú na vybudovaní technologicky rovnej spoločnosti.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku