Oplatí sa váhať s odpoveďou, ak čakáme na vyjadrenie z inej firmy?

30. 11. 2020

4 min.

Oplatí sa váhať s odpoveďou, ak čakáme na vyjadrenie z inej firmy?
autor
Géraldine Baraud

Journaliste - consultante éditoriale @rubrik-communication.com

Zabodovali ste. Firma, v ktorej ste sa zúčastnili pracovného pohovoru, vám ponúkla prácu alebo stáž. Vy ale čakáte na odpoveď na inú pozíciu, ktorá je tiež lákavá, dokonca možno o niečo viac. Ako vyriešiť tento problém s načasovaním? Je vhodné riadiť sa múdrosťou, že lepší vrabec v hrsti ako holub na streche? Alebo sa môžeme pokúsiť získať čas, aby ste si svoje rozhodnutie premysleli? Je lepšie byť otvorení? Aké sú riziká váhania? Túto problematiku si z rôznych uhlov pohľadu rozoberieme s expertkou Cécile Pichonovou, ktorá sa venuje kariérnemu koučingu pri zmenách zamestnania.

1. scenár: Lepší vrabec v hrsti ako holub na streche!

Hľadáte si prácu. Možno ste sa dostali na hranu svojich možností a dochádzajú vám zdroje. Potrebujete prácu, a to rýchlo! Skutočnosť, že vezmeme prvú pracovnú ponuku nečakajúc na odpovede z iných firiem môže byť naším ospravedlním. Hnacím motorom podobného správania je úzkosť z predstavy, že vám neostane nič. Cécile Pichonová, ktorá sa venuje koučovaniu v oblasti ľudských zdrojov, upozorňuje na nebezpečenstvo súvisiace s týmto konaním.

„Zodpovedá táto pracovná ponuka mojim ambíciám alebo ide len o uspokojivé riešenie? Ak prijmete pracovnú pozíciu, ktorá vám nevyhovuje, hrozí vám, že v nej ostanete uväznení na dlhý čas.“

2. scenár: Ponuku prijmem, ale odídem v ten pravý čas

Aby ste boli krytí, ponúkanú pozíciu prijmete, zatiaľ čo čakáte na odpovede z iných firiem. Ak príde niečo lepšie, zaradíte spiatočku. Hovoríte si, že ak sa vám podarí získať lákavejšiu prácu, svoju misiu jednoducho ukončíte. Cécile Pichonová varuje pred takýmito praktikami. „Firmy to negatívne vnímajú, pretože si vás vybrali na úkor iných kandidátov, a teraz musia celý proces začať nanovo. Riskujete tým.“ Zároveň si dávajte pozor na dodržanie lehôt pri podávaní výpovede, ak ste už mimo skúšobnej doby.

Často sa stáva, že kandidáti prijmú pracovnú ponuku, no v deň nástupu sa neukážu. Cécile Pichonová varuje, že zavádzať firmu je to najhoršie, čo môžete spraviť. Náborár totiž všetko pripraví a informuje ostatných o vašom príchode, a týmto konaním ho dostanete do nepríjemnej situácie, na ktoré sa nezabúda. „Nielenže sa ocitnete na čiernej listine danej firmy, ale je možné, že sa o vašom počine dozvedia aj na iných miestach.“

3. scenár: Doprajem si čas na premyslenie

Firma sa so mnou skontaktovala mailom alebo mi nechala odkaz. Nebudem sa hnať. Odpoveď im pošlem neskôr a zatiaľ budem čakať na odpoveď z inej firmy. „Takéto praktiky si ale môžete dovoliť len vtedy, ak odpoveď z druhej firmy očakávate v ten istý deň alebo maximálne v priebehu 3 dní,” radí Cécile Pichonová. Ideálne je totiž odpovedať do 24 hodín. Dopriať si 2 až 3 dni na odpoveď je v poriadku, ak prichádza víkend. Vaše ticho ale môže signalizovať nezáujem o pracovnú ponuku. Majte na pamäti, že s pracovnou ponukou zároveň prichádza aj „dátum splatnosti”. Po jeho prekročení sa pracovná ponuka stáva neplatnou.

4. scenár: Pourgujem firmu, od ktorej čakám vyjadrenie

„Môže to byť dobrý postup, ak to dokážete šikovným spôsobom,” upozorňuje Cécile Pichonová. Máte od druhej firmy dostatočnú spätnú väzbu? „Ak ste svoje CV poslali len teraz, urgovať náborára je zbytočné. Naopak, ak už máte prvý pohovor za sebou, pokojne môžete do firmy zavolať a informovať sa, ako pokračuje výberový proces a aký je ďalší postup. Samozrejme, prejavte svoj entuziazmus pre ponúkanú pozíciu.” Náborári nepoznajú váš timing. Ak pourgujete HR pracovníkov, celý proces možno urýchlite.

5. scenár: Som otvorený a taktne situáciu vysvetlím

Je normálne a pre vás výhodné, že sa váš životopis zapáči viacerým firmám naraz. Otvorenosť, čestnosť, takt, otvorený dialóg, rešpekt a schopnosť počúvať môžu byť excelentnou cestou. Môžete začať prejavom obrovského nadšenia z myšlienky, že sa stanete súčasťou tejto spoločnosti, ktorá vám prácu ponúkla. Pred prijatím tejto ponuky však chcete informovať náborára, že čakáte na výsledok výberového konania ešte od inej firmy, ktoré sa tiež čoskoro končí. Aby ste ho upokojili, neváhajte a povedzte mu, že uprednostňujete práve ich ponuku, ale požiadajte o lehotu na rozhodnutie, čas na premyslenie ponuky a zváženie vašich príležitostí. „Nejde o nič príjemné, no je možné sa na tom dohodnúť,“ dodáva Cécile Pichonová.

Pri dobrom nastavení vám táto stávka na otvorenosť môže priniesť viaceré výhody. Skutočnosť, že o vás majú záujem aj v iných firmách, môže byť pre daného HR pracovníka tiež lákavé a môže sa tak utvrdiť vo svojom rozhodnutí. Koniec koncov, svojich konkurentov nemáte len vy, ale aj firma. Týmto sa vyvažuje rovnováha síl a prípadne sa vytvára pôda pre konštruktívnu diskusiu. „V niektorých prípadoch to môže mať vplyv na vyjednávanie.“

V každej situácii dobre popremýšľajte. Máte mnoho konkurentov? Neriskujete, že vám ponuka ujde pred nosom? Aké informácie sa k náborárovi asi dostávajú? Pozorne si všímajte reakcie. Zdá sa HR pracovník otvorený a prístupný dialógu alebo je uzavretý a nahnevaný? „Štýl vašej komunikácie môže byť zrkadlom diania vo firme samotnej,“ prízvukuje Cécile Pichonová.

6. scenár: Návrh odmietnem

Čakáte na verdikt, v ktorom vám oznámia, či vás prijímajú na prácu vašich snov, zatiaľ čo vás prijali aj na pozíciu, ktorá je pre vás len priemerom? „Ak je rozdiel medzi ponukami taký veľký, že sa obávate, že budete ľutovať, radšej nerobte nič,“ radí Cécile Pichonová. Radšej ponuku odmietnite, inak vám hrozí, že padnete do pasce (1. scenár). Samozrejme, každý bude celú situáciu prehodnocovať, ak sa minú ponuky a situácia bude urgentná.

Čo by urobila odborníčka?
„Načasovanie je tým najnáročnejším elementom v rámci celého výberového procesu. Ja osobne by som volila cestu otvorenosti. To ale neznamená, že musíte byť až príliš priami. Svoj spôsob vyjadrovania prispôsobte komunikačnému partnerovi. Skúste sa na situáciu pozrieť z uhla pohľadu toho druhého a zhodnoťte, čo si z tohto celého vezme druhá strana. V neposlednom rade akceptujte, že s každou zmenou práce sa spája aj určitý risk. Zmena pozície, prijatie pracovnej ponuky, je to vždy skok. Pracovná ponuka môže byť lákavá na papieri a v realite sklamaním. Rozvíjať sa znamená aj podrobiť sa skúške a prispôsobovať svoju životnú dráhu.“

Foto: Welcome to the Jungle

Preberané témy