10 rád, ako úspešne zvládnuť skúšobnú dobu

09. 9. 2020

5 min.

10 rád, ako úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
autor
Cécile Nadaï

Fondatrice de Dea Dia

A je to tu! Našli ste job svojich snov! Ostáva len posledná prekážka, kým sa natrvalo usadíte vo svojej novej funkcii: skúšobná doba. Aby sme vám pomohli prežiť ju bez najmenších problémov, prejdeme si spolu 10 rád, ako sa osvedčiť a získať si dôveru svojho nového zamestnávateľa v priebehu pár mesiacov.

Starajte sa o seba

Práve ste sa dozvedeli, že začínate o týždeň. Už teraz počítate dni a strachujete sa, že v deň D zaspíte, ochoriete alebo nebudete dostatočne vhodní na túto pozíciu. Tieto myšlienky sú úplne pochopiteľné, no sú zbytočné. Slúžia len k tomu, aby vás dostali do stavu mysle, ktorý vedie k neúspechu. Pripomínajte si, že si vás vybrali z nejakého dobrého dôvodu. Ak do vás vložili dôveru, že túto prácu zvládnete, pravdepodobne to tak aj bude. Vyzbrojte sa teda sebadôverou a vydajte sa na toto nové pracovné dobrodružstvo. Poriadne sa pár dní pred nástupom vyspite a starajte sa o seba. Prídete oddýchnutí, sebavedomí a vo forme – a v tomto ideálnom stave dobyjete srdce nového zamestnávateľa.

Preskúmajte nové pracovné prostredie

Od prvého dňa sa budete musieť začleniť do nového tímu a osvojiť si ich štýl komunikácie, zvyky a postupy. Prvým pravidlom je pozorovanie. Obedujú kolegovia spolu alebo každý za svojím monitorom? Tykajú si so šéfom alebo mu striktne musia vykať? Organizujú sa nejaké týždenné udalosti, na ktorých by ste sa mali zúčastniť? Obliekajú sa ležérne alebo formálnejšie? Sú vzťahy medzi kolegami skôr pracovné alebo priateľské? Doprajte si čas na odkrývanie módu fungovania vašej novej firmy, aby ste sa do nového prostredia mohli adaptovať… ale zostaňte sami sebou, pochopiteľne!

Nevzdávajte sa

Každá firma je iná. Aj keď zastávate rovnakú pozíciu ako v predchádzajúcom zamestnaní, každodenná rutina a úlohy môžu byť úplne rôzne. Počas prvých dní budete musieť absorbovať množstvo nových informácií, adaptovať sa na nové procesy a získať nové schopnosti. Zamestnávatelia dobre vedia, že nováčikovia na všetko potrebujú určitý čas. Nečakajú, že budete všetky nuansy nového zamestnania ovládať okamžite. Ukážte im svoje odhodlanie a chuť učiť sa. Pýtajte sa otázky, preukážte svoju dôslednosť a profesionalitu, každým dňom buďte samostatnejší. Obrovská schopnosť prispôsobiť sa je to, čo sa od vás očakáva.

Staňte sa potrebným členom tímu

Čo najrýchlejšie si so svojím nadriadeným prediskutujte, čo sa od vás očakáva a aký bude rozsah vašich kompetencií. Aké očakávania môžete nielen splniť, ale prípadne ich posunúť ďalej? Preto si zistite čo najviac o aktuálnych projektoch, prijatých strategických rozhodnutiach, aby ste ciele dokázali splniť čo najlepšie. Využite svoje skúsenosti, navrhujte nápady, buďte proaktívni. Cieľom je byť ten, kto prináša riešenia. Buďte osobou, za ktorou druhí pôjdu s problémom, lebo vedia, že ho vyriešite.

Buďte primerane otvorení

Ukážte sa ako láskaví, usmievaví a priateľskí. Nezabudnite nadviazať konverzáciu s kolegami aj s nadriadenými. Nech je to ale primerané, aby ste nikoho nevystrašili. Aj keď sa tí, ktorí sa navzájom dobre a dlhodobo poznajú, ochotne rozprávajú o svojom osobnom živote (o dovolenke, aktivitách, deťoch) pri kávovare, prejavte aj vy záujem, počúvajte, ale snažte sa nechať si podrobnosti o vašom osobnom živote pre seba. Takto druhých lepšie spoznáte a vytvoríte si vzájomné väzby.

Pýtajte sa

Klásť otázky je nielen dobrý spôsob, ako prejaviť záujem o novú firmu, ale sú tiež nevyhnutné pre úspech svojho ďalšieho pracovného výkonu. Neváhajte sa pýtať, nezostávajte na pochybách, choďte za svojím nadriadeným a získajte všetky informácie, ktoré pre svoju prácu potrebujete. Vaši zamestnávatelia si k vám musia vybudovať dôveru, a to takým spôsobom, že s nimi budete v prípade problémov vedieť komunikovať a budete pri hľadaní riešení tímový hráč.

Buďte spoľahliví a príjemní

Od nováčika sa neočakáva, že bude vedieť hneď fungovať, avšak vaše interpersonálne zručnosti budú pod drobnohľadom od prvého dňa. Buďte profesionálni a dynamickí, vyhnite sa podliehaniu stresu alebo ešte horšie – zlosti, keď niečo nebude fungovať tak, ako chcete. Reagujte, rýchlo odpovedajte na e-maily, reagujte na žiadosti, ktoré ste dostali, a ak to nie je možné, vysvetlite dôvod a navrhnite alternatívne riešenia. Ďalší veľmi dôležitý bod – ak niečo sľúbite, dodržte to. Je lepšie nesľúbiť, ako sklamať.

Ľudskosť a zhovievavosť

Preukázanie motivácie je počas skúšobnej doby nevyhnutné. Uistite sa však, že vaša ochota dokázať, čo vo vás je, nehraničí s aroganciou. Hoci si myslíte, že nepotrebujete nikoho, aby ste svoju prácu robili dobre, komunikujte so svojimi kolegami, ťažte z ich skúseností, pýtajte sa ich na otázky, čím preukážete svoju schopnosť počúvať ostatných. Ukázať pokoru a zhovievavosť je tým najlepším spôsobom, ako si získať dôveru a sympatie ostatných. Rovnako sa v každom prípade vyhýbajte manipulácii. Neexistuje nič horšie, ako sa ukázať a šliapať pritom po ostatných. Urobte svoju prácu dobre, ale nepýšte sa cudzím perím. Ak na druhej strane zistíte, že sa niektorí z vašich kolegov neváhajú uchýliť k týmto praktikám, bráňte sa tým, že budete otvorení a úprimní.

Úprimnosť nadovšetko

Skúšobná doba by mala vášho šéfa presvedčiť, že ste pre danú prácu stvorení, no zároveň by vás mala uistiť v tom, že vám táto práca a firma vyhovujú. Ak máte pocit, že tomu tak nie je, ak nie ste na jednej vlnovej dĺžke so zamestnávateľom alebo kolegami, ak sa nestotožňujete s firemnou kultúrou alebo ak sa vám daná pozícia nepáči, stále je čas zaradiť spiatočku. Buďte k sebe úprimní!

Len žiadna dráma

Nakoniec to nefungovalo, napriek všetkej dobrej vôli. Vy alebo váš zamestnávateľ ste sa rozhodli, že je tento pokus najlepšie ukončiť. Namiesto presviedčania samého seba, že ste nula a že o vás žiadna iná spoločnosť nikdy nezakopne, vezmite si z tejto skúsenosti ponaučenie. Čo to hovorí o vás, čo by ste mohli využiť v ďalšom pokračovaní svojej kariéry? Možno vám to pomohlo identifikovať svoje slabé stránky, na ktorých môžete zapracovať. Možno ste zistili, že pre tento druh práce, druh firmy alebo odbor nie ste vôbec stvorení. Z tejto skúsenosti si určite treba odniesť niečo pozitívne, aj keď to pre vás bolo sklamaním. Nájdite pozitíva a využite ich vo svoj prospech!

Užitočné a právne rady

Právna úprava skúšobnej doby na Slovensku

  • Skúšobnú dobu definuje § 45, §54 a § 72 Zákonníka práce.
  • Vo všeobecnosti skúšobná doba nie je povinná. Ak sa ale zamestnanec a zamestnávateľ na skúšobnej dobe dohodli, tento údaj musí byť na pracovnej zmluve písomne uvedený. Skúšobná doba dohodnutá ústnou formou je neplatná.
  • Podľa § 45 Zákonníka práce môže skúšobná doba trvať maximálne 3 mesiace. U vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, môže skúšobná doba trvať najviac 6 mesiacov. Skúšobná doba sa ale môže predĺžiť v prípade, že zamestnanec napríklad ochorie alebo musí opatrovať iného člena rodiny.
  • Skúšobnú dobu nie je možné dohodnúť v prípade opätovne uzatváraných pracovných pomerov na určitú dobu.
  • Skúšobnú dobu možno aj zrušiť, v zmysle § 54 Zákonníka práce.

Ukončenie pracovného pomeru počas skúšobnej doby

  • Pracovný pomer môže v skúšobnej dobe ukončiť zamestnanec alebo zamestnávateľ z akéhokoľvek dôvodu bez uvedenia dôvodu. Jedinú výnimku predstavujú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiace ženy. Ak zamestnávateľ chce skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe za týchto podmienok, musí dôvod skončenia pracovného pomeru písomne odôvodniť, pričom tento dôvod nesmie súvisieť s tehotenstvom či materstvom.
  • Skončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby možno aj ústne, pokiaľ v pracovnej zmluve nie je ustanovené inak.
  • Hoci môže zamestnanec ukončiť pracovný pomer kedykoľvek počas trvania skúšobnej doby bez toho, aby uviedol dôvod, spravidla má svoje rozhodnutie doručiť zamestnávateľovi písomne aspoň 3 dni pred odchodom z práce.
  • Oznámenie o skončení pracovného pomeru musí obsahovať dátum vzniku pracovnej zmluvy, dĺžku dohodnutého skúšobného obdobia a deň, ku ktorému sa pracovný pomer končí.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy