Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
  • Rok založení

    2006
  • Zaměstnanci

    30

Nejnovější nabídky práce

V tuto chvíli tu nejsou žádné nabídky, zkuste to znovu za pár dní!

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Pracovat u Lékařů bez hranic byl můj sen odjakživa!

MUDr. Tomáš Šebek, chirurg

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Na MSF si vážím schopnosti okamžitě reagovat a zasáhnout v místech, kde je potřeba poskytnout lékařskou pomoc.

Eva Frišová, finanční koordinátorka

Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic
Lékaři bez hranic

Kdo jsou Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic, známí pod svou francouzskou zkratkou MSF (Médecins Sans Frontières), patří mezi nejvýznamnější zdravotnické a humanitární organizace s projekty ve více než 70 zemích světa. Od roku 1971 poskytují základní zdravotnickou péči populacím postiženým ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami, epidemiemi či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Páteří organizace jsou místní zaměstnanci, kteří na jednotlivých misích tvoří přes 90 % spolupracovníků. Díky nim je pomoc udržitelná i po ukončení projektu.

Za svou činnost v roce 1999 získali Nobelovu cenu za mír. Finanční prostředky obdržené díky tomuto ocenění byly použity na boj proti opomíjeným nemocem.

Česká pobočka Lékařů bez hranic byla založena v roce 2006. Informuje veřejnost o situaci v krizových oblastech a zajišťuje finance i spolupracovníky pro zdravotnické a humanitární projekty v zahraničí.

Kdo se může zapojit?

Do zahraničních projektů se průběžně hledají spolupracovníci zdravotnických, administrativních i technických profesí. Každoročně s Lékaři bez hranic vyjede na misi z Česka a Slovenska průměrně 40 kolegů.

Práce pro Lékaře bez hranic je velmi naplňující, ale také velmi náročná. Mise trvají několik měsíců a během té doby ze sebe musíte vydávat to nejlepší, často zvládat život v náročných podmínkách a vyrovnávat se se situacemi, do kterých byste se jinak možná nedostali. Odměnou vám je to, že se můžete přímo podílet na zachraňování životů a pomoci lidem, ke kterým se mnohdy žádná jiná pomoc nedostane.

Pokud uvažujete o spolupráci, měli byste mít relevantní vzdělání, praxi v oboru, být jazykově vybavení, flexibilní, umět spolupracovat v multikulturním prostředí i vést v něm tým a být odolní vůči stresu.

Věděli jste?

Lékaři bez hranic získávají finanční prostředky téměř výhradně od soukromých dárců. Díky tomu nepodléhají ekonomickým a politickým tlakům vlád či mezinárodních institucí a mohou se soustředit na pomoc těm, kteří je nejvíce potřebují.

Nejméně 80 % všech celosvětových příspěvků jde přímo na zdravotnickou a humanitární pomoc. Financování Lékařů bez hranic podléhá externím i interním auditům. Podrobné informace o našem hospodaření můžete najít ve výroční zprávě. Hospodaření celého hnutí dokumentuje každoročně vydávaná Mezinárodní zpráva – International Activity Report.

Vložit profil na své webové stránky

Preguntas y respuestas sobre Lékaři bez hranic