OMEXOM GA Energo

  • Energie, Mobilita
  • Plzeň – Bolevec, Brno, Chlumčany, Plzeň, Praha, Česká Lípa, České Budějovice
  • Navštívit stránku

Josef pracuje na pozici provozního ředitele divize projektů. Ve společnosti začal pracovat ještě při studiu v roce 2002 jako brigádník a od roku 2005 je zaměstnancem na plný úvazek. Z pozice provozního ředitele koordinuje práci na zakázkách, komunikuje s kolegy a nastavuje a upravuje pracovní procesy v divizi projektů. I na jeho pozici se stále ještě dostane ke své původní profesi autorizovaného statika. Nyní především při posuzování havarijních stavů stožárů a jejich základů.

Jeho nejbližšími spolupracovníky je 7 projektových manažerů. Se všemi na denní bázi osobně konzultuje problémy při tvorbě projektových dokumentací, komunikaci se zákazníky, řeší nabídky a výrobní kalkulace k jednotlivým zakázkám.

Ve firmě má Pavel na starosti celou oblast projektů vysokého a nízkého napětí. Vede tři střediska – v Plzni, Lounech a České Lípě. Stará se, aby střediska fungovala a měla práci. Dostávají od klientů zadání, kam je třeba zavést a připojit proud, a řeší to po technické stránce. Vypracují projekt, vyřeší to s vlastníky dotčených pozemků, nechají na to vystavit souhlas či územní rozhodnutí a odevzdají to zase klientovi. Tam se to odsouhlasí a následně realizuje. Tím ale nekončí.

V OMEXOMu začínal jako projektant v lednu 2011. Potom byl vedoucí střediska v Plzni, pomáhal rozjíždět středisko v České Lípě a teď má na starost celou oblast. Původně se vyučil, během práce v OMEXOMu si doplnil maturitu a koketoval i s vysokoškolským studiem. To nakonec nedotáhl do konce. OMEXOM není zdaleka první pracovní zkušenost, může tak srovnávat. Od začátku si cení toho, že je to firma, která se vážně o svoje lidi stará. Velké plus je taky místo, je tam krásné prostředí a klid. Když bydlel v Plzni, jezdil do práce na kole.

Letos dostal na starost Smart City Polygon. Aby práci zvládal, našli pro jednotlivá střediska vedoucí, což mu usnadňuje práci. Může se tak víc věnovat právě problematice Smart city. Polygon a to, jak fungují chytrá města v praxi, ukazuje zájemcům z řad obcí, škol i veřejnosti. Je to taková osvěta a věří, že i budoucnost.

Jindřich pracuje jako vedoucí oblasti nabídek a rozpočtů. Jeho náplní práce je vést kolegyně a kolegy z oddělení nabídek a oddělení rozpočtů, ale protože pracují víceméně samostatně (každý zpracovává svoji zakázku/nabídku), tak jim poskytuje rady, konzultace a na závěr i kontrolu. Samostatně zpracovává některé rozpočty pro práce v zahraničí. Ve společnosti se dále podílí například na implementaci nového informačního systému a na koordinaci systému kalkulací výroby. 

Jindřich oceňuje, že OMEXOM GA Energo patří mezi stabilní elektromontážní společnosti v Česku, že vyhledávají nové možnosti uplatnění a že se jim daří se prosazovat i v zahraničí. 

V OMEXOMu pracuje Michal od ledna 2012. Začínal v divizi rozvoden v Brně. Po dvou letech ho převeleli do Plzně do obchodní divize, kde má na starosti zahraniční aktivity. Moc se v Plzni ani v Česku neohřeje. Asi 80 % času tráví v Holandsku či Belgii, kde má kolegy, kteří mají na starosti projekty, které vyjednal. Snaží se organizovat svůj čas tak, aby jeden týden trávil v Belgii, jeden v Holandsku a další třeba v Česku.

Zhruba po roce v OMEXOMu nastoupil asi na 10 měsíců do montáží, aby se s praxí trochu blíže seznámil a dostal se k realizaci právě v Belgii. Díky této zkušenosti pak získal příležitost obchodovat se zeměmi Beneluxu a vznikla pozice téměř na míru. Byla to výzva. V podstatě nikdy v Beneluxu nic nedělali a najednou tam vznikla taková aktivita. Díky tomu viděl jasně výsledky své práce a vidí je dodnes, to je největší satisfakce za lehce kočovný život. Momentálně pracují i na tom, aby se bez něj obchodování částečně obešlo a on nemusel trávit v zahraničí tolik času.

V oblasti západní Evropy jsou v energetice nemalé investice a partnerské firmy z VINCI Energies nemají vždy kapacitu je odbavovat a realizovat. Ty pobídky, které by oni byli nuceni jinak odmítnout právě z kapacitních důvodů, se Michal snaží realizovat. Dnes zakázky z těchto zemí tvoří 11 % celkových příjmů společnosti, což není zanedbatelná částka.

Sledovat!

O společnosti

Společnost OMEXOM GA Energo je klíčovým dodavatelem elektromontážních služeb pro výrobce a distributory elektrické energie. Hlavními obory jsou výstavba a rekonstrukce elektrických vedení všech napěťových úrovní, budování, modernizace a rekonstrukce rozvoden a transformoven a také dodávání systémů pro chytrá města – Smart City. V rámci energetické distribuční a přenosové soustavy zajišťuje pohotovostní havarijní službu pro liniové stavby.

Pro společnost je důležitá odpovědnost vůči zákazníkům, zaměstnancům a životnímu prostředí. Dává si proto záležet na kvalitě dodávaných řešení, pracovním prostředí, bezpečnosti práce a ochraně životního prostředí.

Svoji činnost zahájila v roce 1993, nyní má 16 poboček po celé ČR. Na Slovensku funguje dceřiná společnost OMEXOM Slovensko. Od roku 2015 je součástí značky OMEXOM, patřící do největšího stavebně koncesního holdingu světa – společnosti VINCI.

Koho hledají

S nadšením uvítají všechny, kteří se nebojí vzít za práci. Průběžně obsazují pozice napříč celou firmou, ať už se jedná o výrobní pozice, které tráví většinu času v terénu, tak i pozice kancelářské, které zakázky připravují. Oceňují především spolehlivost, loajalitu a správné zapálení pro věc. Je důležité mít týmového ducha.

Co je dobré vědět

Zaměstnanci mají šanci se podívat také po světě, pracují na zakázkách např. ve Finsku, Holandsku, Belgii a Německu. Ti sportovnější z nich společně trénují na krajský půlmaraton nebo si chodí zahrát volejbal, případně fotbálek či tenis.

Osud jiných jim není lhostejný. Proto každý rok podporují dětské domovy a kojenecký ústav. Zaměstnanci se sami do pomoci zapojují v rámci Giving Tuesday.

Vložit profil na své webové stránky