Lata - programy pro mládež a rodinu, z. ú.

Nadace, Neziskové organizace

Praha

Lenka byla v Latě dobrovolnicí, koordinátorkou dobrovolníků a po 7 letech se do Laty vrátila na současnou pozici. Má na starosti oslovování nových dobrovolníků, dárců, komunikační strategii i všechny dílčí úkoly, které k tomu patří. Co si na sebe vymyslí, to si také udělá anebo loví ve vodách expertního dobrovolnictví. Baví ji spolupracovat s kolegy, zkoumat dopad jejich práce a výzvou je pro ni přeložit vše do jazyka srozumitelného veřejnosti a dárcům.

S „Laťáky“ , dobrovolníky i kolegy se ráda potkává na neformálních společných akcích a čerpá od nich inspiraci a nové podněty mimo práci.

Markéta je ředitelkou organizace sedmým rokem, celkem je v Latě ale 11 let. Vede organizaci po strategické, finanční i personální stránce. Vždy jí baví společný brainstorming s týmem a flexibilita, kterou Lata reaguje na potřeby klientů a změny ve společnosti. Ráda se začte do zpětný vazeb od rodičů nebo vyslechne zážitky ze schůzek dobrovolníků s klienty. Oceňuje vůli laťáckého týmu jít neustále kupředu a zaujetí, se kterým všichni pracují.

Šárka se pravidelně setkává s klientem z mentoringového programu a během schůzek spolu podnikají různé volnočasové aktivity. Jejich vztah odborně provází pracovník Laty.

V Latě Šárku baví poznávat někoho, koho by jinak nepotkala. Jde sice o dobrovolnickou práci, ale hlavně jde o vztah, a tak vnímá své zapojení na hlubší osobní rovině. Sebepoznáním podle ní prochází dobrovolník i klient Laty.

Nejvíce oceňuje, že se v Latě může opřít o systém, který funguje. Když potřebovala podporu při řešení nějakého problému, pracovníci tu byli pro ní a dokázali ji celou situací úspěšně provést.

O společnosti

Latu založil v roce 1994 Doc. PhDr. Oldřich Matoušek společně se svými studenty. Byli podporou dospívajícím a mladým lidem, kteří se svým chováním dostali do rozporu se zákonem. Dnes Lata pomáhá širšímu okruhu dětí a mladých lidí v Praze a blízkém okolí. Pracovníci provází i celé rodiny a připravují s nimi rodinné konference.

S Latou táhnou za jeden provaz dobrovolníci. Stávají se mentory v programu Ve 2 se to lépe táhne. Pracovníci je propojují s mladšími vrstevníky ve věku 12–26 let, kteří mají svoji životní cestu o něco klikatější a přicházejí do Laty pro pomoc. Díky schůzkám s dobrovolníkem mají možnost zažít vztah, ve kterém se mohou rozvíjet, učit a zažívat pocit úspěchu.

Od roku 2014 je organizace držitelem značky Spolehlivá veřejně prospěšná organizace. V minulosti získala ocenění Neziskovka roku a Cenu za přínos sociální integraci Nadace ERSTE.

Koho hledají

Hledají mentory spolupracující formou dobrovolnictví, ve věku 18-30 let, kteří by rádi věnovali po dobu jednoho roku 3-4 hodiny týdně dítěti či mladému člověku v mentoringovém programu Laty.

Co je dobré vědět

  • Více jak polovina pracovníků Laty má za sebou dobrovolnickou zkušenost v Latě.
  • Slovo Lata původně odráželo zkratku Laskavá Alternativa Trestu pro Adolescenty, původem je slovo Lata druhem květenství.
  • Členové laťáckého týmu pro sebe vzájemně pořádají různé tvořivé workshopy, podle toho, co kdo umí. Jednou za rok se setkávají na grilovačce a pravidelně u dobrého jídla a pití.
  • Součástí týmu je africký šnek Olda, pojmenovaný po zakladateli Laty.

Vložit profil na své webové stránky