Fortuna Entertainment Group

Fortuna Entertainment Group

Loterie, Sport

Praha

O společnosti

Společnost Fortuna Entertainment Group je zaměstnavatelem s rovnými příležitostmi a uchazeče o všechny pozice posuzuje bez ohledu na rasu, barvu pleti, pohlaví, věk, národnost, státní příslušnost, náboženské vyznání nebo přesvědčení, rodinný stav, genetické informace, sexuální orientaci, genderovou identitu, status vojáka/veterána, fyzické nebo mentální postižení nebo jakékoli jiné charakteristiky chráněné platnými zákony.

Zodpovědné hraní

Hlavním cílem společnosti Fortuna je chránit naše zákazníky tím, že jim poskytujeme bezpečnější herní prostředí. Pro tyto účely jsme při zkoumání osvědčených postupů ochrany hráčů a aktuálních výzev v odvětví zavedli integrovaný technický systém nazvaný Fortuna Player Protection (FPP), který využívá markery poškození k identifikaci změn chování a zaznamenává červené vlajky v případě indicií o možném problematickém chování.

Opatření společnosti Fortuna na ochranu hráčů

  • poskytování školení na vysoké úrovni o zodpovědném hraní všem zaměstnancům, kteří se obracejí na zákazníky
  • odhalování ohrožených hráčů pomocí behaviorální analýzy Markers of Harm
  • zavádění strategií odpovědného marketingu
  • uplatňování matice interakcí zodpovědného hraní na základě segmentace zákazníků a úrovně rizika

Společnost Fortuna Entertainment Group se zavazuje vytvářet bezpečné pracovní prostředí, které si cení rozmanitosti a inkluze, respektu a integrity, zaměření na zákazníka a inovací. Další informace naleznete na adrese https://www.feg.eu/responsibility .

Vložit profil na své webové stránky