Lékaři bez hranic

Lékaři bez hranic

Eva Frišová, finanční koordinátorka

Poznej Evu

Eva vystudovala VŠE v Praze a pro Lékaře bez hranic pracuje tři roky. Pracuje na pozicích administrátora v terénu, ale byla i na koordinaci jako finanční manažer, případně jako asistent finančního koordinátora. Doposud absolvovala čtyři mise, z toho tři byly v Demokratické republice Kongo a jedna v Sierra Leone na projektu Ebola. Na MSF si nejvíce váží té schopnosti okamžitě reagovat a zasáhnout v místech, kde je potřeba poskytnout lékařskou pomoc. Tu poskytují bez ohledu na náboženské vyznání nebo etnicitu, to znamená všem bez rozdílů.

Na MSF si vážím schopnosti okamžitě reagovat a zasáhnout v místech, kde je potřeba poskytnout lékařskou pomoc.

https://cdn-images.welcometothejungle.com/XuZRKv08ceOHsnU_YAc8mFqIvCQbZ0Lv8dqzjCk2OoM/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzg2ODgvMTU3MjM4LzEzNzM3MzQ5LTgyYjMtNDY2Yi04MDk3LWY1N2FhNDEyMzkzNS5qcGc

Eva Frišová, finanční koordinátorka

Pavel Dacko, logistik

Poznej Pavla

Během tří let byl Pavel na čtyřech misích v pozici logistika, která zahrnuje technickou a logistickou podporu programu v terénu. Tato práce zajišťuje skladové hospodářství, kontrolu přísunu materiálu, starost o vozidla, zajištění elektřiny, dodávek pitné vody, odpadové hospodářství, stavění budov, tj. všechno praktické vyjma finančních otázek a lékařských úkonů. Specialitou jeho pracovní pozice je to, že každý nadcházející den je naprosto nepředvídatelný. Operační plán se neustále mění v závislosti na aktuálních prioritách, takže svůj běžný den na misi s Lékaři bez hranic si v podstatě nepamatuje. 

Myslím si, že lidé, kteří chtějí vyrazit na misi, by měli mít smysl pro humor, aby uměli brát věci s nadhledem.

https://cdn-images.welcometothejungle.com/tliBBYrN0pusFpwLBcjFpfBFt4N9-fbLRYfuwrS3RTY/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzg2OTAvMTU3MjM4LzFlNzVjNTQ5LTA4NzgtNDBjMC04MWFmLWIwYzRmZjJmNjIyNi5qcGc

Pavel Dacko, logistik

MUDr. Tomáš Šebek, chirurg

Poznej Tomáše

Pracovat u Lékařů bez hranic byl Tomášův sen odjakživa, ale k tomu, aby se mohl zapojit do mise, je třeba dosáhnout nejprve určitého vzdělání a pracovních zkušeností. Na první misi odjel osm let po ukončení studia medicíny. Nejdříve té myšlence příliš nevěřil, říkal si, že neumí jazyky, nebo že není dost dobrej. Šel se podívat na informační večer MSF, kde ho jeho budoucí kolegové naprosto nadchli. A tak podepsal přihlášku, prošel výběrovým řízením a už byl na Haiti na první misi. Na Haiti působil ještě v jedné další misi, dále dvakrát v Afghánistánu. Celkově téměř devět měsíců. 

Pracovat u Lékařů bez hranic byl můj sen odjakživa!

https://cdn-images.welcometothejungle.com/ogoaJ3IHFjM4tJ8Bj2OnAkOEXb0rCgGbsH2zkIXxx2c/rs:auto:640::/q:85/czM6Ly93dHRqLXByb2R1Y3Rpb24vdXBsb2Fkcy9pbWFnZS9maWxlLzg2OTEvMTU3MjM4LzMyYTVhMmU0LTQ3MGYtNDljYi1hZGEzLWUxMmFhZGMzZWEzZS5qcGc

MUDr. Tomáš Šebek, chirurg

Kdo jsou Lékaři bez hranic?

Lékaři bez hranic, známí pod svou francouzskou zkratkou MSF (Médecins Sans Frontières), patří mezi nejvýznamnější zdravotnické a humanitární organizace s projekty ve více než 70 zemích světa. Od roku 1971 poskytují základní zdravotnickou péči populacím postiženým ozbrojenými konflikty, přírodními katastrofami, epidemiemi či lidem vyloučeným ze zdravotní péče.

Páteří organizace jsou místní zaměstnanci, kteří na jednotlivých misích tvoří přes 90 % spolupracovníků. Díky nim je pomoc udržitelná i po ukončení projektu.

Za svou činnost v roce 1999 získali Nobelovu cenu za mír. Finanční prostředky obdržené díky tomuto ocenění byly použity na boj proti opomíjeným nemocem.

Česká pobočka Lékařů bez hranic byla založena v roce 2006. Informuje veřejnost o situaci v krizových oblastech a zajišťuje finance i spolupracovníky pro zdravotnické a humanitární projekty v zahraničí.

Kdo se může zapojit?

Do zahraničních projektů se průběžně hledají spolupracovníci zdravotnických, administrativních i technických profesí. Každoročně s Lékaři bez hranic vyjede na misi z Česka a Slovenska průměrně 40 kolegů.

Práce pro Lékaře bez hranic je velmi naplňující, ale také velmi náročná. Mise trvají několik měsíců a během té doby ze sebe musíte vydávat to nejlepší, často zvládat život v náročných podmínkách a vyrovnávat se se situacemi, do kterých byste se jinak možná nedostali. Odměnou vám je to, že se můžete přímo podílet na zachraňování životů a pomoci lidem, ke kterým se mnohdy žádná jiná pomoc nedostane.

Pokud uvažujete o spolupráci, měli byste mít relevantní vzdělání, praxi v oboru, být jazykově vybavení, flexibilní, umět spolupracovat v multikulturním prostředí i vést v něm tým a být odolní vůči stresu.

Věděli jste?

Lékaři bez hranic získávají finanční prostředky téměř výhradně od soukromých dárců. Díky tomu nepodléhají ekonomickým a politickým tlakům vlád či mezinárodních institucí a mohou se soustředit na pomoc těm, kteří je nejvíce potřebují.

Nejméně 80 % všech celosvětových příspěvků jde přímo na zdravotnickou a humanitární pomoc. Financování Lékařů bez hranic podléhá externím i interním auditům. Podrobné informace o našem hospodaření můžete najít ve výroční zprávě. Hospodaření celého hnutí dokumentuje každoročně vydávaná Mezinárodní zpráva – International Activity Report.

Vložit profil na své webové stránky