ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors, o.z.

O spoločnosti

ČERVENÝ NOS Clowndoctors je občianske združenie, ktoré pomocou klaunského umenia prináša radosť a smiech do nemocníc. Profesionálni zdravotní klauni prostredníctvom humoru podporujú psychickú pohodu detských pacientov, ale aj dospelých a seniorov a tým prispievajú k zlepšeniu ich celkového zdravotného stavu. V združení, ktoré je na Slovensku od roku 2004, momentálne pôsobí viac ako 60 profesionálnych klaunov a klauniek, ktorí pravidelne navštevujú vyše 50 nemocníc a liečebných zariadení na Slovensku. Za 15 rokov existencie združenia zrealizovali dokopy vyše 20 000 klauniád. Všetci zdravotní klauni musia prejsť náročným výberovým procesom, na ktorý nadväzuje kontinuálne vzdelávanie v umeleckej, medicínskej a psychologickej oblasti. Prostredníctvom svojich aktivít rozširuje združenie osvetu o pozitívnych účinkoch humoru v starostlivosti o pacientov.

Klaunské aktivity z kancelárie podporuje tím fundraisingu-PR-marketingu, umelecký tím a finančno-administratívny tím. Náplňou ich práce je získavanie financií pre aktivity združenia. Marketingové a PR aktivity sú cielené hlavne na podporu značky a povedomia o nej, starostlivosť o darcov, správa databázy darcov a všetky možné aj nemožné administratívne a finančné náležitosti, ktoré je potrebné zabezpečiť.

Koho hľadajú

Práca v tomto občianskom združení je pre tých, ktorí hľadajú prácu s hlbokým zmyslom a túžia prispievať k naplneniu poslania združenia. Pracovné prostredie je pritom neformálne: pracovná doba je pohyblivá, je možné pracovať z domu, či využiť nárok na 5 dní dovolenky naviac alebo 3 dni zdravotného voľna. Každý má možnosť sa dvakrát ročne zúčastňovať na medzinárodných stretnutiach vo Viedni s kolegami z ostatných krajín, združených pod medzinárodnú organizáciu Red Noses International. Ďalšou formou vzdelávania je možnosť účasti na odborných školeniach rôzneho zamerania, z ktorých mnohé sú poskytované pre neziskové organizácie pro bono alebo za zvýhodnenú cenu.

Čo je dobré vedieť

Občianske združenie sídli v príjemnom útulnom rodinnom dome na Kramároch, s vlastnou vonkajšou a zimnou záhradou či plnohodnotnou kuchyňou, kde si kolegovia spoločne varia. Okrem odborníkov z vlastných radov často spolupracujú s expertnými dobrovoľníkmi z rôznych oblastí, ktorí pôsobia v združení ako lektori a tútori. Je to ďalší spôsob, akým si zvyšujú svoju kvalifikáciu či odbornosť napríklad v oblasti marketingu.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku