Tyler Bettilyon

Software engineer, writer, and educator on a mission to watch the world learn

4 články na prečítanie

How to Show Off Your Software

How to Show Off Your Software

A great demo of your software shows your bosses and peers the valuable work you’re doing. Learn more about the best practices.

Novinky, ktoré to vyriešia

Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.