Tehotná na pracovnom pohovore?

04. 3. 2021

5 min.

Tehotná na pracovnom pohovore?

Tehotné ženy hľadajúce si prácu si často kladú otázku: „Mala by som im povedať, že som tehotná?“ Po pár mesiacoch, keď bruško vykúka spod oblečenia, už táto otázka stráca na dôležitosti. Čo ale rané štádium tehotenstva? Majú rekrutéri právo otázku ohľadom tehotenstva počas pohovoru položiť? Je vhodné, aby túto tému otvorili budúce mamičky? Čo robiť, ak sa žena stala obeťou diskriminácie na pohovore len preto, že čaká dieťa? Welcome to the Jungle vám odpovie na všetky tieto otázky…

Čo hovoria zákony?

Zákon myslí na budúce mamičky…

Na Slovensku problematiku tehotenstva pracujúcich žien upravuje Zákonník práce a jednotlivé ustanovenia ešte pred samotným vznikom pracovného pomeru (§ 41 ods. 6 písm. a). V prípade, že zamestnávateľ niektoré práva poruší, budúce mamičky sa môžu obrátiť na Inšpektorát práce.

Na Slovensku nesmie počas pracovného pohovoru a pred prijatím do pracovného pomeru budúci zamestnávateľ vyžadovať od uchádzačky informácie o tehotenstve, ani o rodinných pomeroch (§ 41 ods. 6 Zákonníka práce). Zákon žene výslovne neukladá povinnosť zamestnávateľa oboznámiť ho s týmito faktami. Ostáva teda na uchádzačke, či sa o tehotenstve zmieni, alebo ho zamlčí. Tehotná žena má podľa Zákonníka práce nárok na osobitnú právnu ochranu, napr. úpravu pracovného času alebo zákaz výpovede počas ochrannej doby. Ak sa teda chce domáhať ochrany svojich práv v práci počas tehotenstva, mala by o tejto skutočnosti zamestnávateľa informovať, ideálne písomne.

Zákonník práce stanovuje, že zamestnávateľ je povinný tehotnej žene zabezpečiť také pracovné podmienky, aby chránil jej zdravotný stav. S tým súvisí fakt, že v práci nesmú takéto ženy vykonávať fyzicky náročné činnosti. Zoznam zamestnaní a pracovísk, ktoré môžu predstavovať zdravotné riziko pre tehotné ženy, mamičky 9 mesiacov po pôrode a dojčiace ženy stanovuje nariadenie vlády z roku 2004. Ak zamestnankyňa vykonáva prácu, ktorá je fyzicky náročná alebo je v jej stave zakázaná, zamestnávateľ má povinnosť ženu dočasne preradiť na inú pozíciu, pričom jej za túto prácu prináleží rovnaké platové ohodnotenie ako pri pozícii, ktorú vykonávala predtým. Ak toto riešenie nie je možné, čiže ak s novým pracovným zaradením tehotná žena nesúhlasí alebo jej inú pozíciu zamestnávateľ nevie ponúknuť, tehotná žena má nárok na náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku.

Niektoré ženy si túto neoprávnenú stigmu týkajúcu sa tehotenstva dobre uvedomujú a preto sa na pohovore radšej rozhodnú neprehovoriť. Bolo to tak aj v prípade našej respondentky: „Až mesiac po ukončení bývalej práce som zistila, že som tehotná. Zároveň som už bola pozvaná na pohovor do inej firmy. Hneď som vedela, že by nebolo ideálne oznámiť im, že čakám dieťa. Nechcela som si znižovať šance, tak som sa nepriznala.“ Aj keď respondentka neprehovorila o tehotenstve, konala v rámci svojich práv.

Zamestnávateľ nemôže s tehotnou zamestnankyňou ukončiť pracovný pomer, keďže sa na ňu podľa zákona vzťahuje ochranná doba. Výpoveď môže byť udelená v dvoch výnimočných prípadoch:

  • ak zamestnankyňa hrubo porušila pracovnú disciplínu
  • ak bola zamestnankyňa právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin

Zamestnávateľ má právo ukončiť s tehotnou ženou pracovný pomer počas skúšobnej doby, no výpoveď musí byť písomne odôvodnená a nesmie súvisieť s tehotenstvom samotným. V opačnom prípade je rozviazanie pracovného pomeru neplatné.

Čo niekedy rekrutéri porušujú

Bohužiaľ sa stáva, že niektorí zamestnávatelia prekročia svoje práva. O svoje skúsenosti sa s nami podelila ďalšia respondentka: „Po skončení zmluvy na dobu určitú, počas ktorej so mnou zamestnávateľ nemal žiadny problém, mi v tej istej firme ponúkli zmluvu na dobu neurčitú. O tom, že som v piatom mesiaci tehotenstva som im oznámila až po podpise zmluvy.Ako prvá reakcia na moje vyjadrenie padla otázka, prečo som im to nepovedala skôr. Veľmi jasne som reagovala, že som sa nechcela stať obeťou diskriminácie.Moja manažérka sa ma okamžite opýtala, či bol môj krok z právneho hľadiska v poriadku, na čo som povedala, že som konala v úplnom súlade s mojimi právami… Manžérkin tón bol už o niečo menej prívetivý. Iba pár dní pred koncom skúšobnej doby ma vyhodili bez uvedenia dôvodu. Bola som takmer v siedmom mesiaci tehotenstva, firma vďaka mne dosahovala tie najlepšie čísla a moje vzťahy s kolegami boli výborné. Realita bola taká, že som sa zo dňa na deň ocitla v 7. mesiaci tehotenstva bez práce a podpory. Bola som zraniteľná, bez finančnej podpory a čoskoro som mala na svet priviesť svoje dieťa.“

Dobre, poznám svoje práva. Čo ak sa ma však na tehotenstvo opýtajú?

„Právo na mlčanlivosť“ umožňuje ženám nereagovať, ak sa personalista počas pohovoru opýta, či sú v druhom stave. Ak sa obávate, že „kto mlčí, ten svedčí“, neváhajte diplomaticky povedať, že ide o nevhodnú otázku, na ktorú nie ste právne povinná odpovedať.

Ak nechcete priamo upozorniť na svoje práva, ale napriek tomu chcete situáciu upokojiť, existuje možnosť zdvorilo sa opýtať, prečo od vás túto informáciu požadujú. Podľa reakcie zistíte, či zo strany rekrutéra ide len o nevyzreté správanie alebo dokonca zlý úmysel.

Má tému tehotenstva otvoriť samotná budúca mamička?

Ak sa chceme vyhnúť sklamaniu na strane zamestnávateľa, a rovnako aj kandidáta, tému tehotenstva možno načrtnúť už na prvom pracovnom pohovore. Vo všeobecnosti však na tehotenstvo príde skôr až v druhom kole výberového konania. Napriek tomu odporúčame nasledovné:

Nespomínajte tehotenstvo v čase finančnej nestability

Riaditeľka poradenskej firmy v oblasti ľudských zdrojov Hymane Ben Aounová radí ženám v ťažkej finančnej situácii, aby tému tehotenstva na pohovore neotvárali. Ako sme už mali možnosť pozorovať vo vyjadrení jednej z našich respondentiek, v skutočnosti môže takéto vyjadrenie znamenať koniec výberovému konaniu.

Svoje tehotenstvo spomeňte, ak sa vás rekrutér opýta na vaše časové možnosti

Ak ohľadom tehotenstva chcete vyjsť s pravdou von, najlepším riešením je vyjadriť sa v momente, keď sa vás zamestnávateľ opýta na dostupnosť. Rekrutéri by mali oceniť vašu čestnosť a spôsob, akým ste túto tému otvorili.

Nedramatizujte chvíľu priznania

Tehotenstvo nikdy nebránilo motivácii, presvedčivosti alebo kompetentnosti ženy. Odporúča sa preto prezentovať na pohovore tak, akoby sa žiadne tehotenstvo nekonalo. Ak sa spontánne priznáte bez toho, aby ste si vopred príliš „pripravovali terén“, tehotenstvo nevyznie ako „prekážka“. Byť v druhom stave predsa nie je ani problém, ani choroba.

„Kontaktovala som 3 alebo 4 spoločnosti a vyjadrila som sa, že si hľadám prácu od budúceho roka, po skončení materskej dovolenky. Keďže som bola na začiatku hľadania práce a mala som plán B, nemala som príliš veľké obavy z toho, že by moje tehotenstvo mohlo byť prekážkou. Bola som milo prekvapená, pretože sme sa počas prvého pohovoru môjmu tehotenstvu venovali len okrajovo, čo sa mi páčilo. Neskôr mi výkonný a generálny riaditeľ povedali, že už vo firme majú rodičov s deťmi, a hoci nie sú tak časovo flexibilní, automaticky to neznamená, že sú v práci menej produktívni,“ dodáva respondentka.

Čo ak vás nezamestnajú práve pre tehotenstvo?

Napriek všetkým preventívnym opatreniam si zamestnávateľ vybral iného kandidáta a vás odmietol, pretože ste tehotná. Čo teraz?

Čo zamestnávateľ riskuje, ak vás z dôvodu tehotenstva prepustí?

Pokiaľ sa ocitnete v situácii, že prídete o prácu v skúšobnej dobe práve z dôvodu tehotenstva, môžete sa obrátiť na Inšpektorát práce.

Ako dokázať vinu zamestnávateľa?

Ak máte „fyzický“ dôkaz toho, že ste prácu nezískali práve pre vaše tehotenstvo (písomný list, e-mailová komunikácia), dôkladne si ho odložte. Budete tak môcť podniknúť právne kroky a domáhať sa svojich práv. Bez dôkazu to bude len slovo proti slovu, ktoré len ťažko dokázať. Obráťte sa na Inšpektorát práce alebo úrad zameraný na boj proti diskriminácii.

„V 99 % pripadov sa každý z nás raz ocitne v očakávaní potomka alebo v pozícii partnera alebo partnerky tehotnej ženy. Táto diskriminácia sa preto môže dotýkať úplne každého. Tehotenstvo je „prirodzené“ obdobie v živote ženy. Nemalo by sa vnímať ako čas slabosti a slabého pracovného výkonu.“

Našťastie existujú prípady, keď takéto vyjadrenie zamestnávateľ uvíta v pozitívnom svetle: „Mala som veľké obavy, ale šéf mi povedal, že mať dieťa je jedna z najkrajších vecí na svete,“ spomína si naša respondentka. V prípade, že vývoj nenaberie taký pozitívny smer, neváhajte a uplatnite svoje práva. Mentalitu ľudí zmeníme len tým, že o veciach budeme hovoriť a zvyšovať o nich povedomie.

Preložila: Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta