Christopher Kerr

Technical writer

4 články na prečítanie

Poem #4: Firefighting

Poem #4: Firefighting

Enjoy this poem program written in the Python programming language that generates an ASCII art fire animation.

Poem #3: Avalanche of Stars

Poem #3: Avalanche of Stars

Enjoy this poem program written in the C programming language that generates ASCII art mountainscapes.

Poem #2: Alphanumeric

Poem #2: Alphanumeric

Enjoy this poem program written in the Julia language that uses a simple statistical model to generate endless paragraphs of redacted text.

Poem #1: Submarine

Poem #1: Submarine

Enjoy this poem program written in the J programming language about cross-Atlantic electric and fiber-optic cables being draped across the seabed.

Novinky, ktoré to vyriešia

Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.