Unicorn

Unicorn

O Jakubovi

Už sú to dva roky, čo Jakub doštudoval, a podľa vlastných slov si môže opäť užívať takú zdanlivú maličkosť, akou je voľný čas. V období, kedy naraz intenzívne študoval i pracoval, nebol čas naozaj na nič iné. Ani na plávanie a beh, ku ktorým sa opäť vrátil. S kamarátmi každý víkend vybehne niekam mimo mesto. Už si ani nepamätá, kedy bol naposledy cez víkend doma. Rád spolu s kamarátmi trávi čas na chate alebo túrami v Tatrách. Snažia sa nejazdiť stále na tie isté miesta, ale občas sa stane, že to časovo neodhadnú a na veľkú túru už nie je priestor. V takých prípadoch sa prejdú po svojej obľúbenej trase zo Štrbského na Popradské pleso, kde Jakub načerpáva energiu na ďalšie projekty.

Unicorn

Sledujte ich!

Zoznám sa s Jakubom

Ako projektový manažér zodpovedá Jakub za výsledok projektu. Musí dozrieť na to, aby bol klient spokojný, bol dodržaný termín a rozpočet. Zároveň sa snaží byť oporou pre svojich kolegov. Keď si s niečím nevedia poradiť, prídu za Jakubom a spoločne hľadajú riešenie. Jakub pracuje na projektoch z energetiky. Má pod sebou niekoľko menších projektov prevažne servisného charakteru. Tie sa venujú napríklad systémom na podporu obchodovania s elektrinou a plynom, alebo na výpočet prenosových kapacít pri cezhraničnom obchodovaní s elektrickou energiou.

Jeho tím

Pevné jadro Jakubovho tímu tvorí 10 spolupracovníkov a ďalší pribúdajú podľa toho, nakoľko je konkrétny projekt náročný. Spoločne zabezpečujú chod systémov Damas a Lancelot. Snažia sa, aby nedochádzalo k výpadkom, a ak už nejaký nastane, aby boli schopní okamžite ho vyriešiť. Jakubov tím je špecifický preto, že veľká časť sedí niekde úplne inde než v Bratislave. Zopár kolegov má Jakub v Ostrave, niekoho v Brne a dvaja sú v Kyjeve. Niekto by to mohol považovať za handicap. Podľa Jakuba opak je ale pravdou. Už si zvykol, že sa stretávajú hlavne na pravidelných pondelňajších poradách cez Skype, kde si povedia, aký je stav projektu a rozdelia kľúčové úlohy na ďalší týždeň. Dôležitá je hlavne komunikácia a až potom môže každá spolupráca šliapať ako hodinky.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku