SENSONEO

SENSONEO

Martin je seniorný vrcholový manažér s množstvom skúseností s riadením rozsiahlych IT projektov, programov a integrácií. Vyštudoval Automatizáciu a robotiku na Technickej univerzite v Bratislave a rýchlo uplatnil získané vedomosti v praxi. Od roku 1997 pracoval na početných IT a projektových manažérskych pozíciách pre etablované spoločnosti ako Ability, IDSScheer, Quimonda, Infosys a ďalšie. V roku 2014 založil spoločnosť Sensoneo s cieľom zmeniť spôsob manažmentu odpadov. Martinovou vášňou sú nové technológie, strojové učenie a umelá inteligencia. Svoj voľný čas rád trávi so svojou manželkou a tromi dcérami, ideálne pri športe.

Jana je skúsená a zručná marketingová manažérka, ktorá sa výborné orientuje vo všetkých dostupných technologických nástrojoch, ktoré marketérom uľahčujú život. Je systematická, dôsledná a sústredená na cieľ. Dokáže jednoducho prioritizovať a keď je to potrebné, aj improvizovať. Okrem marketingu vedie aj oddelenie pre-Sales. Vyštudovala Manažment na Fakulte manažmentu UK a neskôr pôsobila v marketingu vo farmaceutickom priemysle a technológiách. Vo voľnom čase trénuje box a rada venčí psov. V Sensoneo pracuje od novembra 2017.

Jaro je skúsený projektový manažér, ktorý svoje poznatky a vedomosti nadobudol dlhoročnou prácou pre jednu z najväčších telekomunikačných spoločností. Bol zodpovedný za riadenie a dohľad nad stovkami projektov od pre-sales fázy až po finálne testovanie a prevzatie zákazníkom. Jeho dennodennou náplňou práce je kontakt so zákazníkmi a partnermi ohľadom problematických inštalácií, nejasnosti a technologických problémov. Jaro bol zodpovedný za veľkoobchodných zákazníkov s najvýššími požiadavkami. Vyštudoval Obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave V Sensoneo pracuje od februára 2019.

Prezentácia

Sensoneo je globálny poskytovateľ komplexných riešení pre manažment odpadov, ktorý prostredníctvom svojich pokrokových technológií umožňuje mestám a spoločnostiam riadiť odpad inteligentne, optimalizovať náklady, zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu a zlepšovať kvalitu života.

Prostredníctvom svojej inteligentnej technológie pre odpadový manažment Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje ultrazvukové Smart senzory, ktoré monitorujú odpad, so sofistikovaným softvérom, čo mestám a spoločnostiam umožňuje robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku.

Prvý prototyp riešenia bol vyvinutý v roku 2014 a prvýkrát bol nasadený Nitrianskymi komunálnymi službami. Následne sa riešenie začalo organicky rozširovať v rámci Čiech a Slovenska a po investícii v roku 2017 mohla spoločnosť naštartovať globálnu expanziu. Už za prvý rok dokázala riešenie rozšíriť do ďalších 20 krajín a aktuálne je nasadené vo viac ako 40 krajinách na 5 kontinentoch. Za svoje inovatívne riešenie získalo Sensoneo množstvo prestížnych medzinárodných ocenení.

Čo hľadajú

Tím je rozdelený do niekoľkých „oddelení“, pričom všetci zamestnanci spolu intenzívne vzájomne spolupracujú a majú prehľad o tom, čomu sa to-ktoré oddelenie venuje. Vďaka tomu si dokážu udržať pochopenie celého procesu od vývoja po dodanie a udržať povedomie o význame a súvislostiach vlastnej pozície.

Firemná kultúra podporuje k aktívnej spoluúčasti na všetkých procesoch, ktoré ju tvoria vrátane celkovej stratégie. Zamestnancov považujeme za najcennejšiu súčasť „balíka“, ktorý Sensono robí tým, čím je, a vďaka čomu sa nám podarilo medzinárodne uspieť. Každý v sebe prináša poznatky a profesionálne skúsenosti zo svojej špecifickej oblasti, ktoré má možnosť naplno využiť a zúročiť. Oceňujeme samostatnosť, proaktivitu a záujem o nevychodené cesty.

Čo je dobré vedieť

Jeden zo zamestnancov nám raz povedal, že ešte nepracoval vo firme, kde by sa nikdy nestretol s intrigánstvom a ohovováraním. U nás to zažil. Kultúru otvorenosti, úprimnosti a uvoľnenosti sa snažíme cielene podporovať a veríme, že je to jeden z veľkých benefitov, ktoré ponúkame a súčasne prístup, ktorý si veľmi vážime. Zamestnanci majú našu plnú dôveru, a očakávame od nich veľa. Ponúkame prácu na projekte, ktorý je pôvodný, slovenský, má úžasný potenciál a pozitívny dopad na život mestách a verejné zdroje. Sme ideálni pre človeka, pre ktorého je benefitom uplatniť sa v práci, ktorá má zmysel, prináša inovácie a technologické líderstvo v oblasti odpadového hospodárstva.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku