Welcome to the Jungle - Logo

PosAm

 • Softvér
 • Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Levice, Žilina
 • www.posam.sk
PosAm
PosAm
PosAm

Backend

 • Spring-Boot
  Spring-Boot
  100%
 • Spring
  Spring
  100%
 • RabbitMQ
  RabbitMQ
  100%
 • Python
  Python
  100%
 • PL/SQL
  PL/SQL
  100%
 • Node.js
  Node.js
  100%
 • Microsoft SQL Server
  Microsoft SQL Server
  100%
 • Kafka
  Kafka
  100%
 • JPA
  JPA
  100%
 • Java
  Java
  100%
 • Hibernate
  Hibernate
  100%

Frontend

 • Webpack
  Webpack
  100%
 • TypeScript
  TypeScript
  100%
 • React JS
  React JS
  100%
 • HTML5
  HTML5
  100%
 • CSS3
  CSS3
  100%
 • Bootstrap
  Bootstrap
  100%
 • Angular
  Angular
  100%

Devops

 • Virtualbox
  Virtualbox
  100%
 • Vagrant
  Vagrant
  100%
 • GitLab
  GitLab
  100%
 • Git
  Git
  100%
 • Docker
  Docker
  100%

Continuous Integration

 • GitLab CI
  GitLab CI
  100%
 • Apache Maven
  Apache Maven
  100%

Design

 • Sketch
  Sketch
  100%
 • Principle
  Principle
  100%
 • Photoshop
  Photoshop
  100%

Miscellaneous

 • Illustrator
  Illustrator
  100%

Sledujte ich!

Technologická evolúcia a užitočnosť

PosAm je poprednou slovenskou IT spoločnosťou, ktorá prináša zákazníkom unikátne softvérove riešenia prostredníctvom informačných technológií. Od roku 2010 je PosAm súčasťou skupiny Slovak Telekom. PosAm vytvára užitočné technológie, vďaka ktorým neustále napreduje. V rámci portfólia sa sústreďuje hlavne na softvérový vývoj, infraštruktúrne riešenia, outsourcing IT služieb. Tie poskytuje korporátnym zákazníkom zo segmentov sieťových odvetví, priemyslu, bánk, poisťovní, telekomunikácií a verejnej správy. Do portfólia však vstupujú aj produkty zamerané na nové segmenty zákazníkov. Softvérové riešenia sú zamerané na rozpočtovanie verejných financií a elektronické služby samosprávy, podporu kľúčových procesov v poisťovníctve, manažment pracovníkov a služieb. Z nových domén sú to platformy pre monitoring vozidiel a riešenie parkovania.

Firma voňajúca človečinou

PosAm uvíta vo svojej IT rodine technologických nadšencov, ktorí zapadnú do ich kultúry, založenej na hodnotách ako: ľudskosť, dôvera, rast a užitočnosť . Dvere tú majú otvorené vývojári, obchodníci, webdizajnéri či IT konzultanti, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť, sú proaktívni, ambiciózni, no zároveň im je vlastná pokora a tímový duch. Tým, kto má s nimi chuť a odhodlanie robiť pekné a užitočné veci, je odmenou príležitosť vzdelávať sa a rásť spolu so spoločnosťou za podpory skutočných lídrov, nadštandardná odmena za kvalitne odvedenú prácu a veľkorysé priestory, kde môže kreatíva voľne dýchať.

Podpora školstva a vzdelávania

PosAm organizuje eventy nie len pre svojich zamestnancov, ale aj ich najbližších. Okrem toho si všíma aj tých, ktorí pracujú v školstve a venujú sa vzdelávaniu aj nad rámec bežných povinností. Ocenenie Dionýza Ilkoviča vzniklo ako poďakovanie za úsilie tým, ktorí berú prácu učiteľa ako poslanie. Cena sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku