PosAm

PosAm
PosAm
PosAm
 • Backend

  • Spring-Boot
   Spring-Boot
   100%
  • Spring
   Spring
   100%
  • RabbitMQ
   RabbitMQ
   100%
  • Python
   Python
   100%
  • PL/SQL
   PL/SQL
   100%
  • Node.js
   Node.js
   100%
  • Microsoft SQL Server
   Microsoft SQL Server
   100%
  • Kafka
   Kafka
   100%
  • JPA
   JPA
   100%
  • Java
   Java
   100%
  • Hibernate
   Hibernate
   100%
 • Frontend

  • Webpack
   Webpack
   100%
  • TypeScript
   TypeScript
   100%
  • React JS
   React JS
   100%
  • HTML5
   HTML5
   100%
  • CSS3
   CSS3
   100%
  • Bootstrap
   Bootstrap
   100%
  • Angular
   Angular
   100%
 • Devops

  • Virtualbox
   Virtualbox
   100%
  • Vagrant
   Vagrant
   100%
  • GitLab
   GitLab
   100%
  • Git
   Git
   100%
  • Docker
   Docker
   100%

Sledujte ich!

Technologická evolúcia a užitočnosť

PosAm je poprednou slovenskou IT spoločnosťou, ktorá prináša zákazníkom unikátne softvérove riešenia prostredníctvom informačných technológií. Od roku 2010 je PosAm súčasťou skupiny Slovak Telekom. PosAm vytvára užitočné technológie, vďaka ktorým neustále napreduje. V rámci portfólia sa sústreďuje hlavne na softvérový vývoj, infraštruktúrne riešenia, outsourcing IT služieb. Tie poskytuje korporátnym zákazníkom zo segmentov sieťových odvetví, priemyslu, bánk, poisťovní, telekomunikácií a verejnej správy. Do portfólia však vstupujú aj produkty zamerané na nové segmenty zákazníkov. Softvérové riešenia sú zamerané na rozpočtovanie verejných financií a elektronické služby samosprávy, podporu kľúčových procesov v poisťovníctve, manažment pracovníkov a služieb. Z nových domén sú to platformy pre monitoring vozidiel a riešenie parkovania.

Firma voňajúca človečinou

PosAm uvíta vo svojej IT rodine technologických nadšencov, ktorí zapadnú do ich kultúry, založenej na hodnotách ako: ľudskosť, dôvera, rast a užitočnosť . Dvere tú majú otvorené vývojári, obchodníci, webdizajnéri či IT konzultanti, ktorí sa neboja prevziať zodpovednosť, sú proaktívni, ambiciózni, no zároveň im je vlastná pokora a tímový duch. Tým, kto má s nimi chuť a odhodlanie robiť pekné a užitočné veci, je odmenou príležitosť vzdelávať sa a rásť spolu so spoločnosťou za podpory skutočných lídrov, nadštandardná odmena za kvalitne odvedenú prácu a veľkorysé priestory, kde môže kreatíva voľne dýchať.

Podpora školstva a vzdelávania

PosAm organizuje eventy nie len pre svojich zamestnancov, ale aj ich najbližších. Okrem toho si všíma aj tých, ktorí pracujú v školstve a venujú sa vzdelávaniu aj nad rámec bežných povinností. Ocenenie Dionýza Ilkoviča vzniklo ako poďakovanie za úsilie tým, ktorí berú prácu učiteľa ako poslanie. Cena sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika.

Vložiť tento profil na vašu webovú stránku